ICEJ CONNECTION

Česko / slovenská kresťanská konferencia s arabskými a židovskými hosťami

Našim cieľom je:

– nadviazať spojenie medzi Božím ľudom v strednej Európe a na Blízkom východe

– prepojiť veriacich všetkých denominácií s Izraelom

– ukázať na dielo zmierenia spojujíce Židov a kresťanov, a najmä aj Židov a Arabov

– osvetliť spojenie medzi biblickými proroctvami a realitou dnešného Izraela 

– povzbudiť kresťanov k zapojení sa do Božieho diela obnovy Izraela 

Hlavní rečníci:

Saleem Shalash, arabský pastor, Nazaret, Izrael 

Israel Pochtar, židovský mesiánsky pastor, Ašdód, Izrael

Henryk Wieja, lekár a vedúci kresťanskej nadácie Život a misia, Ustroń, Poľsko

Dan Drápal, teológ a publicista, senior Kresťanských společenstiev, Jeseník

Bohuslav Wojnar, pastor Apoštolskej cirkvi, Český Tešín

Mojmír Kallus, viceprezident ICEJ a vedúci českej pobočky ICEJ, Praha a Jeruzalem 

Na konferencii bude slúžiť chváliaca skupina z Izraela, ktorú vedie Shilo Ben Hod

ICEJ prichádza prvýkrát do strednej Európy (máme na mysli hlavne Českú republiku, Slovensko a Poľsko) so svedectvom o Božom diele, o ktorom budú hovoriť jeho priami účastníci, Židia aj Arabi. Je našim prianím, aby sa česká, slovenská a poľská cirkev dozvedala z prvej ruky o veľkých veciach, ktoré Boh koná vo svete, a najmä v Izraeli, a aby sa tiež do tohto diela aktívne zapojila. 

Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem (ICEJ) je globálna kresťanská organizácia založená v roku 1980 v Jeruzaleme ako výraz rozpoznania biblickej dôležitosti celého mesta Jeruzalem a jeho spjatosti s židovským ľudom. Dnes reprezentuje milióny kresťanov, rôzne cirkvi a denominácie. Vo vytvorení Štátu Izrael vidíme Božiu vernosť voči starovekej zmluve s židovským národom.

Tohtoročná konferencia je zamýšľaná ako prvý ročník. Chceme založiť tradíciu a povývame vás, abyste boli pritom.

Registráciu spustíme už čoskoro!