Desať dôvodov pre uznanie Jeruzalema ako hlavného mesta

1.       Jeruzalem je oficiálne hlavné mesto štátu Izrael a sídlo jeho vlády od roku 1950, zároveň je sídlom izraelského prezidenta, parlamentu a najvyššieho súdu.

2.       V roku 1967 Jordánsko odmietlo varovania  Izraela a začalo agresívnu vojnu bombardovaním Jeruzalema. V následnej reakcii  a sebaobrane Izrael dobyl východný Jeruzalem.

3.       Preto je pozícia Izraela vo východnom Jeruzaleme na základe medzinárodného práva o ozbrojených konfliktoch úplne legitímna a zákonná .

4.       Zjednotenie Jeruzalema v roku 1967 tým, že Izrael rozšíril svoju zákonnú a súdnu moc a správu mesta  aj na východný Jeruzalem – napriek tomu, že to medzinárodné spoločenstvo neakceptovalo – nezmenilo zákonnosť izraelskej prítomnosti a postavenia v meste a jeho správy nad ním.

5.       Spojené štáty dlhodobo zaujímali stanovisko, že otázka Jeruzalema sa musí vyriešiť prostredníctvom rokovaní, ktoré budú súčasťou spravodlivej, trvalej a komplexnej mierovej dohody.

6.       Početné politicky vytvorené rezolúcie a deklarácie OSN, UNESCO a iných organizácií, ktoré sa pokúšajú revidovať a prekrútiť dlhé dejiny Jeruzalema a poprieť základné náboženské, zákonné a historické práva židovského národa a Izraelského štátu v Jeruzaleme, nemajú žiadne právne opodstatnenie a nie sú záväzné. Reprezentujú len politický názor tých štátov, ktoré hlasovali za ich prijatie.

7.       OOP (Organizácia za oslobodenie Palestíny) a Izrael sa v dohode z Osla zhodli, že „otázka Jeruzalema“ bude uzavretá v rámci finálnej dohody a môže sa tak stať jedine priamym rokovaním medzi oboma stranami, pri ktorom budú vysporiadané príslušné nároky oboch strán. Svedkami a následnými signatármi tejto dohody boli prezident USA, prezidenti Ruskej federácie, Egypta, Jordánskeho kráľovstva a oficiálni zástupcovia Európskej únie.

8.       Ani rezolúcia OSN/UNESCO, ani vyhlásenia vlád, vedúcich predstaviteľov a  organizácií nemôžu nanútiť riešenie v otázke Jeruzalema a tiež nemôžu nadiktovať alebo vopred určiť výsledok takýchto rokovaní.

9.       Uznanie skutočnosti, že Jeruzalem je hlavné mesto Izraela a uznanie toho, že presťahovanie amerického veľvyslanectva do Jeruzalema je zvrchované právo USA,  nemá za žiadnych okolností poškodiť alebo ovplyvniť proces rokovaní o mieri.  Bolo by to len uznaním dlhodobého faktického stavu a nápravou historickej krivdy.

10.   Vyhlásenia jordánskeho kráľa, palestínskeho vedenia a arabských vedúcich predstaviteľov, že uznanie Jeruzalema ako hlavného mesta Izraela či presťahovanie veľvyslanectva USA do Jeruzalema ohrozí mierový proces a prinesie vlnu násilností, nie sú nič iné ako prázdne hrozby a nešťastné pokusy ohroziť suverénnu vládu. Podľahnutie takýmto hrozbám násilia a terorizmu by bolo nebezpečným precedensom a známkou slabosti.

(zdroj Arutz-7)

Rok 2017 bol rekordný pre turizmus v Izraeli

Tento týždeň izraelské ministerstvo turizmu vyhlásilo, že rok 2017 bol rekordný čo sa týka počtu návštevníkov židovského štátu, s celkovým počtom presahujúcim 3,6 milióna ľudí. Čísla uvádzané ministerstvom taktiež zahŕňajú odhad, že turisti minuli približne 20 miliárd NIS, čím podporili viac ako 200 000 Izraelcov, ktorí pracujú v odvetví turizmu. Väčšina návštevníkov pochádzala z piatich krajín: USA, Rusko, Francúzsko, Nemecko a Spojené Kráľovstvo a viac ako polovicu z nich tvorili kresťanskí pútnici.  (zdroj ICEJ News, 3.1.2018)

Premiér Netanjahu o Izraeli ako národe inovácií:

Izrael má len 8,5 milióna obyvateľov, ale na americkej technologickej burze NASDAQ má kótovaných viac spoločností než takmer ktorákoľvek iná krajina mimo Severnej Ameriky, a je na treťom mieste v rebríčku Svetového ekonomického fóra najinovatívnejších ekonomík sveta.

Izrael recykluje 87% svojich odpadových vôd, čo je až päťnásobne viac ako druhá krajina v poradí. Izraelské kravy produkujú viac mlieka na jednu dojnicu než v ktorejkoľvek inej krajine sveta. Ľudia na celom svete využívajú izraelské inovácie vo svojich mobilných telefónoch, automobilových navigačných systémoch, liekoch a zdravotníckych prístrojoch, ktoré zachraňujú život – a dokonca aj v cherry rajčinkách, ktoré si pridávajú do svojich šalátov. Podobne, izraelské spravodajské služby pomohli zabrániť desiatkam teroristických útokov v desiatkach krajín.

Naša technologická vyspelosť nám pomohla získať mnoho nových priateľov okrem nášho nenahraditeľného spojenectva s Amerikou. Podarilo sa nám dojednať ekonomické dohody s Japonskom a Čínou. Vzťahy s Indiou prekvitajú. Mnoho arabských krajín teraz vidí Izrael nie ako nepriateľa, ale ako spojenca v našom spoločnom boji proti militantnému islamu. (Ekonomist-UK)

ICEJ víta rozhodnutie USA uznať Jeruzalem za hlavné mesto Izraela

Prinášame vám list Dr. Juergena Buehlera, prezidenta ICEJ, k včerajšiemu rozhodnutiu americkej vlády o uznaní Jeruzalema.
_____

Drahí priatelia ICEJ,

Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem s radosťou víta odvážne a historické rozhodnutie prezidenta Donalda Trumpa uznať Jeruzalem za hlavné mesto Izraela a presunúť americkú ambasádu do tohto neobyčajného mesta. Ide o krok, ktorý sa mal udiať už dávno a zasahuje do jadra národnej identity židovského národa.

Ide o krok, ktorý zasahuje aj do samotného jadra povolania služby ICEJ. Jeruzalem zosobňuje veľký historický a náboženský význam pre miliardy ľudí viery po celom svete. Od založenia ICEJ v roku 1980 vedome zdôrazňujeme, že táto univerzálna oddanosť voči Jeruzalemu pramení z toho, akým spôsobom vdýchol Boh hlboké duchovné prepojenie medzi židovský ľud a Jeruzalem. Bez tohto nadprirodzeného prepojenia židovského ľudu a mesta by v skutočnosti nikoho neznepokojovala myšlienka na Jeruzalem.

Jeruzalem už sedem desaťročí slúži ako hlavné mesto nanovo zrodeného štátu Izrael, a to napriek tomu, že bol obklopený nepriateľmi a napriek tomu, že ho národy odmietli považovať za hlavné mesto Izraela. Oddanosť voči Jeruzalemu je centrálnym znakom židovského národného povedomia. Izrael sa za toto obdobie dokázal ako dobrý správca mnohých posvätných miest a pamiatok. Kresťanské veľvyslanectvo a tisícky našich kresťanských návštevníkov môžu svedčiť v prospech slobody prístupu a slobody uctievania, ktorú si môžu užívať v tomto meste už takmer 40 rokov.

Preto sa tešíme spolu so židovským ľudom, že sa Jeruzalem konečne dočkal svojho oprávneného rešpektu a uznania. Je to súčasne aj čas veľkej radosti pre našu službu, pretože ICEJ bolo v popredí snahy kresťanov presvedčiť spoločenstvá národov, aby priznali plné diplomatické uznanie Jeruzalemu ako hlavného mesta. V prípade USA máme niekoľko kľúčových ľudí, menovite Davida Parsonsa a Susan Michael, ktorí intenzívne desaťročia pracovali na dosiahnutí tohto cieľa. Teraz dúfame, že ostatné národy budú bez meškania nasledovať toto odvážne vedenie americkej administratívy a premiestnia svoje veľvyslanectvá do tohto obdivuhodného mesta.

