Štandard nádeje Izraela

Otázka bezpečnosti Izraela je veľmi diskutovanou témou. Takisto izraelsko-palestinský konflikt. Izrael je ako malý židovský ostrov vo veľkom muslimskom oceáne. Preto Izrael svetu ukazuje, že hrozby nie sú dôvodom pre zúfalstvo, alebo podrobenie sa, ale je dôležité ich brať ako výzvy. Nepriateľ v pätách môže slúžiť ako spúšťač vynálezov ako je napríklad obranný raketový systém – Iron Dome. Vynálezca USB flash disku, Dov Moran, to zhrnul takto:

Vždy, keď sme sa ocitli v kríze, museli sme vymyslieť niečo nové.“

Dov Moran

To je štandard nádeje Izraela, ktorý sa kvôli mnohým nepriaznivým podmienkam vo svojej krátkej existencii, uchytil. Aj preto má dnes Izrael prezývku „Start-up Nation“. 

O žiadnu zem sa neviedlo toľko vojen ako o Izrael, o žiadne mesto na svete sa nebojovalo tak zarputilo ako o Jeruzalem, žiaden národ nebol tak prenásledovaný ako národ Izraela. Potom ako sa skončili križiacke vojny, bol Izrael púštnou krajinou, plnou močiarov a bažín. Skoro žiadny kočovníci neboli ochotní sa tam usadiť. Krajina Izrael bola pod vládou osmanských Turkov a veľmi riedko osídlená. Mark Twain, ktorý navštívil Palestínu v roku 1867, napísal:

Pustatina, ktorú nemôže ani fantázia ozdobiť jasom života a pohybu. Na celej ceste medzi Jaffou a Jeruzalemom som nevidel jediný strom alebo ker. Dokonca i olivy a kaktusy, ináč najvernejší priatelia bezcennej pôdy, túto zem úplne opustili.

Mark Twain

Ale teraz ako sa z púšte stala úrodná pôda, pod rukami židovských osadníkov a na ruinách biblických časov boli vybudované mestá, požadujú niektorí Arabi zasľúbenú zem pre seba. Dokiaľ žili Židia ďaleko od svojej vlasti rozptýlení medzi národami bola krajina Izrael púšťou a bažinami. Ani križiaci ani Turci, ktorí tam potom vládli sa ju nesnažili zúrodniť. A teraz, keď sa tam Židia vrátili, je úrodná a precitla zo svojho dlhé spánku.

Vedeli ste, že si v Izraeli môžete zasadiť vlastný strom?

Vedeli ste, že…

na to, aby ste si v Izraeli zasadili vlastný strom, stačí klikúť na kkl-jnf.cz a môžete objednať zasadenie vášho stromu v Masarykovom lese v údolí Jezreel.

forest

A vedeli ste, že KKL – Židovský národný fond dnes vlastní približne trinásť percent pôdy v Izraeli a vysadil viac ako 240 miliónov stromov?

Na piatom sionistickom kongrese, ktorý sa konal pred 120. rokmi vo švajčiarskom Bazileji, bol na základe návrhu matematika Zvi Hermann Schapira založený Židovský národný fond (Keren Kayemet LeJisrael – KKL). Vznikol za účelom vykupovania pôdy v Palestíne.

Vďaka KKL bol v okolí Jeruzalema, v 50. rokoch 20. storočia, založený „Les martýrov“, ktorý je zároveň pamätníkom obetiam holokaustu.

Vedeli ste, že v Izraeli je vysadený les na počesť T. G. Masaryka?

Masarykov les, ktorý sa nachádza v údolí Jezreel na severe Izraela, bol založený v roku 1930 na základe zbierky organizovanej Československým výborom KKL – JNF. Za prostriedky, ktoré boli vtedy vybrané, bola zakúpená pôda a na nej vysadených 13 000 sadeníc lesa, ktorý bol venovaný prezidentovi Masarykovi k jeho osemdesiatym narodeninám. Slávnosti sa vtedy zúčastnil nie len Československý konzul, ale aj popredné osobnosti vtedajšej Britskej mandátnej Palestíny. 

Masaryk forest Israel KKL
Masarykov les v údolí Jezreel v Izraeli.

Masarykov les je dnes živý dar prezidentovi Masarykovi ako symbolické gesto vďaky za jeho zásluhy v boji proti antisemitizmu. Na počesť Tomáša Garique Masaryka, prvého československého prezidenta vysadili občania Československa (nie len Židia) jeden z prvých lesov, ktorý bol pomenovaný po štátnikovi. Les z olivovníkov, sosien, a cypruštekov bol vysadený neďaleko kibucov Sarid (založeného emigrantami z Československa a východnej Európy). Slávnostná ceremónia sa odohrala v apríli 1930 za účasti československého generálneho konzula a predstaviteľa Jišuvu (reprezentanta židovského obyvateľstva v Britskej správe), Menachema Usiškina (1863 – 1941), ktorý v tej dobe viedol KKL – JNF. T.G. Masaryk veril v slobodu a v právo na sebaurčenie židovského národa a zdieľal víziu sionistického hnutia. 

Masarykov les nadväzuje na väčší Balfourov les, ktorý je na južných svahoch Nazaretských vrchov, blízko kibucu Sarid, severne od Genigar. 

Zdroj: cspi.cz