Naše poslanie

Prijali sme víziu potešovania židovského ľudu založenú na biblickom verši, ktorý je zapísaný v knihe proroka Izaiáša 40, 12:
„Potešujte, potešujte môj ľud, vraví váš Boh.“

Mandát potešovať izraelský ľud napĺňame skrze:

  • podporu Izraela
  • vyučovaním pravdy
  • konfrontáciou nenávisti
  • vzdelávaním a
  • modlitbami.

Slovenská pobočka Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem začala svoje pôsobenie v roku 2000. Je súčasťou viac ako sedemdesiatich pobočiek po celom svete.