Od začiatku roka 2017 nám Pán ukazoval, že Jeruzalem prechádza päťdesiatročnými jubilejnými obdobiami, pričom v každom cykle sa udeje niečo dramatické, čo smeruje k napĺňaniu prorockého zámeru s týmto mestom. Patrí sem objavenie pôvodného Dávidovho mesta Charlesom Warrenom v roku 1867, oslobodenie Jeruzalema generálom Edmundom Allenbym v roku 1917 a znovuzjednotenie Jeruzalema pod izraelskú suverenitu v roku 1967.

Prezident Trump urobil geopolitické rozhodnutie, ale poukazuje to aj na posun v duchovnej oblasti. Ešte nevieme aké dôsledky tento krok prinesie, ale sme si už teraz istí, že Jeruzalem bol uvoľnený ešte viac do naplnenia Božieho vykupiteľného plánu a skôr či neskôr uvidíme, ako bude mať tento posun vplyv aj na celosvetovú cirkev.

Mnohí nepriatelia Izraela povstávajú a chcú spochybniť toto rozhodnutie USA skrze násilné protesty či ešte niečo horšie. Ale my sme presvedčení, že v tomto jubilejnom roku milosti a priazne sa môžeme modliť a očakávať, že Boh bude rýchlo jednať s tými, ktorí sa proti tomuto dekrétu postavia a budú sa snažiť podnecovať nepokoje. Preto znovu upomíname našich priateľov a podporovateľov, aby sa pokračovali horlivo modliť za pokoj pre Jeruzalem v týchto kritických dňoch.

V Kristovi,

Dr. Jürgen Bühler
Prezident ICEJ

Kuvajtský novinár: Krajina Izraela bola zasľúbená Židom Alahom

Kuvajtský novinár Abdullah Al-Hadlaq povedal v Alrai TV minulý týždeň, „Či sa vám to páči alebo nie, Izrael je nezávislý a suverénny štát. Existuje a má svoju stoličku v OSN a väčšina mierumilovných a demokratických krajín ho uznáva.“ Krajiny, ktoré neuzávajú Izrael sú „krajiny tyranie a útlaku“. Keď bol v roku 1948 založený štát Izrael, neexistoval žiaden štát nazývaný „Palestína“, povedal. „Žiadna okupácia neexistuje. Národ sa vracia do svojej zasľúbenej zeme. Krajina Izraela bola zasľúbená Židom Alahom“, povedal. (J.Post) Správne – všetky fakty, čo uvádza sú správne okrem jedného; je to Boh Abraháma, Izáka a Jákoba, ktorý dáva zem Izraela židovskému národu naveky! (komenár od editorov INN, 27.11.2017)

Záznam interview si môžete pozrieť tu:

Absolventi Hebrejskej univerzity na 62. mieste na svete v rebríčku zamestnateľnosti

Nedávna analýza publikovaná prestížnym časopisom v oblasti vysokého školstva Times Higher Education zaradila študentov Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme ako 62. najlepšie zamestnateľných absolventov na svete, pričom jej absolventi boli najúspešnejší spomedzi vysokých škôl v Izraeli. Za Hebrejskou univerzitou v celosvetovom rebríčku sa umiestnili Technion – Izraelský technologický inštitút na 113. mieste a Tel Aviv University na 135. mieste. Hebrejská univerzita sa tento rok posunula v rebríčku o päť miest vyššie, zatiaľ čo Technion postúpil o deväť miest a Univerzita v Tel Avive sa zlepšila o štyri miesta. Celosvetový rebríček v oblasti zamestnateľnosti, ktorého koncept navrhla francúzska poradenská firma v oblasti ľudských zdrojov Emerging, ukazuje, ktoré vysoké školy sú najvýznamnejšími firmami považované za najlepšie v príprave študentov na pracovný život. Prieskum sa uskutočnil medzi tisíckami náborových pracovníkov a manažérov z celého radu firiem a odvetví po celom svete. Na prvých piatich miestach rebríčka na celosvetovej úrovni sa umiestnili Kalifornský technologický inštitút, Harvardská univerzita, Columbia University, Massachusetts Institute of Technology a Univerzita v Cambridge. (zdroj INN, foto: flickr)

