ICEJ CONNECTION

Česko / slovenská kresťanská konferencia s arabskými a židovskými hosťami

KONFERENCIA CONNECTION SA ODKLADÁ

TERMÍN: 14.-16. 10. 2021 MIESTO: Český Tešín – Křesťanské centrum Český Těšín, Slovenská 1976/3

S ohľadom na súčasné opatrenia vlády sme nútení oznámiť, že konferencia ICEJ Connection sa odkladá. Namiestopôvodne plánovaného termínu15. – 17. 10. 2020 si prosím zapíšte do kalendára termín         14. – 16. 10. 2021. Keď Pán dá, zídeme sa v Kresťanskom centre v Českom Tešíne.

K tomuto rozhodnutiu nás viedla predovšetkým vysoká miera neistoty v súčasnej situácii a snaha urobiť maximum pre ochranu zdravia všetkých účastníkov. Verím, že to prijmete s pochopením. Tí, kto sa prihlásili a zaplatili konferenčný poplatok, dostlali list s ponukou kompenzácie. 

Náš cieľ sa nemení: chceme, aby sa česká, slovenská a poľská cirkev dozvedala z prvej ruky o veľkých veciach, ktoré Boh vo svete koná, a obzvlášť v Izraeli a na Blízkom východe, a aby sa do tohto diela aj aktívne zapojila. Našou motiváciou je sprostredkovať spojenie (connection) s Božím dielom v Izraeli a okolí, a tiež medzi křesťanmi navzájom, pretože téma Izraela má schopnosť spojovať. Ďakujeme za Váš záujem a těšíme sa, že toto stretnutie nájde svoje miesto v našich kalendároh aj v našich srdciach.

PREČO CONNECTION?

Našou motiváciou je sprostredkovať spojenie s Božím dielom v Izraeli a okolí a tiež medzi kresťanmi navzájom, pretože téma Izrael má schopnosť spojovať. Konferencia je otvorená kresťanom všetkých denominácií. 

V posledných rokoch sme vo svete svedkami pozoruhodného duchovného pohybu. Počet kresťanov v krajinách tzv. tretieho sveta rastie závratným tempom, najrýchlejšie v Iráne. Súčasne dochádza ku krutému prenasledovaniu kresťanov, ktorí v niektorých oblastiach rozpadajúcich sa štátov Blízkeho východu, dosahujú rozmerov genocídy. Uprostred tohto chaosu sa stále jasnejšie rýsuje jeden pevný bod: Izrael je nielen stabilnou demokraciou s vládou práva a prosperujúcou ekonomikou. Je to tiež krajina, ktorá dokázala vstrebať milióny imigrantov z celého sveta, ubrániť sa všetkým vojenským a teroristickým útokom, a pritom ešte premeniť púšť v rozkvitnutú záhradu. Izraelské vynálezy sú požehnaním pre celý svet. A je to jediná krajina na Blízkom východe, kde kresťanov neubúda.