Modlitebná iniciatíva Izaiáš 62

Kresťanské spoločenstvá, skupiny aj jednotlivci po celom svete sa každý mesiac pripájajú k modlitbám za Izrael, a to na základe príkazu, ktorý nachádzame v 62. kap. Izaiáša:

„Na tvoje múry, Jeruzalem, som postavil hliadky. Po celý deň a po celú noc neutíchnu. Vy, čo vyznávate Hospodina, nedoprajte si pokoj!Nedajte mu pokoj, kým nepostaví Jeruzalem a neurobí ho chválou na zemi.“

Pozývame vás, aby ste sa pripojili k tejto globálnej modlitebnej iniciatíve. Pokiaľ môžete, pripojte sa k nám prosím v modlitbách každú prvú stredu v mesiaci, kedy znejú celým svetom naše príhovorné modlitby, či už jednotlivo alebo v skupinách.

MODLITEBNÉ TÉMY – DECEMBER 2019

Modlitba a vďaka za Izrael

Izraelská vláda

Z tohtoročných druhých volieb do Knesetu ešte stále nevzišla vládnuca koalícia. Najvyšší štátny zástupca naviac podal žaloby proti premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi, a tým ešte zťažil bezvýchodnú situáciu izraelskej politiky. Netanjahu trvá na svojej nevine a nateraz zrejme zotrvá vo funkcii premiéra, pokým se nenájde východisko zo slepej uličky, najpravdepodobnejšie prostredníctvom tretích volieb, ktoré zrejme prebehnú v marci 2020.

Modlite sa, aby Pán tento čas politických zmätkov použil na to, aby k sebe skrze modlitby naklonil obyvateľov Izraela. Modlite sa, aby sa pätová situácia vyriešila v prospech národa vrátane volebných a společenských reforiem. Modlite se, aby sa súdy zachovali k premiérovi Netanjahuovi spravodlivo a aby mu bola priznaná česť, ktorú si zaslúži ako najdlhšie slúžiaci izraelský premiér s pôsobivým počtom dosiahnutých úspechov. Modlite sa proti duchu, ktorý sa ho snaží zostudiť. Ďakujte Pánovi za Jeho vernosť, s ktorou Izraelu vyberá vládcov, ktorí sú schopní plniť potreby národa.

„Lebo takto hovorí Hospodin zástupov, ktorý ma na svoju slávu poslal k národom, čo vás vyplienili: „Kto sa vás dotkne, dotýka sa zrenice môjho oka.“ (Za 2, 12)

„Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy. On oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov.“ (Mt 25, 32)

Bezpečnosť Izraela

V čase keď izraelská politika zamrzla na mŕtvom bode, Hamas a Islamský džihád útočia na Izrael z Gazy a Hizballah hrozí útokmi z Libanona a Sýrie. Nad to Irán, ktorý financuje všetky vyššie zmienené organizácie, presúva do Sýrie, Libanona a Iraku vojenské sily a zbrane schopné udrieť na Izrael. Izrael nedávno zaútočil na ozbrojené teroristické objekty v Gaze a na iránske základne v Sýrii a (údajne) v Iraku. Preto v Izraeli narastajú obavy z iránskych príprav na mohutný útok na Izrael.

Modlite sa, aby Hospodin, pravý strážca Izraela, uchránil Izraelcov pred všetkými úhonami. Modlite sa, aby plány nepriateľa na poškodenie a zničenie Izraela boli prezradené, zmarené a prekazené. Modlite sa, aby izraelskí politici a vojenskí vodcovia mali dostatok múdrosti, znalostí a predvídavosti, ktoré sú teraz potrebné k tomu, aby ubránili svoj národ. Ďakujte Pánu Bohu za Jeho vernosť Izraelu v tejto generácii aj vo všetkých predchádzajúcich pokoleniach.

„V ten deň vyhľadám a vyhladím všetky národy, ktoré pôjdu proti Jeruzalemu.“ (Za 12, 9)

“Nedajte mu pokoj, kým nepostaví Jeruzalem a neurobí ho chválou na zemi.“ (Iz 62, 7)

Modlitba a vďakyvzdanie za Stredný východ a národy

Irán, Kurdovia a severná Sýria

V Iráne vypukli masové protesty kvôli zhoršujúcej sa ekonomickej situácii a miestny ajatolláhovia odpovedali surovými zásahmi, ktoré po sebe zanechali stovky mŕtvych a zranených. Mnoho obyčajných Iráncov cíti, že klerikálny režim sa viac stará o export radikálnej islámskej revolúcie a o zničenie Izraela, ako o dobro a blahobyt svojho ľudu a národa. Zároveň sú v Iráne jedny z najrýchlejšie rastúcich cirkevných zborov na svete.

Modlite sa za ochranu veriacich v Iráne, aj za to, aby v priebehu kríze mnoho ďalších ľudí uverilo v Ježiša Krista. Modlite sa, aby sa iránske vojenské a bezpečnostné sily vzopreli rozkazom napádať vlastných obyvateľov. Modlite sa, aby súčasné protesty v Iráne rýchlo oslobodili národ od tvrdej islamistickej vlády ajatolláhov. A ďakujme Pánovi za milióny ľudí, ktorí už v Iráne uverili.

