Pridajte sa k modlitbám za Izrael

Srdečne vás pozývame na májové modlitby za Izrael a Jeruzalem, ktoré budú piatok 26. mája 2017 o 18:00 hod. v Stredisku evanjelickej diakonie na Partizánskej 2 v Bratislave.

Tieto stretnutia sú o chvále, modlitbe a vzájomnom spoločenstve ľudí, ktorým dal Boh na srdce bremeno za Izrael.

Radi vás medzi sebou privítame!