Izraelský premiér: Ponúkli sme pomoc obetiam zemetrasenia v Iráne

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu minulý týždeň oznámil, že Izrael ponúkol zdravotnícku pomoc obetiam zemetrasenia, ktoré nedávno zasiahlo Irak a Irán. Netanjahu uviedol, že Izrael je síce v spore s režimom, „ale naša ľudskosť je väčšia ako ich nenávisť. Nemáme spor s ľudom v Iráne, ale skôr s režimom v Iráne, ktorý svojich občanov drží ako rukojemníkov a vyhráža sa, že zničí Izrael,“ dodal izraelský premiér. Po Netanjahuových slovách iný predstaviteľ úradu predsedu vlády povedal: „V rámci prebiehajúcej stratégie komunikuje premiér Netanjahu priamo s iránskym ľudom a poukazuje na rozdiel medzi iránskym obyvateľstvom a iránskym režimom.“ Predstaviteľ informoval: „Izrael sa obrátil na iránsky Červený kríž s úmyslom poskytnúť civilnú humanitárnu pomoc a bol okamžite odmietnutý, čo je sám o sebe fakt, ktorý zjavuje skutočnú tvár iránskeho režimu.“ Počas zemetrasenia o veľkosti 7,3 stupňa Richterovej stupnice bolo v nedeľu 12. novembra 2017 zabitých vyše 450 ľudí a okolo 8000 bolo zranených. Zemetrasenie bolo cítiť aj v Izraeli (zdroj INN, foto: Flickr, ilustračné).

Izraelský parlament vytvára pracovnú skupinu, ktorej úloha je zabrániť tomu, aby sa peniaze z fondov EÚ dostali do rúk teroristov

Knesset vytvoril špeciálnu pracovnú skupinu, ktorá má zabezpečiť, aby sa peniaze, ktoré EÚ poskytuje Palestínskej autorite na sociálnu starostlivosť, neposielali teroristickým elementom a neboli použité proti Izraelu, resp. do rúk rodín, z ktorých vyšli teroristi zodpovední za krv Izraelcov. Projekt priniesla poslankyňa za opozičnú stranu Sionistická únia Ayelet Nahmia-Verbin a získala pre ňu poslancov zo šiestich ďalších strán. „Každý mesiac je rozdelených približne 4,5 milióna EUR z fondov EÚ medzi tých, ktorí vykonali teroristické útoky proti Izraelu a rodinám teroristov. Je ťažké presvedčiť Izraelčanov, že Palestínčania chcú presadzovať mierový proces pokiaľ dotácie z celého sveta, najmä z Európy, sú vyplácané vrahom a nemá z nich osoh Palestínska populácia,“ uviedla poslankyňa. (Israel Hayom, foto: Flickr.com)

Historický týždeň izraelského letectva

Veliteľ izraelských vzdušných síl generálmajor Amikam Norkin vymenoval tento týždeň za zástupcu veliteľa bojovej letky dôstojníčku, ktorá je tak historicky prvou ženou pre letectvo v takejto pozícii. Meno dôstojníčky vzdušné sily z bezpečnostných dôvodov neuviedli, ale zverejnili niekoľko informácií ako napríklad, že je to 27-ročná navigátorka stíhačky F-15, je vydatá za iného dôstojníka izraelského letectva a má za sebou rodinnú históriu služby pre krajinu. Tento týždeň boli vymenované aj ďalšie dve dôstojníčky za zástupcov veliteľov letky bezpilotných lietadiel.

zdroj ICEJ News 7.11.2017

Tvorcovia pokoja v Izraeli

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny (Mt 5:8)

V anglickém překladu tohoto verše se objevuje slovo „peacemakers“, doslova tvůrci pokoje, které se stalo mottem unikátního projektu uskutečněného s podporu EU za spolupráce poboček ICEJ v Česku, Německu a Izraeli.

Šlo o výměnný dvoutýdenní pobyt mladých křesťanů z České republiky, Německa a Izraele. Vzhledem ke složitým událostem, které provázely naše země během bouřlivých událostí 20. století, bylo cílem tohoto projektu upevnit vzájemné vztahy a postavit mosty mezi mladými představiteli jednotlivých národů a zároveň je vést k tomu, aby si uvědomili svou odpovědnost pozitivně a aktivně ovlivňovat společnost a být „tvůrci pokoje“ v dnešní složité době.