Napriek vyhlásenému prímeriu, turecké jednotky a Tureckom podporovaní radikáli aj naďalej ničia kresťanské a kurdské komunity v severnej Sýrii. Modlime sa za ochranu týchto spoločenstiev a za to, aby Pán skrze túto situáciu v oblasti zjavil Svoje meno a povahu.

Ďakujme Pánovi za množstvo muslimov, ktorých srdcia odmietajú násilnosť islamu a ktorí po celom Strednom východe nachádzajú cestu k Ježišovi. Ďakujme za sunnitské štáty ako sú Egypt, Saudská Arábia, Jordánsko a Spojené arabské emiráty, ktoré udržujú tiché spojenectvo s Izraelom.

„Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti? Spolčujú sa pozemskí králi, vládcovia sa spolu radia proti Hospodinovi a jeho pomazanému…Ten, ktorý tróni na nebesiach, smeje sa, Pán sa im vysmieva.“ (Ž 2, 1,2,4)

„Len sa nebúrte proti Hospodinovi! Nebojte sa ľudu tej krajiny, lebo ho zjeme ako chlieb. S nami je Hospodin, no ich nechránia ich bohovia. Nebojte sa ich!““ (Num 14, 9)

Zemetrasenie v Albánii

Kresťanské veľvyslanectvo nedávno usporiadalo regionálnu konferenciu v Albánsku a len týždeň po jej skončení, vypuklo v Albánsku zemetrasenie o sile 6, 4 Richterovej stupnice, ktoré usmrtilo alebo zranilo niekoľko desiatok ľudí. V dobe, kedy pripravujeme tento modlitebný list, stále ešte vyprosťujú ľudí zo sutín. Národný riaditeľ Kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem v Albánsku je aj s rodinou v bezpečí a je vďačný za Božiu ochranu a naše modlitby. Modlite sa prosím za tento národ v čase, kedy jeho ľudia zachraňujú obete zo sutín a po traumatizujúcom zážitku zemetrasenia obnovujú domovy, budovy, cesty a životy.

„Nech ťa v deň súženia vypočuje Hospodin, nech ťa ochraňuje meno Jákobovho Boha!“ (Ž 20, 2)
„Boh je naše útočisko a sila, osvedčená pomoc v súženiach.“ (Ž 46, 2)

Modlitba a vďakyvzdanie za Kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem

Zamestnanci Kresťanského veľvyslanectva

Ďakujme Pánovi za Jeho milosť danú Křesťanskému veľvyslanectvu, aby aj v roku 2020 ďalej tešilo židovský ľud. Ďakujme Pánovi za štedrosť kresťanov po celom svete, ako Kresťanské veľvyslanectvo zhromažďuje finančné prostriedky na nákup protiraketových krytov pre napádané izraelské komunity na juhu blízko Gazy.

Ďakujme Pánovi za dvere, ktoré v roku 2019 otvoril pre našu službu. Pomohlo nám to naplniť naše plány, priniesť do celého Izraela svedectvo kresťanskej lásky a všetkým možným národom zvestovať nádejnú a biblickú zvesť o obnovení Izraela.

Ďakujme Pánovi za finančné prostriedky, ktoré sme získali, aj za tie, ktoré pomôžu ešte mnohým Židom v aliji do Izraela. Ďakujme Pánovi za financie na dokončenie novej budovy v haifskom Domove pre preživších holokaust, aj na uspokojenie ďalších potrieb izraelských preživších holokaust.

Ďakujme Pánovi za Jeho prítomnosť, Jeho pokoj a Jeho požehnanie, ktoré vylieva na našich zamestnancov. Mnohí z nich sú dobrovoľníci, a tak vzdajme našemu Pánovi vďaky za ich vernú službu aj za ich požehnanie z hľadiska financií a za čas, ktorý nám venujú. Ďakujme Pánovi za Jeho ochranu, pomazanie a vedenie hlavných predstaviteľov Kresťanského veľvyslanectva v ich práci aj na cestách.

V decembri sa mnoho z našich vedúcich pracovníkov a zamestnancov vracia, aby strávili sviatky doma. Preto sa prosím modlite za ich ochranu aj za občerstvujúci sviatočný čas s rodinou a priateľmi.

„Ale vďaka Bohu, ktorý nám v Kristovi vždy dáva víťaziť a na každom mieste skrze nás zjavuje vôňu svojho poznania.“ (2Kor 2, 14)

„Nech sa aj naši naučia vynikať v dobrých skutkoch tam, kde je naliehavá potreba, aby nezostali bez ovocia.“ (Tit 3, 14)

„Vztýči zástavu pre národy, zhromaždí rozohnaných z Izraela a roztrúsených z Judska pozbiera zo štyroch svetových strán.“ (Iz 11, 12)

Modlíme sa, aby vás Pán cez tieto Vianoce občerstvil a pomohol vám v novom roku 2020 znovu začať v Jeho blízkosti!

Ďakujeme, že sa k nám pridávate v modlitbách!