ICEJ víta rozhodnutie USA uznať Jeruzalem za hlavné mesto Izraela

Prinášame vám list Dr. Juergena Buehlera, prezidenta ICEJ, k včerajšiemu rozhodnutiu americkej vlády o uznaní Jeruzalema.
_____

Drahí priatelia ICEJ,

Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem s radosťou víta odvážne a historické rozhodnutie prezidenta Donalda Trumpa uznať Jeruzalem za hlavné mesto Izraela a presunúť americkú ambasádu do tohto neobyčajného mesta. Ide o krok, ktorý sa mal udiať už dávno a zasahuje do jadra národnej identity židovského národa.

Ide o krok, ktorý zasahuje aj do samotného jadra povolania služby ICEJ. Jeruzalem zosobňuje veľký historický a náboženský význam pre miliardy ľudí viery po celom svete. Od založenia ICEJ v roku 1980 vedome zdôrazňujeme, že táto univerzálna oddanosť voči Jeruzalemu pramení z toho, akým spôsobom vdýchol Boh hlboké duchovné prepojenie medzi židovský ľud a Jeruzalem. Bez tohto nadprirodzeného prepojenia židovského ľudu a mesta by v skutočnosti nikoho neznepokojovala myšlienka na Jeruzalem.

Jeruzalem už sedem desaťročí slúži ako hlavné mesto nanovo zrodeného štátu Izrael, a to napriek tomu, že bol obklopený nepriateľmi a napriek tomu, že ho národy odmietli považovať za hlavné mesto Izraela. Oddanosť voči Jeruzalemu je centrálnym znakom židovského národného povedomia. Izrael sa za toto obdobie dokázal ako dobrý správca mnohých posvätných miest a pamiatok. Kresťanské veľvyslanectvo a tisícky našich kresťanských návštevníkov môžu svedčiť v prospech slobody prístupu a slobody uctievania, ktorú si môžu užívať v tomto meste už takmer 40 rokov.

Preto sa tešíme spolu so židovským ľudom, že sa Jeruzalem konečne dočkal svojho oprávneného rešpektu a uznania. Je to súčasne aj čas veľkej radosti pre našu službu, pretože ICEJ bolo v popredí snahy kresťanov presvedčiť spoločenstvá národov, aby priznali plné diplomatické uznanie Jeruzalemu ako hlavného mesta. V prípade USA máme niekoľko kľúčových ľudí, menovite Davida Parsonsa a Susan Michael, ktorí intenzívne desaťročia pracovali na dosiahnutí tohto cieľa. Teraz dúfame, že ostatné národy budú bez meškania nasledovať toto odvážne vedenie americkej administratívy a premiestnia svoje veľvyslanectvá do tohto obdivuhodného mesta.

Od začiatku roka 2017 nám Pán ukazoval, že Jeruzalem prechádza päťdesiatročnými jubilejnými obdobiami, pričom v každom cykle sa udeje niečo dramatické, čo smeruje k napĺňaniu prorockého zámeru s týmto mestom. Patrí sem objavenie pôvodného Dávidovho mesta Charlesom Warrenom v roku 1867, oslobodenie Jeruzalema generálom Edmundom Allenbym v roku 1917 a znovuzjednotenie Jeruzalema pod izraelskú suverenitu v roku 1967.

Prezident Trump urobil geopolitické rozhodnutie, ale poukazuje to aj na posun v duchovnej oblasti. Ešte nevieme aké dôsledky tento krok prinesie, ale sme si už teraz istí, že Jeruzalem bol uvoľnený ešte viac do naplnenia Božieho vykupiteľného plánu a skôr či neskôr uvidíme, ako bude mať tento posun vplyv aj na celosvetovú cirkev.

Mnohí nepriatelia Izraela povstávajú a chcú spochybniť toto rozhodnutie USA skrze násilné protesty či ešte niečo horšie. Ale my sme presvedčení, že v tomto jubilejnom roku milosti a priazne sa môžeme modliť a očakávať, že Boh bude rýchlo jednať s tými, ktorí sa proti tomuto dekrétu postavia a budú sa snažiť podnecovať nepokoje. Preto znovu upomíname našich priateľov a podporovateľov, aby sa pokračovali horlivo modliť za pokoj pre Jeruzalem v týchto kritických dňoch.

V Kristovi,

Dr. Jürgen Bühler
Prezident ICEJ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *