Modlitebná iniciatíva Izaiáš 62

„Na tvoje múry, Jeruzalem, som postavil hliadky. Po celý deň a po celú noc neutíchnu. Vy, čo vyznávate Hospodina, nedoprajte si pokoj! Nedajte mu pokoj, kým nepostaví Jeruzalem a neurobí ho chválou na zemi.“ Aktuálne témy a výzvy Izraela, ako aj inšpirácie k modlitbám za národy. 

Iz 62, 6-7

Kresťanské spoločenstvá, skupiny aj jednotlivci po celom svete sa každý mesiac pripájajú k modlitbám za Izrael, a to na základe príkazu, ktorý nachádzame v 62. kap. Izaiáša.

Pozývame vás, aby ste sa pripojili k tejto globálnej modlitebnej iniciatíve. Pokiaľ môžete, pripojte sa k nám prosím v modlitbách každú prvú stredu v mesiaci, kedy znejú celým svetom naše príhovorné modlitby, či už jednotlivo alebo v skupinách.

Ak si prajete posielať aktuálne mesačné modlitebný list, prihláste sa k odberu tu:prihlasenie sa k odberu

Nižšie nájdete modlitebný list na mesiac marec 2020 od riaditeľa ICEJ.

pastedGraphic.png

Drahí modlitebníci, 

modlitba môže byť rodinným dedictvom. Toho skvelým príkladom je prorok Samuel.

Od detstva trávil s Bohom veľa času, pretože mal vzácnu výsadu tráviť dlhé noci pred Archou zmluvy, v samotnej Božej prítomnosti. Jeho modlitby sa staly legendárne, lebo vďaka modlitbe dobyl svoje najväčšie životné víťazstvá (1S 7, 14). Samuelove modlitby mali takú moc, že ho Izraelci dvakrát naliehavo žiadali, aby sa za nich neprestal prihovárať (1S 7, 8; 12, 19). Jeho modlitby prinesli Izraelu znovu víťazstvá a navrátili Boží hlas národu, ktorý Jeho hlasu načúvať prestal. (1S 3,1). Jeho modlitby formovali dejiny národa a pripravili cestu najväčšej ríši, akú dovtedy Izrael zažil, vládu kráľa Dávida. 

Modlitba môže priniesť to isté tebe aj mne. Keď sa ľudia oddaní Bohu stotožnia s Božími zámermi a modlia sa, aby sa stala Božia vôľa na zemi aj na nebi, stáva sa z modlitby najsilnejšia sila na planéte.

Skúmajme teda, čo vzbudilo ten úžasný modlitebný život Samuela? Nebol to ani jeho učiteľ, veľkňaz Eli, ani Eliho synovia, ktorí tiež nepatrili medzi modlitebných bojovníkov. Kde sa teda Samuel naučil modliť? Samuelova matka Anna bola mocná príhovorkyňa. Samuel bol odpoveďou na jej smelé modlitby. Nemohla počať a veľmi prahla po synovi. Rabíni poukazují na trúfalosť jej modlitieb. Vo svojej zúfalosti sa odvážila porušiť pravidlo, ktoré bránilo ženám vstúpiť do svätyně. Vošla do Hospodinovho stánku, vyliala pre Ním svoje srdce a On sa jej ozval. 

Samuelova matka mi pripomína podobenstvo o neoblomnej žene (L 18, od 1. verša), ktorá neprestala prosiť, dokiaľ nedostala odpoveď. Predstavujem si, ako Samuel keď rástol, sledoval svoju matku, ktorá ho na kolenách zasväcovala svojho syna Hospodinovi a modlila sa za jeho ochranu v čase, kedy ho pošle do Šíli, aby slúžil veľkňazovi. Predstavujem si, ako sa ho potom pri každej návšteve pýtala: „Synak, aký je tvoj modlitebný život? “

Možno aj preto lebo moje spomienky na starú mamu sú podobné. Bola to žena modlitby, ktorá celé roky prosila Pána, aby jej syna (môjho otca) po 2. svetovej vojne priviedol naspäť z ruského zajateckého tábora. Vrátil sa ako jediný preživší zo svojich vrstevníkov. A presne tak si pamätám aj svojho otca, ktorý sa vrátil zo zajatia a stal sa pastorom. Vo svojej kancelárii trávil hodiny na kolenách a modlil sa za svoju rodinu a cirkevné zbory, ktoré založil.

Len pred niekoľkými rokmi som sa dozvedel, ako Boh vstúpil do mojej rodiny. Jedna bohabojná staršia pani sa modlila, aby Boh zachránil jej susedov, Bühlerovcov. Dnes sa toto dedictvo odovzdáva už štvrtej generácii. 

Chcem sa Vás opýtať: Aké dedictvo odovzdávate svojim deťom? Vaše modlitby môžu Vašim deťom a vnúčatám priniesť viac než akákoľvek finančná pomoc. Môj otec sa o nás deti v mnohých smeroch staral, dokonca keď sme mali vlastné rodiny. Ale tiež viem, že najmocnejšie dedictvo nám zanechal vo svojich modlitbách, ktoré nám dodnes pomáhajú. 

Keď Samuel ukončil svoju verejnú službu, prehlásil: „Ale aj odo mňa nech je to preč, aby som zhrešil proti Hospodinovi tým, že by som prestal modliť sa za vás, ale vás budem vyučovať dobrej ceste a priamej.“ (1S 12, 23) Nemodliť sa, pre Samuela neprichádzalo do úvahy. Ako píšem tieto slová, modlím sa, aby pri čítaní týchto riadkov, vo vašich srdciach zahorela svätá vášeň pre nové dedictvo – dedictvo modlitby.

Kiež Vám Boh žehná,v modlitbách za Izrael a vo veciach, ktoré ležia na Jeho srdci. 

V Kristovi

pastedGraphic.png

Dr. Jürgen Bühler 

Prezident Kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem
ICEJ
Ak si prajete posielať aktuálne mesačné modlitebný list, prihláste sa k odberu tu: prihlasenie sa k odberu

Ďakujeme Vám, že sa k nám tento mesiac pridávate v modlitbách!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *