Izraelský parlament vytvára pracovnú skupinu, ktorej úloha je zabrániť tomu, aby sa peniaze z fondov EÚ dostali do rúk teroristov

Knesset vytvoril špeciálnu pracovnú skupinu, ktorá má zabezpečiť, aby sa peniaze, ktoré EÚ poskytuje Palestínskej autorite na sociálnu starostlivosť, neposielali teroristickým elementom a neboli použité proti Izraelu, resp. do rúk rodín, z ktorých vyšli teroristi zodpovední za krv Izraelcov. Projekt priniesla poslankyňa za opozičnú stranu Sionistická únia Ayelet Nahmia-Verbin a získala pre ňu poslancov zo šiestich ďalších strán. „Každý mesiac je rozdelených približne 4,5 milióna EUR z fondov EÚ medzi tých, ktorí vykonali teroristické útoky proti Izraelu a rodinám teroristov. Je ťažké presvedčiť Izraelčanov, že Palestínčania chcú presadzovať mierový proces pokiaľ dotácie z celého sveta, najmä z Európy, sú vyplácané vrahom a nemá z nich osoh Palestínska populácia,“ uviedla poslankyňa. (Israel Hayom, foto: Flickr.com)

Historický týždeň izraelského letectva

Veliteľ izraelských vzdušných síl generálmajor Amikam Norkin vymenoval tento týždeň za zástupcu veliteľa bojovej letky dôstojníčku, ktorá je tak historicky prvou ženou pre letectvo v takejto pozícii. Meno dôstojníčky vzdušné sily z bezpečnostných dôvodov neuviedli, ale zverejnili niekoľko informácií ako napríklad, že je to 27-ročná navigátorka stíhačky F-15, je vydatá za iného dôstojníka izraelského letectva a má za sebou rodinnú históriu služby pre krajinu. Tento týždeň boli vymenované aj ďalšie dve dôstojníčky za zástupcov veliteľov letky bezpilotných lietadiel.

zdroj ICEJ News 7.11.2017

Tvorcovia pokoja v Izraeli

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny (Mt 5:8)

V anglickém překladu tohoto verše se objevuje slovo „peacemakers“, doslova tvůrci pokoje, které se stalo mottem unikátního projektu uskutečněného s podporu EU za spolupráce poboček ICEJ v Česku, Německu a Izraeli.

Šlo o výměnný dvoutýdenní pobyt mladých křesťanů z České republiky, Německa a Izraele. Vzhledem ke složitým událostem, které provázely naše země během bouřlivých událostí 20. století, bylo cílem tohoto projektu upevnit vzájemné vztahy a postavit mosty mezi mladými představiteli jednotlivých národů a zároveň je vést k tomu, aby si uvědomili svou odpovědnost pozitivně a aktivně ovlivňovat společnost a být „tvůrci pokoje“ v dnešní složité době.

Účastníci měli možnost nejen procestovat Izrael a blíže poznat místa, která znají z Bible, kde chodili proroci, učedníci i sám Pán Ježíš, ale i dát si to do spojitosti s nedávnými tragickými událostmi holocaustu a „konečného řešení židovské otázky“ během návštěvy muzea Jad Va-šem i při setkání s pamětníky těchto hrůz, stejně jako i seznámit se s problémy dnešního Izraele. Měli možnost blíže pochopit situaci kolem Západního břehu, Pásma Gazy i Golanských výšin, ale třeba i praktické problémy moderního Izraele – sexuální nečistota, drogy a potraty. V ulicích Tel Avivu mluvili s lidmi a sdíleli s nimi evangelium. Nejdůležitějším nosníkem celé akce bylo vést všechny účastníky k Tomu, kdo je tvůrcem pokoje, k Bohu Izraele. Ke hlubšímu poznání Hospodina a Jeho Slova. Ke chválám a přímluvným modlitbám za řešení problémů.

Úžasným povzbuzením bylo vidět, jak se Bůh dotýká každého jednotlivě, ve všech jejich potřebách a touhách, a jak se dával poznat

nejen jako Bůh Izraele, ale jako Bůh, který miluje každého člověka a má s každým svůj úžasný plán a budoucnost!

Jedině v Něm a v Jeho moci můžeme být skutečnými „tvůrci pokoje“.

Vlasta Khabibullin

Vlasta Khabibullin byla vedoucí tohoto projektu za českou stranu. Projekt byl podpořen EU v rámci programu Erasmus+.

 

Reakce účastníků programu Peacemakers

Počas týchto dvoch týždňov som spoznala Izrael, Jeruzalem a Boha samotného z úplne novej perspektívy. Tiež ma veľmi povzbudilo, že Izraelci, ktorých sme počas nášho výletu stretli, veľmi oceňovali našu podporu a lásku voči Izraelu.
Daniela

To nebyla moje první cesta do Izraele, už jsem tady přijela potřetí. Ale stále nacházím nové a nové věci, které mě překvapí. Prožila jsem mnoho silných momentů. Například, když jsme s ostatními Peacemakers uctívali Boha a modlili se, mi Bůh pokaždé ukazoval, jaké to je požehnání pro mě – že můžu být tady v Izraeli s takovými nádhernými lidmi a jak On sám chtěl, abych byla tady a upevnila svůj vztah s Ním. Jedna z nejdůležitějších věcí, která naplnila moji mysl, bylo setkání s pamětnicí, kterou jsem viděla už před dvěma léty a mohla jsem s ní opět mluvit. Byl to silný zážitek. Ještě silněji jsem prožívala po tomto setkání, když česká skupina se měla možnost sdílet se svými prožitky. V té chvíli někdo řekl, že Bůh může použít i naše špatná rozhodnutí a změnit to na něco dobrého. Tato myšlenka mě neopouštěla až do konce pobytu. Začala jsem si uvědomovat, jak Bůh zasáhl, když jsem se špatně rozhodla, a jak mě zachránil v tak mnoha situacích.
Eva

Do Izraele jsem nejel jen kvůli tomu, abych viděl místa, kde Ježíš působil, ale taky proto, abych se ukotvil ve vztahu s Bohem, abych věděl, co se ode mě čeká. Bůh to tak krásně naplánoval a připravil pro každého z nás. Přichystal spoustu dobrých a nezapomenutelných zážitků. Bůh mi řekl, ať si vyslechnu příběhy lidí z české skupiny o tom, jak se dostali k Bohu a jaký s ním mají život. A tak jsem také udělal, poznal jsem, že nejsem jediný křesťan, který si neví rady, a potřebuje pomoc zpět na cestu, kterou mu připravil Ježíš. Většina lidí, které jsem vyslechl a podělil se s nimi zároveň i o můj příběh, byli z křesťanských rodin, každý má jiný příběh, ale i přes takto velkou rozmanitost příběhů se mě nejvíce dotkl příběh Evči, která má věřící jen maminku. Prošla si hromadou šílených věcí, které si nedokážu ani představit, a přesto jde s Bohem za ruku dál. Evča je hodně statečná, a je pro mě obrovskou inspirací, a důkazem toho, že věřit má smysl. Skrze ty chvíle s každým se mi otevřely oči. Teď už znám svůj směr a svůj cíl, a veliká část poděkování patří i tobě Vlasti, děkuji. A ta největší část patří Bohu, který jde s námi skrze tento svět bok po boku.
Jakub

Projekt Peacemakers 2017 pro mě byl obrovským povzbuzením a požehnáním. Pochopila jsem tam spoustu věcí. Když jsem viděla, jak jsou Izraelci vděční, že vůbec můžou žít ve své zemi, přestože jsou tam konflikty a není to vůbec lehké, tak jsem pochopila, že já si nemám na co stěžovat, a že můžu být vděčná za všechny dobré věci, které v životě mám. Obdivovala jsem to, jak Židé (jak obrácení, tak i neobrácení) počítají s Boží ochranou a pomocí. Bylo to pro mě velkým příkladem.

Když jsme cestovali po Izraeli a navštěvovali různá biblická místa, tak pro mě Boží Slovo dostalo úplně jinou dimenzi. Spoustu věcí z Bible jsem začala lépe chápat a celkově se mi Boží Slovo hodně přiblížilo.

