Aktuálny ročník 2017

JERUZALEM – MESTO BOŽIE je ústredným posolstvom Sviatku stánkov v roku 2017 (5. – 12. 10. 2017). Bude to historické stretnutie kresťanov z mnohých národov.

V čom je tento rok výnimočný?
Uplynie:

  • 120 rokov od prvého Sionistického kongresu vo švajčiarskom Bazilej
  • 100 rokov od vydania Balfourovej deklarácie, ako základu pre vznik dnešného Izraela
  • 50 rokov od zjednotenia Jeruzalema, nedeliteľného a hlavného mesta židovského štátu

Sviatok stánkov:

  • je pripomenutím putovania Židov z egyptského otroctva a život v stanoch
  • bol prvým sviatkom, ktorý židia oslavovali po vstupe do Zasľúbenej zeme
  • počas tohto sviatku zasvätil izraelský kráľ Šalamún 1. chrám Hospodinovi
  • tento Sviatok vybral Ezdráš na čítanie Knihy zákona po návrate Izraelitov zo zajatia v Babylone

Súvisiace články: Program zájazdu