Čítanie mien obetí holokaustu

Milí priatelia!

Pozývame vás na pietny akt Čítania mien obetí holokaustu 7. septembra 2017 o 18:00 hodine v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava na Laurínskej ulici 20 v Bratislave. Vstup voľný.

Podujatie pripravujú a finančne podporujú: Bratislavský samosprávny kraj, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Židovská náboženská obec v Bratislave, Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem – slovenská pobočka a Dokumentačné stredisko holokaustu.

citanie mien obeti holokaustu