Obrovským povzbuzením pro mě byli všichni ti úžasní lidé, kteří se projektu zúčastnili, hlavně ti z české skupiny. Bylo skvělé mít tu

možnost seznámit se s tolika lidmi, kteří milují Pána, na tak úžasném místě, jako je Izrael. Jedna z věcí, kterou jsem si nejvíc užila, byly společné chvály na různých jedinečných místech, jako třeba u Zahradního hrobu. Myslím, že budu mluvit za všechny, když řeknu, že se Pán všech mocně dotýkal a promlouval k nám, a to nejen při chválách, ale po celou dobu. Pro mě osobně to byl opravdu nezapomenutelný zážitek a obrovské požehnání, za které děkuji Pánu i všem skvělým lidem, kteří to zorganizovali a díky kterým jsem se toho projektu mohla zúčastnit.
Terezka

Nevěděla jsem, co od projektu čekat. Ale nikdy jsem nezažila tak intenzivní pocit, že jsem mezi lidmi, kteří se upřímně obracejí k Bohu a snaží se v prvé řadě myslet na něj. Utvrdila jsem si návaznost mezi Starým a Novým zákonem, to, že křesťanství není jakýmsi následovníkem víry vyvoleného národa, ale je jejím pokračováním. A také jsem si uvědomila, že Pán Bůh lidi neopustil a že svoje sliby skutečně plní.
Tamara

Peacemakers 2017 jsou už týden za námi a já jsem konečně schopná si to všechno v hlavě srovnat. Nebylo to ve všem takové, jak jsem očekávala, a nebylo to vždycky úplně lehké a euforické.

Velmi jsem si ale užila být v přítomnosti lidí, kteří milují stejného Boha jako já. Společně se s nimi modlit a chválit. Modlit se za jejich problémy i za moje. Když mi jeden z posledních dnů bylo hrozně fyzicky i psychicky, po první modlitbě mě už nic nebolelo a potom se za mě kamarádka modlila podruhé a i můj smutek odešel.

Při jednom uctívání jsem dostala naději, že se některé z věcí, o kterých by mě ani nenapadlo, že by se mohly změnit, mohou opravdu změnit. Teď můžu věřit, že jednou je Bůh určitě změní!

A vidět současný Izrael a aspoň lehce si přestavit, jaký asi mohl být život v dobách Ježíšových, úžasné! Velmi mě zaujaly vztahy mezi proroctvími, jak se na Ježíši naplnila starozákonní proroctví a jak se naplňují ta o znovu obnovení země a věřím, že se naplní i ta o obrácení Židů ke Kristu.

Jsem velmi vděčná, že jsem se Peacemakers 2017 mohla zúčastnit.
Abigail

Když se blížil začátek pobytu, cítila jsem se trochu nejistě. Člověk jede do nového prostředí s neznámými lidmi a neví, co má očekávat. Ale teď jsem neskutečně vděčná, že jsem mohla být součástí toho projektu. Nejen, že jsme navázali nová přátelství, procestovali Izrael, ale taky jsem vnímala, jak se přibližuju Bohu. Bylo pro mě hodně silné být na místech, o kterých čteme v Bibli, společně se sdílet, modlit se za sebe navzájem a chválit našeho Boha. Po celou dobu jsem si víc a víc uvědomovala, jak se o nás Pán Bůh stará, chrání nás a vyslýchá naše modlitby, když jsme se například modlili za uzdravení. Tenhle výlet byl Božím darem a jsem za to moc vděčná. Já jsem si Izrael zamilovala, je to báječná země. Člověk se tam cítí skoro jako doma.
Lydie

Židia z Bieloruska sa vracajú domov (Howard Flower)

Židé v Bělorusku nemají život snadný. Mnozí se proto rozhodují, že se vrátí do země svých otců. ICEJ jim pomáhá na každém kroku: v Bělorusku, i později v Izraeli.

ICEJ pracuje v Bělorusku od roku 2006. Zajišťujeme bezpečnou dopravu na letiště i potřebné ubytování. Takto jsme již asistovali více než čtyřem tisícům lidí.

Historicky první zmínky o židovské komunitě v Bělorusku sahají do 14. století. Kateřina Veliká donutila v roce 1791 Židy žít v tzv. Zóně osídlení, kterou nesměli opustit. Nicméně Židé přežili a jejich počet dosáhl ke konci 19. století v Bělorusku 750 000.

V předvečer bolševické revoluce byli běloruští Židé zvláště tvrdě pronásledováni. Mnozí uprchli před pogromy na Západ a do Izraele. Další tragédie přišla v době holocaustu, kdy se na území Běloruska odehrávala podstatná část nacistického „konečného řešení“. V poslední době zase v důsledku občanské války na Ukrajině se prudce snížila hodnota běloruského rublu a celá ekonomika je v krizi. Protesty a jejich potlačování vládou autokratického prezidenta Lukašenka přispívají k atmosféře strachu.

V loňském roce se počet Židů z Běloruska, kteří se stěhují do Izraele, prudce zvýšil a tento trend pokračuje i letos. Podle Židovské agentury se alija stala atraktivní alternativou, zejména pro mladé. Mnozí z nich by to však nedokázali bez pomoci křesťanů.

Prispievatelia zo Slovenska môžu zasielať svoje dary na fond „Alija“ pod variabilným symbolom 114 na číslo účtu ICEJ Slovensko SK23 0200 0000 0012 9716 0551. Ďakujeme.

Bývalý líder Hamasu: Pošliapeme balfourovu deklaráciu.

Bývalý vodca Hamasu Káled Mašál 2.11.2017 prisľúbil, že palestínski Arabi silou zrušia Balfourovu deklaráciu z roku 1917, v ktorej Británia prehlásila podporu pre založenie židovskej národnej domoviny vo vtedajšej Palestíne. Mašál napadol Britániu za to, že sa hrdí „zločinom“ Balfourovej deklarácie namiesto toho, aby sa ospravedlnila za túto „chybu“ a opravila ju. „Neočakávame od nich že opravia históriu,“ povedal, dodajúc, že „iniciatívu vezmeme do svojich rúk a napravíme históriu a Palestínsky ľud a bojovníci pošliapu Balfourovu deklaráciu pod svojimi nohami.“ V pohrdlivom tóne pokračoval a povedal, že Palestínčania nepotrebujú ospravedlnenie od Británie a že tento „zločin“ bude naveky Kainovým znamením na ich čelách. Palestínsko-arabské organizácie mesiace viedli kampaň, ktorá mala prinútiť Britániu, aby sa za tento dokument ospravedlnila. Dňa 1.11.2017 sa vláda Palestínskej samosprávy v Ramaláhu dožadovala nielen britského ospravedlnenia ale aj kompenzácie. Britská premiérka T. Mayová však bez váhania odmietla požiadavku voči Británii, aby sa ospravedlnila. (Arutz-7)

Ten, ktorý tróni na nebesiach, smeje sa, Pán sa im vysmieva. Vtedy v hneve prehovorí, svojou prchkosťou ich vyľaká: Ja som ustanovil svojho kráľa na Sione, na svojom svätom vrchu. (Žalm 2,4-6)

Britská premiérka sa odmietla ospravedlniť za Balfourovu deklaráciu

Britská premiérka Theresa Mayová vo štvrtok 2. 11.2017 vylúčila myšlienku, že by sa mala Británia ospravedlniť za Balfourovu deklaráciu z roku 1917, v ktorej Británia prehlásila podporu pre založenie židovskej národnej domoviny vo vtedajšej Palestíne. Na slávnostnej večeri pri príležitosti stého výročia Balfourovej deklarácie v Londýne Mayová povedala, že Britská vláda je hrdá na to, že podporila Izrael. Prítomní na večeri boli aj premiér Benjamin Netanjahu a rabín Efraim Mirvis, hlavný rabín Únie hebrejských kongregácií Commonwealthu. Mayová vo svojom prejave poznamenala, že „Balfour vyslovene napísal, že nič z deklarácie nesmie byť vykladané tak, aby to poškodilo občianske alebo náboženské práva existujúcich nežidovských komunít v Palestíne alebo práva a politické postavenie, ktoré si židia užívajú v akejkoľvek inej krajine. Takže ak niektorí ľudia (rozumej palestínske skupiny) navrhujú, aby sme sa za tento list ospravedlnili, hovorím jasné NIE, pokračovala. Sme hrdí na to, že tu dnes môžeme stáť s premiérom Netanjahuom a vyhlásiť svoju podporu pre Izrael. A sme hrdí na vzťahy, ktoré sme s Izraelom vybudovali. Mayová rovnako zdôraznila, že Británia ostáva „absolútne zaviazaná voči bezpečnosti Izraela“ a „vždy bude obhajovať právo Izraela na svoju sebaobranu“. (zdroj INN)

