Modlitebná iniciatíva Izaiáš 62

„Na tvoje múry, Jeruzalem, som postavil hliadky. Po celý deň a po celú noc neutíchnu. Vy, čo vyznávate Hospodina, nedoprajte si pokoj! Nedajte mu pokoj, kým nepostaví Jeruzalem a neurobí ho chválou na zemi.“ Aktuálne témy a výzvy Izraela, ako aj inšpirácie k modlitbám za národy. 

Iz 62, 6-7

Kresťanské spoločenstvá, skupiny aj jednotlivci po celom svete sa každý mesiac pripájajú k modlitbám za Izrael, a to na základe príkazu, ktorý nachádzame v 62. kap. Izaiáša.

Pozývame vás, aby ste sa pripojili k tejto globálnej modlitebnej iniciatíve. Pokiaľ môžete, pripojte sa k nám prosím v modlitbách každú prvú stredu v mesiaci, kedy znejú celým svetom naše príhovorné modlitby, či už jednotlivo alebo v skupinách.

Ak si prajete posielať aktuálne mesačné modlitebné listy, prihláste sa k odberu tu: prihlásenie k odberu

Ďakujeme Vám, že sa k nám tento mesiac pridávate v modlitbách!

Tí z Vás ktorí sa k nám pridávate k modlitbám, 

ďakujeme, že sa k nám pridávate aj tento mesiac, medzitým čo sa v Jeruzaleme pripravujeme na Sviatok stánkov v čase, ktorý určil Pán. Napriek tomu, že Izrael zasiahla druhá, smrtonosnějšia vlna koronavírusu, smieme žiť v pokoji a dôvere ohľadom našeho tunajšieho poslania. V liste Filipským (4, 6-7), sa píše: 

Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách.A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi JežišoviA preto, aj keď je náš svet teraz plný zmätku, vzdávajme nášmu Bohu vďaku a buďme si istí, že nás dokáže doviesť do bezpečia!

Ak sa ľudia s rovnakým zmýšľaním v srdci zo všetkých kútov sveta spoja, majú ich modlitby zvláštnu moc. Premýšľajme o znekľudňujúcich udalostiach tohtoročného roka, pripomeňme si ale aj všetko, čo pre nás Pán urobil, a uvedomme si, že máme býť za čo vďační. Áno, ďakujme Pánovi, že si nás povolal k službe v týchto neobvyklých dňoch.

V knihe proroka Izaiáša (49, 22), sa píše: „Takto hovorí Pán, Hospodin: „Hľa, zdvihnem svoju ruku k národom, k ľuďom pozdvihnem svoju zástavu. Tvojich synov prinesú v náručí a tvoje dcéry donesú na pleciach.“Keď čítam tento verš, vidím Ježiša ako prápor pozdvihnutý k národom. A my, Jeho učeníci, sme povolaní priviesť synov a dcéry rozptýleného židovského ľudu nazpäť do im zasľúbenej biblickej vlasti, do Izraela. Moje srdce prekypuje vďačnosťou, že práve my sme generácia, ktorú stretlo požehnanie spolupracovať s Pánom na obnove Izraela.

2. októbra zahájime online celosvetovú Slávnosť stánkov. Cestovné obmedzenia koronavírusu väčšine z nás neumožnia dostaviť sa do Jeruzalema osláviť Sukot, ako to videl prorok Zachariáš (Za 14, 16-18), ponúkame Vám však možnosť navštíviť Jeruzalem, precestovať Izrael a vypočuť si vybraných miestnych kazateľov vďaka online prenosu. 

Kiež sa všetci budúci rok stretneme v Jeruzaleme!

Sme generácia,  ktorej sa pošťastilo zažiť dobu, kedy  Hospodin vykúpi Jeruzalem a sme povolaní a zmocnení Jeho Svätým Duchom potešovať Boží ľud. Izaiáš hovorí (Iz 40, 1-2): „Potešujte, potešujte môj ľud,“ vraví váš Boh. „Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte mu, že sa skončila jeho otrocká služba, že je odčinená jeho vina, že dostal z rúk Hospodina dvojnásobný trest za všetky svoje hriechy.“ 

ICEJ podľa tohto prorockého povolania jedná už 40 rokov a s Vašou modlitebnou podporou ponesie naše služba potechy, dobré ovocie aj v ďalších rokoch.

A preto keď tento mesiac budeme v modlitbách hľadať Pána, ďakujme Mu – Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. (1K 15, 57)

Šalom z Jeruzalema!

Barry R Denison

viceprezident pre operatívnu činnosť ICEJ

***************************

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *