Historický deň pre Židov z Etiópie!

ICEJ v súčasnej dobe dobe pomáha Židovskej agentúre v Izraeli s neočakávanou vlnou alije, ktorá prišla v čase krízy koronavírusu. Napriek všetkým obmedzeniam a zložitostiam sa od februára ICEJ podarilo sponzorovať lety pre 761 židovských prisťahovalcov.

Najnovšie prílety:

skupina 41 ruských Židov (19. mája)

skupina 119 etiópskych Židov (21. mája)

Mnohým z nich ICEJ pomáha aj s pokrytím dodatočných nákladov na ich karanténu po ukončení letu, podporou Židovskej agentúry.

Odkedy sa etiópska alija v roku 2015 obnovila, je ICEJ exkluzívnym sponzorom letov pre historický návrat tejto starovekej izraelskej komunity. Židovská agentúra sa medzitým na ICEJ obrátila so žiadosťou o pokrytie letových nákladov pre ďalších 150 ruských Židov, ktorí dúfajú, že do Izraela pricestujú začiatkom júna.

Pomáhať Izraelu s alijou je vždy vzrušujúce a prorocké. O čo viac je výsadou môcť zohrávať kľúčovú úlohu v tejto mimoriadnej vlne alije v čase kedy globálna pandémia zastavila svet, ale nemohla zabrániť Židom v návrate domov do Izraela.

Zvážte, čo môžete urobiť vy, aby ste v tomto skutočne jedinečnom okamihu histórie priviedli Židov do Izraela. Boh ich naliehavo volá domov a vyzýva nás, aby sme sa k tomu pridali!

Staňte sa partnermi ICEJ v navracaní Božieho ľudu domov

Zdroj

PETÍCIA ICEJ

Dánska biblická spoločnosť nedávno vydala nový preklad Biblie, ktorý na stovkách miest v Starom aj Novom zákone, odstraňuje alebo nahrádza meno „Izrael“. Je to neprijateľné urážanie Izraela a nemenného Božieho Slova!

Spojte sa s kresťanmi z celého sveta, ktorí stoja s Izraelom a integritou Svätého písma. Nechajte svoj hlas počuť v Dánskej biblickej spoločnosti. 

Zabráňte vymazaniu Izraela z Biblie! Podpíšte túto petíciu ešte dnes! –On.icej.org/biblepetition

Vymazávanie Izraela z Biblie?

V apríli sa medzi dánskymi kresťanmi zdvihol poplach ohľadne nového prekladu Biblie od Dánskej biblickej spoločnosti, v ktorom sú úmyselne vynechané alebo nahradené stovky odkazov na Izrael.

V novej Súčasnej dánskej Biblii 2020 je v Novom zákone meno Izrael zo šesťdesiatich razov ponechané iba dvakrát a v Starom zákone jeho použitie oproti originálu okresali až o 90%.

Dánska biblická spoločnosť tvrdí, že tieto zmeny boli nevyhnutné, aby si bežní Dáni mylne nespájali biblický Izrael s moderným Izraelom. Výhovorka tohto vypu však nikdy nemôže ospavedlniť tento útok na integritu Svätého písma.

Spojenie Izraela, ako zasľúbenej zeme s vyvoleným židovským národom je absolútne jasné a všetky pokusy o ich rozdelenie sú iba klamstvami a nemenia nič na pravdivosti Božích zasľúbení o návrate Židov do ich domoviny. Pokusy Dánskej biblickej spoločnosti tento fakt spochybniť sú neprístojné a označujú Boha za neverného či dokonca za klamára.

Slovo Izrael je spojené rovnako so židovským národom ako aj s ich zemou. Celé Božie zasľúbenie pre Izrael stráca zmysel, ak sa tieto dva pojmy začnú oddeľovať. Už interpretácia biblických pasáží spôsobom, ktorý zbavuje Židov práva na ich zem je veľkou chybou mnohých kresťanov, ale úmyselné skresľovanie biblického prekladu tak, aby vyhovoval politickým cieľom je otvoreným výsmechom.

Kde má toto bláznovstvo konca? Ak môžu vynechať Izrael, je len otázkou času, kedy príde aj na iné pojmy, či slová.

Je preto nevyhnutné, aby sme ako kresťania pozdvihli svoje hlasy proti takýmto skresľujúcim biblickým prekladom, ktoré narúšajú nedotknuteľnosť biblického orginálu a majú za účel úmyselne klamať ľudí o jednom z najdôležitejších Božích zasľúbení.

Zdroj

Alija sa nezastavila

Z Gondaru do Izraela 

Skupina 119 etiópskych Židov má podľa plánu pricestovať do Izraela vo štvrtok, letmi sponzorovanými ICEJ. Na fotke vidíte dva autobusy s etiópskymi židovskými rodinami opúšťajúcimi Gondar v pondelok (18. mája) vydávajúc sa na dlhú cestu na letisko v Addis Abebe. Napriek obmedzeniam a zastavenému cestovaniu sa Alija nezastavila. Od februára a aj počas krízi korony, mohla ICEJ zabezpečiť návrat pre 761 Židov. 

Podporte a požehnajte Židov žijúcich v diaspore, ktorí na prisťahovanie potrebujú nemalé finančné prostriedky a buďte tak súčasťou Alije aj vy! 

Podporte činnost ICEJ a projekt Alije

Izraelský inštitút dokončuje testovanie vakcíny na nový koronavírus

Izraelský inštitút biologického výskumu úspešne dokončil testovanie vakcíny na hlodavcoch a čoskoro sa presunie k testovaniu na iných zvieratách a neskôr budú testovať aj na ľuďoch. Ak bude experiment pokračovať ako má, príprava vakcíny by mohla trvať najdlhšie rok.

Na lieku na COVID-19 údajne pracuje aj laboratórium, ktoré sa spovedá priamo predsedovi vlády a spolupracuje s ministerstvom obrany. Toto laboratórium však pracuje pod armádnym utajením. 

Cez víkend ministerstvo obrany oznámilo, že Inštitút pre biologický výskum podal žiadosť o osem typov protilátok na koronavírus, ktoré boli dosiaľ izolované a budú použité na vývoj budúceho lieku na COVID-19. Minister obrany, Naftali Bennet, túto žiadosť komentoval ako: „Ďalší veľmi dôležitý krok vo vývoji lieku. Pracovníci Inštitútu pre biologický výskum pracujú neúnavne deň a noc, aby našli životzachraňujúce riešenie.”

Lekári tohto inštitútu tiež odoberajú plazmu z tela paciantov, ktorí úspešne prekonali infekciu nového koronavírusu. Liečenie nakazených pacientov protilátkami je niečo, čo sa robí už roky a je považované za jednoduchšiu cestu, ako vyvíjanie novej aktívnej vakcíny. Tá je však oveľa komplexnejším a istejším riešením.

Zdroj: jpost

Izrael urobil významný prielom v izolovaní protilátky koronavírusu

Tlačová agentúra Reuters uvádza, že Izraelu sa podarilo izolovať kľúčovú protilátku na COVID-19 vo svojom hlavnom výskumnom laboratóriu.

Izraelský minister obrany sa v pondelok vyjadril o významnom prielome ohľadom možného lieku na koronavírus. Spomínaná monoklonná neutralizačná protilátka, vytvorená v Izraelsom inštitúte biologického výskumu (IIBR), „dokáže neutralizovať koronavírus v tele prenášača,“ povedal vo vyhlásení Naftali Benett, izraelský minister obrany.

Taktiež riaditeľ IIBR, Shmuel Shapira, sa vyjadril, že formulácia protilátky bola patentovaná a bude nasledovať hľadanie medzinárodného výrobcu, ktorý by bol schopný jej masovej produkcie.

Protilátky nájdene vo vzorkách bielkovín imunitného systému v krvi ľudí, ktorí úspešne prekonali ochorenie COVID-19 sa považujú za kľúčové pri vyvíjaní možného lieku.

Zdroj: www.reuters.com

Zrodený za deň

Zatiaľčo mnohí kresťania vnímajú sedemdesiate druhé výročie vzniku šťátu Izrael ako dôkaz Božej priazne a vernosti, mnohí sa zasa pridávajú k Palestíncom a považujú tento deň národného znovuzrodenia Izraela za katastrofu.

Mnohí kresťania srále zápasia s teologickým významom znovuvzniknutia Izraela ako moderného štátu. Aj keď niektoré cirkvi pomaly začínajú chápať jedinečnú úlohu Izraela a význam znovuzjednotenia židovského národa v Božom pláne spasenia, iné sa stále pridŕžajú mylnej teológie náhrady. Tá spochybňuje Židov ako vyvolený národ a hovorí, že boli prekliati a nahradení kresťanskou cirkvou, ako jedniným nástrojom Božieho spasenia na Zemi.

Tieto, stále pretrvávajúce, prejavy antisemitizmu v cirkvi nám nedávno pripomenula Dánska biblická spoločnosť. Vydala nový preklad Biblie, v ktorom poväčšine vynecháva slovo „Izrael” a nahrádza ho inými nekonkrétnymi zámenami, aby tak oslabila zjavný plán, ktorý má Boh práve s Izraelom a židovským národom.

Spoločnosť na kritiku reagovala tak, že nechceli spôsobiť, aby sa dánskym kresťanom miešali pojmy biblického Izraela s moderným štátom.

Nadčasová pravda

Celá Biblia je však plná zmienok o Židoch ako o vyvolenom národe. Návrat Židov do štátu Izrael len dokazuje Božiu vernosť k zmluve, ktorú ešte v staroveku uzavrel s Abrahámom. Takže napriek tomu, že Boh Izraelcov z ich krajiny na určitý čas vyhnal, nikdy im neuprel ich právo na zasľúbenú zem, čo dokazujú aj mnohé proroctvá starozákonných prorokov.

Hebrejskí proroci boli služobníkmi Božích prísažných zmlúv s Izraelom, odhaľujúc, ako Pán využije vzťah medzi krajinou a ľudom Izraela na uskutočnenie svojich cieľov spásy pre všetky národy. Keď si teda čítame ich knihy, každé jedno prorocké vyhlásenie musíme chápať v kontexte zmlúv, ktoré už pred tým boli Božskou prísahou uzavreté s izraelskými patriarchami – Abrahámom, Mojžišom a Dávidom. A z nich je jasné, že Boh svoje prísľuby, dať svojmu vyvolenému ľudu ich zasľúbenú krajinu, nikdy nezrušil a je zaviazaný ich naplnením.

Niektorí kresťania napriek tomu tvrdia, že obe prorokované vyhnania a návraty Židov do ich krajiny boli dokonané už za čias Ezru a Nehemiáša, a že starozákonné sľuby o znovuzrodení Izraela a dovedení židovského národa naspäť do svojej krajiny sa naplnili pri zrodení a „víťazstve” Cirkvi. S kresťanskými sionistami majú spor, že v Novom zákone sa v podstate nenachádza zmienka o Izraeli ako o zasľúbenej zemi, a že títo kresťania prekrútili biblický základ na podporu moderného, sekulárneho štátu Izrael.

V Novom zákone však existuje množstvo jasných odkazov na Izraelskú krajinu. Všetky zmienené sľuby dané patriarchom totiž nevyhnutne zahŕňajú zasľúbenú zem. Prísľub krajiny je neodškriepiteľne zakotvený v podmienkach Božích zmlúv s Abrahámom, Mojžišom a Dávidom.

V liste Rimanom 15:8, apoštol Pavol jasne píše, že Ježiš prišiel „aby potvrdil prisľúbenia dané otcom”, čo nevyhnutne zahŕňa aj zasľúbenú zem. Keď teda v dnešných dňoch vidíme Boha navracať svoj národ na územie štátu Izrael, môžeme sa radovať z jeho vernosti a dôverovať mu, že splní všetky svoje zasľúbenia.

Okrem toho, autori a osobnosti Nového zákona, vrátane Ježiša, opakovane poukazovali na židovskú nádej v znovunastolenie svojej suverenity v ich vlastnej krajine, čo je široko koncipovaný koncept vychádzajúci z mnohých sľubov v Písme o obnove „šťastia” Izraela. Táto židovská nádej bola v tých časoch taká silná, že slová ako: „za vykúpenie Sionu“ boli dokonca vytlačené na mnohých judských minciach pochádzajúcich z prvého storočia.

Boli to práve tieto časy obnovy Izraela, o ktorých sa apoštol Peter zmieňoval, keď odvážne prehlasoval, že „časy obnovenia všetkých vecí”, o ktorých Boh hovoril „ústami svojich svätých prorokov”, skutočne prídu skôr, ako sa vráti Mesiáš.

Zdroj: icej.org

Alija pokračuje napriek obmedzeniam cestovania

Počas uplynulých mesiacov bolo pre koronavírus zavedených mnoho cestovných obmedzení, avšak Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo v Jeruzaleme (ICEJ) bolo napriek tomu schopné asistovať 565 novým židovským imigrantom a pomohlo im urobiť aliju (návrat) do Izraela.

Na začiatku februára viaceré štáty začali aplikovať obmedzenia vstupu do krajiny, čo výrazne ovplyvnilo medzinárodný pohyb. Napriek tomu, že veľa letov bolo zrušených, ICEJ dokázalo letecky priviesť 450 židovských imigrantov z rôznych častí bývalého Sovietskeho zväzu. Pre hrozbu COVID-19 však väčšina z nich hneď smerovala do povinnej dvojtýždňovej karantény. 22. 3. 2020, v deň tridsiateho výročia ICEJ sponzorstva židovskej alije z bývalého Sovietskeho zväzu, sa uskutočnil let z Petrohradu s dvadsiatimi šiestimi ruskými Židmi.

O dva dni nato ICEJ sponzorovalo ďalší let so sedemdesiatimi dvomi etiópskymi Židmi prichádzajúcimi z Addis Abeba. Boli umiestnení do absorpčného centra v kibuci Beit Alfa, kde rovnako strávili štrnásť dní v karanténe. ICEJ pre nich taktiež zasponzorovalo darčekové balíčky s jedlom, hrami, študijnými materiálmi a ďalšími vecami v rámci slávenia sviatku Pesach. Spolu s predošlou skupinou etiópskych imigrantov, ktorí prišli vo februári, ICEJ počas koronakrízy zatiaľ pomohlo dokončiť aliju 115 etiópskym Židom.

Zdroj: icej.org

Koronavírus: ICEJ podporuje preživších holokaustu a sponzoruje Alija lety

„Som rád, že môžeme pomôcť Izraelu prejsť touto krízou poskytovaním jedla seniorom, starostlivosťou o preživších holokaustu a umožňovaním ruským a etiópskym Židom prísť domov,“ situáciu komentoval Dr. Jürgen Bühler, výkonný riaditeľ ICEJ.

Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem (ICEJ) plní svoju úlohu v pomáhaní Izraelu počas krízy koronavírusu staraním sa o starších občanov vrátane mnohých preživších holokaustu. Popri ostatných aktivitách ICEJ takisto sponzoruje lety imigrantov prichádzajúcich do Izraela z Ruska a Etiópie.

„Pracujeme v rámci pravidiel stanovených Ministerstvom zdravotníctva, aby sme Izraelcom pomohli najviac ako vieme v tomto ťažkom čase konfrontujúcom celý svet,“ tiež povedal Dr. Jürgen Bühler. „Vieme, že sú to práve tieto náročné chvíle, kedy naša snaha požehnať a potešiť Izrael znamená najviac.“

Zamestnanci ICEJ zabalili a doručili stovky balíkov s jedlom nie len tým, ktorým sú pravidelne v Jeruzaleme ich tímom zdravotníkov doručované, ale aj stovkám ďalších občanov v Haife vrátane preživších holokaustu prinútených ostať doma kvôli zdravotným opatreniam.

Starostlivosť realizovaná v spolupráci s Yad Ezer L´Haver v praxi znamená viac než len doručovanie balíkov s jedlom. Zahŕňa aj lekárske prehliadky počas návštev.

Počas nasledovných týždňov bude ICEJ spolu s Latet a Ezrat Avot pokračovať v balení a distribuovaní balíčkov jedla stovkám ďalších izraelských dôchodcov.

V nedeľu 22. marca pristál v Izraeli let s ruskými imigrantmi sponzorovaný ICEJ, čo symbolicky vyznačilo tridsiate výročie sponzorovania židovských rodín robiacich Aliju (vracajúcich sa naspäť do Izraela) z bývalého Sovietskeho zväzu. Taktiež let s vyše sedemdesiatimi etiópskymi Židmi sponzorovaný ICEJ pristál v utorok ráno v Addis Abeba. Kvôli aktuálnym okolnostiam budú musieť pasažieri obidvoch letov ostať dva týždne v karanténe. Pomoc imigrantom bude zabezpečená organizáciami ako napríklad Beit Alfa, ktoré majú za cieľ integráciu imigrantov.

Zdroj: www.jpost.com

999: Výnimočné mladé ženy prvého oficiálneho židovského transportu do Auschwitzu

Dnes je to 78 rokov od prvého transportu Židov zo slovenského územia.

Nová kniha “999: Výnimočné mladé ženy prvého oficiálneho židovského transportu do Auschwitzu” autorky Heather Dune Macadam popisuje, ako dievčatá a mladé ženy išli na deportáciu a sleduje príbehy tých, ktorým sa napriek okolnostiam podarilo prežiť 3 roky v tomto nacistickom koncentračnom a vyhladzovacom tábore. 

V čase kedy bola okupácia Poľska Nemeckom na začiatku, rodičia Erny a Fely Dranger poslali svoje dcéry z rodného Tyliczu na východné Slovensko do mesta Humenné. Išla s nimi aj ich sesternica Dina. Všetky si našli prácu v miestnej židovskej komunite a Fela sa neskôr presťahovala do Bratislavy. Ich rodičia si mysleli, že ich poslali do bezpečia, avšak 25. marca 1942 Erna a Dina boli medzi skoro 1000 mladými nevydatými ženami deportovanými v prvom oficiálnom transporte židov do Auschwitzu.

Slovenské úrady ich tzv. “nasadzovala na práce,” ale boli vládou predané Nemcom za 500 ríšskych mariek (asi 200 dolárov). Tieto mladé ženy boli povinné sa registrovať v miestnom centre ( napríklad škole alebo požiarnej stanici). Ostali však šokované, pretože ich v budove zamkli a donútili vyzliecť pred slovenskými a nacistickými úradníkmi. Milujúci rodičia čakajúci svoje dcéry na šabatovú večeru zostali len zmätení a vystrašení. Niektoré mali iba 15 rokov. Ich príbehy rozpráva nová knihy autorky – názov v záhlaví článku.

Zdroj: timesofisrael

Izraelské výskumné centrum ohlasuje pokroky vo vývoji vakcíny proti koronavírusu

Podľa denníku HaAretz vedci vo Výskumnom inštitúte biológie robia významné prielomy v chápaní koronavírusu, no majú pred sebou ešte dlhý proces lekárskych skúšok.

Podľa lekárskych zdrojov vedci urobili nedávno významný prielom v chápaní biologického mechanizmu a vlastností vírusu vrátane lepšej diagnostickej schopnosti, výroby protilátok pre postihnutých vírusom a samotného vývoja vakcíny.

HaAretz uvádza, že proces vývoja si vyžaduje sériu testov a experimentov, ktoré môžu trvať mesiace, kým sa bude vakcína považovať za efektívnu a bezpečnú na použitie.

Podľa reportu Ynet pred vyše tromi týždňami bolo do Izraela zaslaných päť vzoriek koronavírusu z Japonska, Talianka a ďalších krajín. Boli prenesené špeciálnym kuriérom Ministerstva obrany do Výskumného inštitútu biológie. Vzorky boli zmrazené na -80 stupňov Celzia.

Podľa zdrojov zo zdravotníctva a obrany sa od prijatia vzoriek intenzívne pracovalo na výskume a experti sa snažili o vývoj vakcíny. Vedci v izraelskom Výskumnom inštitúte biológie by mohli v najbližších dňoch oznámiť, že dokončili vývoj vakcíny na nový koronavírus COVID-19.

Pre bližšie informácie si prečítajte celý článok na: www.haaretz.com