Literárna súťaž

Prípravný výbor iniciatívy Čítanie mien obetí holokaustu, ICEJ Slovensko a Dokumentačné stredisko holokaustu (DSH) pri príležitosti Medzinárodného pamätného dňa obetí holokaustu 27. 1. 2017 vyhlasuje druhý ročník študentskej súťaže Susedia, na ktorých sme nezabudli.

Tento ročník očakávame súťažné práce – eseje (rozsah 9000 znakov = 5 normostrán) na tému:

Potrebuje mladá generácia Slovenska hovoriť/ vedieť o holokauste?

Do súťaže sa môžu zapojiť študenti od 14 do 19 rokov. Ambíciou našej súťaže je podpora záujmu mladých ľudí o moderné dejiny vlastného štátu a posilňovanie ich kritického myslenia, formovanie ich postojov k minulosti Slovenska, k problematike ľudských práv v minulosti a súčasnosti.

Porota
Hodnotiaca komisia bude zložená z piatich známych osobností a zástupcov Dokumentačného strediska holokaustu, ICEJ Slovensko, Židovskej náboženskej obce v Bratislave a iných odborníkov na túto tematiku.

Uzávierka súťaže bude 15. augusta 2017.

Súťažné práce treba posielať na adresu:
Dokumentačné stredisko holokaustu, Panenská 4, 811 03 Bratislava

Autorka / autor eseje musí prácu podpísať a doplniť svoje kontaktné údaje: poštovú adresu, e-mail a telefónne číslo.

Vyhodnotenie súťaže
Vyhodnotené budú tri najlepšie súťažné príspevky.
Autorky a autori víťazných súťažných prác budú pozvaní a ocenení na pietnom akte Čítania mien obetí holokaustu, ktorý sa začiatkom septembra pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia organizuje v Bratislave už od roku 2009.

Za prípravný výbor: Ľuba Lesná, publicistka, Monika Vrzgulová, riaditeľka DSH a Andrea Švecová, ICEJ Slovensko.