Účastníci měli možnost nejen procestovat Izrael a blíže poznat místa, která znají z Bible, kde chodili proroci, učedníci i sám Pán Ježíš, ale i dát si to do spojitosti s nedávnými tragickými událostmi holocaustu a „konečného řešení židovské otázky“ během návštěvy muzea Jad Va-šem i při setkání s pamětníky těchto hrůz, stejně jako i seznámit se s problémy dnešního Izraele. Měli možnost blíže pochopit situaci kolem Západního břehu, Pásma Gazy i Golanských výšin, ale třeba i praktické problémy moderního Izraele – sexuální nečistota, drogy a potraty. V ulicích Tel Avivu mluvili s lidmi a sdíleli s nimi evangelium. Nejdůležitějším nosníkem celé akce bylo vést všechny účastníky k Tomu, kdo je tvůrcem pokoje, k Bohu Izraele. Ke hlubšímu poznání Hospodina a Jeho Slova. Ke chválám a přímluvným modlitbám za řešení problémů.

Úžasným povzbuzením bylo vidět, jak se Bůh dotýká každého jednotlivě, ve všech jejich potřebách a touhách, a jak se dával poznat

nejen jako Bůh Izraele, ale jako Bůh, který miluje každého člověka a má s každým svůj úžasný plán a budoucnost!

Jedině v Něm a v Jeho moci můžeme být skutečnými „tvůrci pokoje“.

Vlasta Khabibullin

Vlasta Khabibullin byla vedoucí tohoto projektu za českou stranu. Projekt byl podpořen EU v rámci programu Erasmus+.

 

Reakce účastníků programu Peacemakers

Počas týchto dvoch týždňov som spoznala Izrael, Jeruzalem a Boha samotného z úplne novej perspektívy. Tiež ma veľmi povzbudilo, že Izraelci, ktorých sme počas nášho výletu stretli, veľmi oceňovali našu podporu a lásku voči Izraelu.
Daniela

To nebyla moje první cesta do Izraele, už jsem tady přijela potřetí. Ale stále nacházím nové a nové věci, které mě překvapí. Prožila jsem mnoho silných momentů. Například, když jsme s ostatními Peacemakers uctívali Boha a modlili se, mi Bůh pokaždé ukazoval, jaké to je požehnání pro mě – že můžu být tady v Izraeli s takovými nádhernými lidmi a jak On sám chtěl, abych byla tady a upevnila svůj vztah s Ním. Jedna z nejdůležitějších věcí, která naplnila moji mysl, bylo setkání s pamětnicí, kterou jsem viděla už před dvěma léty a mohla jsem s ní opět mluvit. Byl to silný zážitek. Ještě silněji jsem prožívala po tomto setkání, když česká skupina se měla možnost sdílet se svými prožitky. V té chvíli někdo řekl, že Bůh může použít i naše špatná rozhodnutí a změnit to na něco dobrého. Tato myšlenka mě neopouštěla až do konce pobytu. Začala jsem si uvědomovat, jak Bůh zasáhl, když jsem se špatně rozhodla, a jak mě zachránil v tak mnoha situacích.
Eva

Do Izraele jsem nejel jen kvůli tomu, abych viděl místa, kde Ježíš působil, ale taky proto, abych se ukotvil ve vztahu s Bohem, abych věděl, co se ode mě čeká. Bůh to tak krásně naplánoval a připravil pro každého z nás. Přichystal spoustu dobrých a nezapomenutelných zážitků. Bůh mi řekl, ať si vyslechnu příběhy lidí z české skupiny o tom, jak se dostali k Bohu a jaký s ním mají život. A tak jsem také udělal, poznal jsem, že nejsem jediný křesťan, který si neví rady, a potřebuje pomoc zpět na cestu, kterou mu připravil Ježíš. Většina lidí, které jsem vyslechl a podělil se s nimi zároveň i o můj příběh, byli z křesťanských rodin, každý má jiný příběh, ale i přes takto velkou rozmanitost příběhů se mě nejvíce dotkl příběh Evči, která má věřící jen maminku. Prošla si hromadou šílených věcí, které si nedokážu ani představit, a přesto jde s Bohem za ruku dál. Evča je hodně statečná, a je pro mě obrovskou inspirací, a důkazem toho, že věřit má smysl. Skrze ty chvíle s každým se mi otevřely oči. Teď už znám svůj směr a svůj cíl, a veliká část poděkování patří i tobě Vlasti, děkuji. A ta největší část patří Bohu, který jde s námi skrze tento svět bok po boku.
Jakub

Projekt Peacemakers 2017 pro mě byl obrovským povzbuzením a požehnáním. Pochopila jsem tam spoustu věcí. Když jsem viděla, jak jsou Izraelci vděční, že vůbec můžou žít ve své zemi, přestože jsou tam konflikty a není to vůbec lehké, tak jsem pochopila, že já si nemám na co stěžovat, a že můžu být vděčná za všechny dobré věci, které v životě mám. Obdivovala jsem to, jak Židé (jak obrácení, tak i neobrácení) počítají s Boží ochranou a pomocí. Bylo to pro mě velkým příkladem.

Když jsme cestovali po Izraeli a navštěvovali různá biblická místa, tak pro mě Boží Slovo dostalo úplně jinou dimenzi. Spoustu věcí z Bible jsem začala lépe chápat a celkově se mi Boží Slovo hodně přiblížilo.

Obrovským povzbuzením pro mě byli všichni ti úžasní lidé, kteří se projektu zúčastnili, hlavně ti z české skupiny. Bylo skvělé mít tu

možnost seznámit se s tolika lidmi, kteří milují Pána, na tak úžasném místě, jako je Izrael. Jedna z věcí, kterou jsem si nejvíc užila, byly společné chvály na různých jedinečných místech, jako třeba u Zahradního hrobu. Myslím, že budu mluvit za všechny, když řeknu, že se Pán všech mocně dotýkal a promlouval k nám, a to nejen při chválách, ale po celou dobu. Pro mě osobně to byl opravdu nezapomenutelný zážitek a obrovské požehnání, za které děkuji Pánu i všem skvělým lidem, kteří to zorganizovali a díky kterým jsem se toho projektu mohla zúčastnit.
Terezka

Nevěděla jsem, co od projektu čekat. Ale nikdy jsem nezažila tak intenzivní pocit, že jsem mezi lidmi, kteří se upřímně obracejí k Bohu a snaží se v prvé řadě myslet na něj. Utvrdila jsem si návaznost mezi Starým a Novým zákonem, to, že křesťanství není jakýmsi následovníkem víry vyvoleného národa, ale je jejím pokračováním. A také jsem si uvědomila, že Pán Bůh lidi neopustil a že svoje sliby skutečně plní.
Tamara

Peacemakers 2017 jsou už týden za námi a já jsem konečně schopná si to všechno v hlavě srovnat. Nebylo to ve všem takové, jak jsem očekávala, a nebylo to vždycky úplně lehké a euforické.

Velmi jsem si ale užila být v přítomnosti lidí, kteří milují stejného Boha jako já. Společně se s nimi modlit a chválit. Modlit se za jejich problémy i za moje. Když mi jeden z posledních dnů bylo hrozně fyzicky i psychicky, po první modlitbě mě už nic nebolelo a potom se za mě kamarádka modlila podruhé a i můj smutek odešel.

Při jednom uctívání jsem dostala naději, že se některé z věcí, o kterých by mě ani nenapadlo, že by se mohly změnit, mohou opravdu změnit. Teď můžu věřit, že jednou je Bůh určitě změní!

A vidět současný Izrael a aspoň lehce si přestavit, jaký asi mohl být život v dobách Ježíšových, úžasné! Velmi mě zaujaly vztahy mezi proroctvími, jak se na Ježíši naplnila starozákonní proroctví a jak se naplňují ta o znovu obnovení země a věřím, že se naplní i ta o obrácení Židů ke Kristu.

Jsem velmi vděčná, že jsem se Peacemakers 2017 mohla zúčastnit.
Abigail

Když se blížil začátek pobytu, cítila jsem se trochu nejistě. Člověk jede do nového prostředí s neznámými lidmi a neví, co má očekávat. Ale teď jsem neskutečně vděčná, že jsem mohla být součástí toho projektu. Nejen, že jsme navázali nová přátelství, procestovali Izrael, ale taky jsem vnímala, jak se přibližuju Bohu. Bylo pro mě hodně silné být na místech, o kterých čteme v Bibli, společně se sdílet, modlit se za sebe navzájem a chválit našeho Boha. Po celou dobu jsem si víc a víc uvědomovala, jak se o nás Pán Bůh stará, chrání nás a vyslýchá naše modlitby, když jsme se například modlili za uzdravení. Tenhle výlet byl Božím darem a jsem za to moc vděčná. Já jsem si Izrael zamilovala, je to báječná země. Člověk se tam cítí skoro jako doma.
Lydie