ICEJ CONNECTION

Vážení priatelia,

rovnako ako vy všetci sledujeme rýchly vývoj epidémie nového koronavírusu. Zatiaľ predpokladáme, že situácia sa v priebehu niekoľkých týždňov stabilizuje a konferencia sa v plánovanom termíne 15. – 17. 10. v Třinci uskutoční. Pokračujeme v prípravách, máme potvrdených rečníkov a rezervované priestory.

Viac info sa dočítate tu http://www.icej.sk/icej-connection/

Jom Ha-acmaut

Dnes má novodobý štát Izrael 72.narodeniny! 🇮🇱🇮🇱🇮🇱
ICEJ Slovensko mu praje VŠETKO NAJLEPŠIE 🎉🎉🎉. 

Podľa hebrejského kalendára, si dnes v Izraeli pripomínajú Jom ha-acmaut – Deň nezávislosti, z roku 1948. #

Zrodený za deň

Zatiaľčo mnohí kresťania vnímajú sedemdesiate druhé výročie vzniku šťátu Izrael ako dôkaz Božej priazne a vernosti, mnohí sa zasa pridávajú k Palestíncom a považujú tento deň národného znovuzrodenia Izraela za katastrofu.

Mnohí kresťania srále zápasia s teologickým významom znovuvzniknutia Izraela ako moderného štátu. Aj keď niektoré cirkvi pomaly začínajú chápať jedinečnú úlohu Izraela a význam znovuzjednotenia židovského národa v Božom pláne spasenia, iné sa stále pridŕžajú mylnej teológie náhrady. Tá spochybňuje Židov ako vyvolený národ a hovorí, že boli prekliati a nahradení kresťanskou cirkvou, ako jedniným nástrojom Božieho spasenia na Zemi.

Tieto, stále pretrvávajúce, prejavy antisemitizmu v cirkvi nám nedávno pripomenula Dánska biblická spoločnosť. Vydala nový preklad Biblie, v ktorom poväčšine vynecháva slovo „Izrael” a nahrádza ho inými nekonkrétnymi zámenami, aby tak oslabila zjavný plán, ktorý má Boh práve s Izraelom a židovským národom.

Spoločnosť na kritiku reagovala tak, že nechceli spôsobiť, aby sa dánskym kresťanom miešali pojmy biblického Izraela s moderným štátom.

Nadčasová pravda

Celá Biblia je však plná zmienok o Židoch ako o vyvolenom národe. Návrat Židov do štátu Izrael len dokazuje Božiu vernosť k zmluve, ktorú ešte v staroveku uzavrel s Abrahámom. Takže napriek tomu, že Boh Izraelcov z ich krajiny na určitý čas vyhnal, nikdy im neuprel ich právo na zasľúbenú zem, čo dokazujú aj mnohé proroctvá starozákonných prorokov.

Hebrejskí proroci boli služobníkmi Božích prísažných zmlúv s Izraelom, odhaľujúc, ako Pán využije vzťah medzi krajinou a ľudom Izraela na uskutočnenie svojich cieľov spásy pre všetky národy. Keď si teda čítame ich knihy, každé jedno prorocké vyhlásenie musíme chápať v kontexte zmlúv, ktoré už pred tým boli Božskou prísahou uzavreté s izraelskými patriarchami – Abrahámom, Mojžišom a Dávidom. A z nich je jasné, že Boh svoje prísľuby, dať svojmu vyvolenému ľudu ich zasľúbenú krajinu, nikdy nezrušil a je zaviazaný ich naplnením.

Niektorí kresťania napriek tomu tvrdia, že obe prorokované vyhnania a návraty Židov do ich krajiny boli dokonané už za čias Ezru a Nehemiáša, a že starozákonné sľuby o znovuzrodení Izraela a dovedení židovského národa naspäť do svojej krajiny sa naplnili pri zrodení a „víťazstve” Cirkvi. S kresťanskými sionistami majú spor, že v Novom zákone sa v podstate nenachádza zmienka o Izraeli ako o zasľúbenej zemi, a že títo kresťania prekrútili biblický základ na podporu moderného, sekulárneho štátu Izrael.

V Novom zákone však existuje množstvo jasných odkazov na Izraelskú krajinu. Všetky zmienené sľuby dané patriarchom totiž nevyhnutne zahŕňajú zasľúbenú zem. Prísľub krajiny je neodškriepiteľne zakotvený v podmienkach Božích zmlúv s Abrahámom, Mojžišom a Dávidom.

V liste Rimanom 15:8, apoštol Pavol jasne píše, že Ježiš prišiel „aby potvrdil prisľúbenia dané otcom”, čo nevyhnutne zahŕňa aj zasľúbenú zem. Keď teda v dnešných dňoch vidíme Boha navracať svoj národ na územie štátu Izrael, môžeme sa radovať z jeho vernosti a dôverovať mu, že splní všetky svoje zasľúbenia.

Okrem toho, autori a osobnosti Nového zákona, vrátane Ježiša, opakovane poukazovali na židovskú nádej v znovunastolenie svojej suverenity v ich vlastnej krajine, čo je široko koncipovaný koncept vychádzajúci z mnohých sľubov v Písme o obnove „šťastia” Izraela. Táto židovská nádej bola v tých časoch taká silná, že slová ako: „za vykúpenie Sionu“ boli dokonca vytlačené na mnohých judských minciach pochádzajúcich z prvého storočia.