Netanjahu: Izrael pomáha, lebo sme svetlom pre národy

(27.10.2017) Izraelský premiér Benjamin Netanjahu privítal minulý týždeň kresťanských zástupcov médií v Jeruzaleme na slávnostnom podujatí, kde od nich dostal otázku, prečo Izrael vynakladá také úsilie a poskytuje pomoc obetiam katastrof na celom svete. Od Haiti cez Nepál, Japonsko až po Mexiko, Izrael je po väčšej katastrofe takmer vždy ako prvý na scéne a často vysiela jednu z najväčších a najlepšie vybavených delegácií, a to napriek tomu, že je oveľa menší než mnohé iné krajiny, ktoré posielajú pomoc. V odpovedi na otázku Netanjahu zacitoval Bibliu: „Pretože sme svetlom pre národy. To je veľké naplnenie tohto veľkého proroctva a v skutočnosti toto Izrael robí. Ľudia povedia: „Dobre,  a čo z toho máte?“ A odpoveďou je, že z toho nemáme nič, napĺňame tým naše najhlbšie hodnoty – Izrael je svetlom pre národy.“ (Israel Today) Ustanovujem ťa za svetlo národov, aby si bol mojou spásou až do končín zeme.“ Izaiáš 49:6

OSN ostala v šoku počas vystúpenia bývalého člena Hamasu, ktorý karhá Palestínsku samosprávu a nie Izrael

Rada OSN pre ľudské práva sedela v tichej nevere počas prejavu Mosaba Hassana Yusefa, syna zakladateľa Hamasu, ktorý sa stal proizraelským aktivistom a obvinil Palestínsku samosprávu z útlaku svojich vlastných ľudí.

Pred jeho vystúpením krajina za krajinou vyslovovala obvinenia voči Izraelu, nazývajúc ho genocidálnym a apartheidným štátom.
Yusef ich však všetkých umlčal tým, že nazval palestínskych vodcov pokrytcami.

„Odkiaľ pochádza vaša legitimita?“, položil Yusef otázku zástupcom Palestínskej samosprávy. „Palestínsky národ vás nezvolil a nepoveril, aby ste ho zastupovali.“

„Nezodpovedáte sa svojim vlastným ľuďom. To je zrejmé z toho, že úplne porušujete ich ľudské práva. Unášate palestínskych študentov z univerzít a mučíte ich vo svojich väzniciach. Mučíte svojich politických protivníkov. Utrpenie palestínskych ľudí je výsledok vašich sebeckých politických záujmov“, pokračoval.
Tvrdil, že Palestínska samospráva používa Izrael ako obetného baránka na svoje sebecké ambície. „Ak by neexistoval Izrael, nemali by ste koho obviňovať“, povedal.

Yusef hovoril v mene UN Watch, organizácie, ktorá monitoruje zaujatosť OSN voči Izraelu.

Yusef sa narodil a vyrastal v Ramaláhu v rodine zakladajúceho člena Hamasu. Hamas opustil v roku 1990 a začal pracovať pre izraelskú bezpečnostnú agentúru.

Zdroj: CBN News

Celé video si môžete pozrieť tu:

Teroristický útok poškodzuje aj Palestínčanov, hovoria izraelskí občania

HAR ADAR, Izrael – Traja Izraelci boli zabití a štvrtý zranený, keď palestínsky terorista začal s paľbou na kontrolnom stanovišti medzi židovskou komunitou a arabskou dedinou. Ale negatívne dôsledky siahajú ďalej než len po útok samotný.

„Útočníkom bol 37-ročný Nimr Mahmoud Ahmed Jamal, palestínčan z neďalekého Beit Souric. Táto osoba zneužila to, že mala pracovné povolenie, pristúpila k stráži a začala strieľať 9mm zbraňou pričom zastrelila troch z nich“, uviedol hovorca polície.

Beit Souric je hneď za ochranným plotom Har Adar. Každý deň cez bránu prechádza 300 až 400 palestínčanov, ktorí pracujú v domoch a na iných miestach v Har Adar.

Židovskí obyvatelia dediny boli v šoku.

„Keď vám ako matke zavolá 11-ročný syn a povie, že v našej dedine je útočník, pre každého je to ako nočná mora“, povedala pre CBN News Anat Knafo, matka a členka mestskej rady.
„Žijem tu 17 rokov a nepamätám sa na nič, čo by mi dávalo dôvod cítiť sa neisto“, povedal jeden z obyvateľov Steve Leibowitz. „Myslím, že teraz sa budeme musieť popasovať s novou realitou.“

Knafo pokračuje: „Problém je ten, že nevieme, komu môžeme veriť. Snažíme sa byť veľmi odvážni a vozíme ich sem, ale vidíte, čo robia. Zrádzajú. Je to otázka času, kým dostanete nožík do chrbta. Vieme to. Našťastie, nie všetci sú takí. Ja mám v dome Mohammeda, ktorý u nás pracuje 12 rokov. Je to úžasný človek.“

V priebehu pár hodín boli všetci palestínski pracovníci eskortovaní z komunity. Knafo aj Leibowitz hovoria, že tí, čo budú najviac trpieť, sú palestínčania.

„Toto nie je problém len pre nás a tých, čo boli zabití. Táto situácia je strašná aj pre nich – nebudú schopní pracovať“, dodáva Knafo.

„Pracovali v našej komunite, mali dobré vzťahy s ľuďmi a mohli si slušne zarobiť počas uplynulých 30 rokov. No toto je incident, ktorí ich odreže od ich zdroja príjmu“, zakončuje Leibowitz.

zdroj: CBN News

Izraelský veľvyslanec: „UNHRC je popredným aktivistom protiizraelského hnutia BDS vo svete“

Rada OSN pre ľudské práva (UNHRC) sa stáva popredným svetovým podporovateľom hnutia bojkotu Izraela, uviedol koncom augusta izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon.

Danon ostro kritizoval UNHRC a jej vysokého komisára pre ľudské práva Zeid Ra’ad Al Husseina za pripravované zverejnenie čierneho zoznamu spoločností, ktoré obchodujú s Izraelom v oblastiach za hranicami spred roku 1967.

„Namiesto toho, aby sa zameral na hrozné humanitárne problémy, ktoré trápia svet, komisár pre ľudské práva sa snaží poškodiť Izrael a stal sa tak najväčším aktivistom BDS na svete,“ upozornil Danon. Databáza, ktorá má byť zverejnená koncom roka, zahŕňa spoločnosti pôsobiace vo východnom Jeruzaleme, Judej a Samárii a na Golanských výšinách.

„Tento hanebný krok je prejavom moderného antisemitizmu a pripomína nám temné obdobia v histórii,“ povedal Danon. „Vyzývam OSN a medzinárodné spoločenstvo ako celok, aby zastavili túto nebezpečnú politiku a ukončili túto protiizraelskú iniciatívu,“ uviedol Danon.

Trumpova administratíva vrátane veľvyslankyne USA pri OSN v New Yorku Nikki Haleyovej už zoznam odsúdila.

Komentár:
Hnutie Bojkotu, stiahnutia investícií a sankcií (BDS) sa snaží o odrezanie ekonomických väzieb s Izraelom. Od svojho začiatku pred viac ako desiatimi rokmi sa nikdy nevolalo k bojkotovaniu žiadnej inej krajiny. Zdravý rozum a slušnosť sa pýtajú, ako si môže hnutie, ktoré sa samo nazýva hnutím „za ľudské práva“, zobrať na mušku jedinú demokraciu v regióne, a pritom súčasne ignorovať brutálne zaobchádzanie so ženami a menšinami v krajinách, ako je Saudská Arábia, Irán a Pakistan. BDS je jednoducho ďalší antisemitský nenávistný festival. Židovská história ukazuje, že kde sa stáva legitímnym antisemitizmus, tam nasleduje antisemitské násilie. Takmer všetko, čo hovorili nacisti o Židoch, dnes hovoria podporovatelia BDS o Izraeli. Dnes sme svedkami celosvetového boja proti samotnej existencii jednej krajiny zo všetkých krajín sveta. Nie Severná Kórea. Nie Irán. Nie Sudán. Iba Izrael. Modlite sa proti zlovestnej kampani BDS.

zdroj správy J.Post, objasňujúci komentár JNN News, 23.8.2017, preklad -vj-