Členstvo v ICEJ Slovensko

Staňte sa členmi ICEJ 

Podľa stanov ICEJ SVK sa podporujúcim členom stáva fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí s cieľmi ICEJ (odkaz na ciele) a ktorá prácu ICEJ na základe vlastného rozhodnutia podporuje finančnými príspevkami a darmi. 

Ak by ste radi prácu ICEJ dlhodobo podporovali a súhlasíte s našimi cieľmi, ponúkame vám členstvo v ICEJ.

Členský príspevok činí 20 Eur ročne. 

Aké sú výhody členstva?

  • Podieľate sa na práci ICEJ
  • Získávate kvalitný tlačený, plnofarebný štvrťročne vychádzajúci časopis „Slovo z Jeruzalema“, ktorý obsahuje analýzy aktuálneho diania týkajúce sa Blízkeho východu, podrobné reportáže o projektoch ICEJ, unikátne historické texty, ale aj biblické vyučovania. 

Ak máte záujem o členstvo, napíšte nám na info@icej.sk a uveďte svoju korespondenčnú adresu, na ktorú Vám časopis máme zasielať. S prvým číslom obdržíte zloženku a inštrukcie k platbe alebo môžete členské uhradiť cez bankový účet. 

Názov účtu: 
č. ú.: SK23 0200 0000 0012 9716 0551
variabilný symbol pre členské príspevky: 106 

špecifický symbol: vaše ID pridelené po prvej platbe