Na Olivovej hore objavili archeológovia pozostatky židovského rituálneho kúpeľa

Izraelskí archeológovia objavili nedávno počas stavebných prác na modernom tuneli pod jedným z kostolov na Olivovej hore v Jeruzaleme pozostatky starodávneho židovského rituálneho kúpeľa (tzv. mikve). V Izraeli sú takýchto nálezov už desiatky, ak nie stovky, ale jedinečnosť tohto nálezu spočíva v tom, že po prvýkrát preukazuje, že súčasné miesto Getsemanskej záhrady na Olivovej hore v Jeruzaleme, ktoré je miestom pútnikov z celého sveta, má spojitosť s obdobím Druhého chrámu, v ktorom žil a pôsobil Ježiš.

Nález tiež poukazuje na to, že na tomto mieste sa pravdepodobne nachádzal aj vtedy bežne používaný lis na olivy – v hebrejčine „gat šmanim“ alebo „gethsemane“ – ako vtedy nazývali miesto, kde Ježiš podľa evanjeliových záznamov strávil svoju poslednú noc v modlitbe a úzkostnej agónii pred svojim zradením, zajatím a následnou popravou. Podľa židovského zákona sa totiž pri výrobe oleja alebo vína bolo potrebné rituálne očisťovať.

Vedúci izraelský archeológ Amit Reem uviedol: „Nie sme takí nadšení z tohto samotného mikve, ale skôr z jej interpretácie a významu. Lebo aj keď na tomto mieste bolo od roku 1919 uskutočnených už niekoľko vykopávok a bolo nájdených niekoľko nálezov – z byzantského, križiackeho a iných období – o Ježišovej dobe neexistoval jediný dôkaz. Nič! A potom ako archeológovi vyvstáva otázka: Máme dôkazy o príbehu, ktorý sa odohral podľa Novej zmluvy alebo sa to mohlo stať niekde inde?“

Zdroj: timesofisrael.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *