Na Olivovej hore objavili archeológovia pozostatky židovského rituálneho kúpeľa

Izraelskí archeológovia objavili nedávno počas stavebných prác na modernom tuneli pod jedným z kostolov na Olivovej hore v Jeruzaleme pozostatky starodávneho židovského rituálneho kúpeľa (tzv. mikve). V Izraeli sú takýchto nálezov už desiatky, ak nie stovky, ale jedinečnosť tohto nálezu spočíva v tom, že po prvýkrát preukazuje, že súčasné miesto Getsemanskej záhrady na Olivovej hore v Jeruzaleme, ktoré je miestom pútnikov z celého sveta, má spojitosť s obdobím Druhého chrámu, v ktorom žil a pôsobil Ježiš.

Nález tiež poukazuje na to, že na tomto mieste sa pravdepodobne nachádzal aj vtedy bežne používaný lis na olivy – v hebrejčine „gat šmanim“ alebo „gethsemane“ – ako vtedy nazývali miesto, kde Ježiš podľa evanjeliových záznamov strávil svoju poslednú noc v modlitbe a úzkostnej agónii pred svojim zradením, zajatím a následnou popravou. Podľa židovského zákona sa totiž pri výrobe oleja alebo vína bolo potrebné rituálne očisťovať.

Vedúci izraelský archeológ Amit Reem uviedol: „Nie sme takí nadšení z tohto samotného mikve, ale skôr z jej interpretácie a významu. Lebo aj keď na tomto mieste bolo od roku 1919 uskutočnených už niekoľko vykopávok a bolo nájdených niekoľko nálezov – z byzantského, križiackeho a iných období – o Ježišovej dobe neexistoval jediný dôkaz. Nič! A potom ako archeológovi vyvstáva otázka: Máme dôkazy o príbehu, ktorý sa odohral podľa Novej zmluvy alebo sa to mohlo stať niekde inde?“

Zdroj: timesofisrael.com

Po stopách hrdinov 2021 a „Hovory VWM“

Uverejňujeme termíny letných pochodov Vrba Wetzler Memorialu – Po stopách hrdinov

1.termín: 11.-17.7.2021
2. termín: 1.-7.8.2021

Prihláška

Aby sme medzitým len tak nesedeli a nečakali, ako to v lete dopadne, rozhodli sme sa, že zahájime sériu online relácií s názvom Hovory Vrba-Wetzler Memorialu. Budú to rozhovory Fedora Gála s pozvanými hosťami na rôzne aktuálne témy. 

Prvý diel pripravujeme na štvrtok 28. 1. 2021 o 20 hodine, s názvom „Alfréd Wetzler: Portrét a odkaz pre dnešok“ v rozhovore s Róbertom Kirchhoffom a Ľubou Lesnou o pripravovanom filme o Alfrédovi Wetzlerovi. Ďalšie diely budú vychádzať raz mesačne. Seriál budeme vysielať živo na Facebooku ICEJ ČR a SVK a v zázname na Youtubových kanáloch ICEJ ČR A SVK.

Viac o memorialu VWM

Ohliadnutie za rokom 2020

Aj napriek zložitej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu, mohlo Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem, v roku 2020 prispieť k potešeniu ľudu Izraela v mnohých projektoch. To všetko vďaka Vám, našim verným podporovateľom. Ďakujeme a prajeme Božie požehnanie v nastávajúcom roku 2021.

Izrael privádza domov stovky ľudí zo strateného kmeňa v Indii

„Sme požehnaní, že môžeme vidieť ich príchod do Izraela počas Chanuky – je to obrovské svetlo pre nás pre všetkých,“ povedala izraelská ministerka pre aliu a integráciu, Pnina Tamano – Shata.

Po mnohých rokoch čakania pristálo v utorok 15.12. na letisku Ben Guriona 252 členov Bnei Menashe z Indie. Išlo o špeciálnu operáciu ministerstva pre aliu a integráciu a organizácie Shavei Israel.

Komunita Bnei Menashe, pochádzajúca zo severovýchodnej Indie, si po generácie zachovala židovskú tradíciu. Nový Olim zahŕňa asi 50 rodín a 24 slobodných jednotlivcov, štyroch kojencov vo veku dvoch rokov, 39 detí vo veku 12 rokov alebo mladších a 19 seniorov.

Od roku 2003 uskutočnilo aliju 2 437 členov komunity Bnei Menashe, pričom v roku 2019 ich bolo len 24.

celý článok

Etiópska alija čelí novej hrozbe občianskej vojny

V Etiópii stále prebýva až 9000 Židov, ktorí tam po celé desaťročia žijú v tranzitných táboroch pod hranicou chudoby, očakávajúc svoju cestu do Izraela.

V roku 2015 sa izraelská vláda rozhodla prepraviť ich domov. Celý proces sa však výrazne spomalil a za posledných 5 rokov ich bolo privezených zatiaľ 2200. Všetky lety boli sponzorované ICEJ.

Zvážte možnosť priložiť ruku k dielu a prispieť k naplneniu proroctiev o návrate Božieho ľudu do zasľúbenej zeme.

Číslo účtu SK23 0200 0000 0012 9716 0551 (VÚB)

v.s: 114 – Alija, podpora programov návratu židovského národa z diaspory do Izraela

Správy o povstaní v severnej Etiópii pridali na dôležitosti snahám Izraela priniesť tamojších Židov domov. ICEJ sa zaviazalo, že v nasledujúcich mesiacoch bude dotovať lety z Etiópie do Izraela. Prvý let by mal pristáť v Izraeli niekedy v Decembri tohto roka a mal by priviesť 200 ľudí. Situácia je najkritickejšia v regióne Gondar, kde väčšina zostávajúcich etiópskych židov čaká v tranzitných táboroch už takmer dve dekády a ICEJ sa snaží obracať na svojich priateľov a podporovateľov s prosbou o pomoc pri napĺňaní tejto humanitárnej misie.

4. novembra vodcovia domobrany v severnej provincii Tigray spustili útok na etiópske ozbrojené sily s pokusom odtrhnúť svoj región od zbytku krajiny s centrálnou vládou v Addis Abebe. Po dvoch týždňoch nepretržitých bojov etiópska vláda síce zaznamenala nejaké úspechy pri potláčaní povstania, ale boje vyvolávajú vážne obavy medzi izraelskými dôstojníkmi, ktorí sa obávajú o bezpečnosť židovských Etiópanov, usídlených v tranzitnom tábore vzdialenom iba 72 km.

Jeden židovský obyvazeľ tábora v Gondare, Girmew Gete, dokonca prišiel o život. Stalo sa to na hranici medzi provinciami Amhara a Tigray, kde pracoval. Gete čakal aj so svojou rodinou na imigráciu už 24 rokov.

Medzičasom tento týždeň zopár rebelských rakiet stratilo Gondarské letisko, ktoré  ale bude musieť byť použité na akékoľvek lety, ak by izraelská vláda kedykoľvek v blízkej budúcnosti pristúpila ku kroku evakuáce.

Izraelská vláda na nasledujúce mesiace odsúhlasila plány na prepravu počiatočnej skupiny 2000 etiópskych Židov domov do Izraela.

Nasledujúca vlna alija letov, ktoré majú prepraviť ďalších 2000 etiópskych Židov, je naplánovaná na december a bude pravdepodobne trvať pár mesiacov. Jeden z dôvodov je aj vyššia cena za prepravu na osobu, ale izraelská vláda je napriek všetkému rozhodnutá urobiť všetko, čo sa bude dať a priviesť ich najskôr, ako to bude možné.

To, čo obyvateľov tranzitných táborov momentálne najviac trápi je hlboká podvýživa, rozšírený koronavírus a masívne nájazdy sarančí, ktoré momentálne trápia celú Západnú Afriku. Takže táto posledná vlna alije z Etiópie sa stala vyslovene neodkladnou humanitárnou misiou! Zároveň však prináša príležitosť priviesť domov niekoľko tisíc Židov, ktorí zúfalo čakajú na túto príležitosť.

Preto prosíme aj Vás. Pomôžte týmto ľuďom znovu sa spojiť s členmi svojich rodín, ktorých možno už roky nevideli a túžobne na to čakajú. Nech Pán mocne a bohato požehná vaše štedré srdcia!

Môžte si pozrieť aj náš dokument “Journey of Dreams” natočený, keď ICEJ team nedávno navštívili tranzitné tábory v Etiópii, aby z prvej ruky videli všetky tie ťažké podmienky, v ktorých tisíce etiópskych Židov žijú. Je veľmi dojemné vidieť ich odhodlanie dosiahnuť svojho cieľ a dostať sa do Izraela, aby mohli byť opäť zjednotení so svojimi rodinami a zbytkom židovského národa.

Počet Židov v Európe spadol na 1000 ročné minimum

V súčasnosti žije v Európe len 1,3 milióna ľudí, ktorí sa definujú ako Židia.

„Počet Židov v Európe klesol na 1000 ročné minimum,“ uvádza nová štúdia vykonaná Inštitútom pre výskum židovskej politiky v Londýne zverejnená v nedeľu. Podľa tejto štúdie v súčasnosti v Európe žije iba 1,3 milióna ľudí, ktorí sa definujú ako Židia. To je rovnaké číslo, aké spočítal slávny židovský cestovateľ a učenec Benjamin z Tudely v roku 1170.

Štúdia ukazuje, že od roku 1970 stratila Európa približne šesťdesiat percent svojej židovskej populácie. V roku 1970 žilo v Európe 3,2 milióna Židov. Podľa tejto štúdie opustilo 1,5 milióna Židov Európu po páde železnej opony.

Okrem tejto emigrácie Židia opúšťali krajiny západnej Európy ako napríklad Francúzsko. V roku 1970 bolo Francúzsko domovom pre 530 000 Židov. Dnes je to už iba 449 000. Celkom 51 455 francúzskych Židov sa presťahovalo do Izraela. Ostatní, prevažne v reakcii na rastúci antisemitizmus vo Francúzsku, emigrovali do Kanady.

Vedci z Inštitútu pre výskum židovskej politiky zaznamenali „tichú“ židovskú emigráciu z mnohých európskych krajín jednak z dôvodu rastúceho antisemitizmu, ale aj aj z iných dôvodov vrátane komunít, ktoré sa pre asimiláciu zrútili. V roku 1970 žilo v Turecku 39 000 Židov. Dnes je však Turecko domovom už len pre 14 600 Židov. Mnohí z nich odchádzajú v reakcii na politiku tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana

zdroj: israel.cz

V rámci mierovej dohody pošle Izrael do Sudánu pšenicu za 5 miliónov dolárov

Izrael pošle v rámci normalizácie svojich vzťahov tomuto africkému národu, trpiacemu potravinovým nedostatkom, pšenicu.

Premiér Benjamin Netanyahu v nedeľu povedal, že ako jeden z prvých činov po tom, čo sa obidve krajiny dohodli na nadviazaní diplomatických vzťahov, pošle do Sudánu pšenicu v hodnote 5 miliónov dolárov. „Tešíme sa na tento vrelý mier a okamžite zasielame našim novým priateľom v Sudáne pšenicu v hodnote 5 miliónov dolárov,“ tweetoval Netanyahu. „Aby Izrael pomohol Sudánu pri jeho transformácii, bude úzko spolupracovať s USA.“

Po mesiacoch práce a vyjednávania bolo v piatok 23. 10. učinené oznámenie o normalizácii vzťahov s týmto prevažne moslimským africkým národom. Prezident Donald Trump oznámil, že vyškrtáva Sudán zo zoznamu štátnych sponzorov terorizmu po tom, čo vláda Chartúmu súhlasila s vyplácaním odškodnenia obetiam teroristických útokov, ktorých bol Sudán účastníkom, vo výške 335 miliónov USD.

Zdroj: israel.cz

Kresťania z celého sveta sa spojili k oslave Sviatku stánkov

Pandémia koronavírusu zabránila tisícom kresťanov, aby tento rok prišli do Jeruzalema na každoročnú oslavu Sukotu (Sviatku stánkov), ktorú usporadúva Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem už 40 rokov. Namiesto toho sa k inovatívne pojatej oslave pridali tisícky veriacich z viac ako sto krajín online. Mnohí usporiadali zhromaždenia so spoločným sledovaním prenosu z Jeruzalema. Vo výsledku sa tak oslavy tohto biblického sviatku zúčastnilo viac kresťanov ako kedykoľvek predtým. Viac než 7,500 ľudí zo 109 krajín.

Slovenských online účastníkov bolo 44.

Virtuálny Sviatok stánkov v podaní ICEJ pozostával zo siedmych dvojhodinových živých vysielaní, ktoré preberali taktiež kresťanské televízne stanice GOD TV, Daystar, Vision Norway a ďalší. Prenos sledovali skupiny kresťanov či už v malých skupinkách podzemnej cirkvi v Číne a Íraku, alebo na veľkých zhromaždeniach ako na Pobreží slonoviny, kde sa stretlo na tri tisíc ľudí.

„Keď bolo pred 40 rokmi na prvej kresťanskej oslave Sviatku stánkov založené Kresťanské veľvyslanectvo, len veľmi málo kresťanov vedelo niečo o Sukote“ vraví prezident ICEJ Dr. Jürgen Bühler. „Dnes už milióny kresťanov po celem svete objavujú význam tohto biblického sviatku. Pandémia koronavírusu nás prinútila hľadať a využiť nové technológie, ktoré by sme inak asi zaviedli s väčším oneskorením. Iróniou teda je, že práve počas súčasnej krízy sa posolstvo o tomto biblickom sviatku rozšírilo medzi kresťanov viac ako kedykoľvek predtým.“

Hlavné posolstvo na tému „Pripravte cestu Pánov“ predniesli významní kresťanskí kazatelia z celého svata: zo Spojených štátov to bola dcéra Billyho Grahama Anne Graham Lotz, prezident Oral Roberts University Billy Wilson alebo pastor Jentzen Franklin, z Nigérie Enoch Adeboye, pastor najväčšej cirkvi v Afrike, z Kórei Younghoon Lee, pastor najväčšej cirkvi v Ázii, z Brazílie Renê Terra Nova, pastor jednej z najväčších cirkví v Latinskej Amerike, z Ruska Mats Ola Ishoel, pastor jednej z najväčších cirkví v Rusku, a tiež populárny evanjelista z Južnej Afriky Angus Buchan.