Boli to práve tieto časy obnovy Izraela, o ktorých sa apoštol Peter zmieňoval, keď odvážne prehlasoval, že „časy obnovenia všetkých vecí”, o ktorých Boh hovoril „ústami svojich svätých prorokov”, skutočne prídu skôr, ako sa vráti Mesiáš.

Zdroj: icej.org

Alija pokračuje napriek obmedzeniam cestovania

Počas uplynulých mesiacov bolo pre koronavírus zavedených mnoho cestovných obmedzení, avšak Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo v Jeruzaleme (ICEJ) bolo napriek tomu schopné asistovať 565 novým židovským imigrantom a pomohlo im urobiť aliju (návrat) do Izraela.

Na začiatku februára viaceré štáty začali aplikovať obmedzenia vstupu do krajiny, čo výrazne ovplyvnilo medzinárodný pohyb. Napriek tomu, že veľa letov bolo zrušených, ICEJ dokázalo letecky priviesť 450 židovských imigrantov z rôznych častí bývalého Sovietskeho zväzu. Pre hrozbu COVID-19 však väčšina z nich hneď smerovala do povinnej dvojtýždňovej karantény. 22. 3. 2020, v deň tridsiateho výročia ICEJ sponzorstva židovskej alije z bývalého Sovietskeho zväzu, sa uskutočnil let z Petrohradu s dvadsiatimi šiestimi ruskými Židmi.

O dva dni nato ICEJ sponzorovalo ďalší let so sedemdesiatimi dvomi etiópskymi Židmi prichádzajúcimi z Addis Abeba. Boli umiestnení do absorpčného centra v kibuci Beit Alfa, kde rovnako strávili štrnásť dní v karanténe. ICEJ pre nich taktiež zasponzorovalo darčekové balíčky s jedlom, hrami, študijnými materiálmi a ďalšími vecami v rámci slávenia sviatku Pesach. Spolu s predošlou skupinou etiópskych imigrantov, ktorí prišli vo februári, ICEJ počas koronakrízy zatiaľ pomohlo dokončiť aliju 115 etiópskym Židom.

Zdroj: icej.org

ICEJ si pripomína YOM HASHOAH

ICEJ usporiadúva budúci týždeň dve online podujatia pri príležitosti Yom HaShoah, izraelského dňa pripomienky obetí a hrdinov holokaustu. Prostredníctvom online prenosu ceremónií v Izraeli, v spolupráci s Christian Friends of Yad Vashem, si tak uctíme pamiatku šiestich miliónov Židov, ktorí zahynuli počas holokaustu, aby sa na to v budúcich generáciách nezabudlo a hlavne, aby sa niečo podobné už nikdy neopakovalo! 

Vysielanie ceremónie Yom HaShoah priamo z pamiatkového komplexu Yad Vashem v Jeruzaleme, sa začína v pondelok večer 20. apríla o 19:00 (našeho stredoeurópskeho času) a zúčastní sa ho jak izraelský prezident Reuven Rivlin, tak aj predseda vlády Benjamin Netanyahu. ICEJ zabezpečuje prenos spolu s anglickým prekladom / titulkami prostredníctvom oficiálnej stránky: https://www.yadvashem.org/yv/en/remembrance/2020/broadcast.asp

Potom v utorok ráno 21. apríla o 10:00 (stredoeurópskeho času), usporiadúva ICEJ špeciálny online ceremoniál Yom HaShoah,ktorý sa začne potom, ako v Izraeli zaznie celonárodná siréna. Živé vysielanie bude viesť predseda ICEJ Jürgen Bühler a hosťami budú predseda Yad Vashem, Yisrael Meir Lau, riaditeľ medzinárodných vzťahov Shaya Ben Yehuda a riaditeľka sekcie Christian friends of Yad Vashem Sari Granitza.

Keď zaznie siréna o 9:00 ráno (stredoeurópskeho času), všetci účastníci po celom svete budú požiadaní, aby mlčali. Nalaďte sa o niekoľko minút skôr, aby ste boli pripravení na spustenie sirény.

Táto udalosť bude vysielaná naživo v angličtine, prostredníctvom webinára Zoom (dostupné v jazykových prekladoch – ruština, španielčina, čínština, kórejčina) a Facebook Live. 

Facebook: https://www.facebook.com/ICEJofficial
Odkaz na zoom: https://on.icej.org/YomHaShoah

Odkaz nižšie (zoom.us/webinar) umožňuje predčasnú registráciu. Po jej vyplnení dostanene pozvánku s odkazom do e-mailu, ako aj včasné upozornenie. 

https://zoom.us/webinar

Čítanie úryvkov z kníh Wetzlera a Vrbu na pokračovanie

Pred rokom v nedeľu 28. apríla na Rybnom nám. v Bratislave, sme si pripomenuli hrdinský príbeh úteku Wetzlera a Vrbu. Nazvali sme to „Svedectvo z pekla“. Pár dní pred tým, 25. apríla, začala spomienka na nich už v Žiline. Tento rok pre ochorenie COVID-19 žijeme všetci prevažne vo virtuálnom priestore.

Pozývame vás preto, aby ste sa od utorka 14.apríla pripojili na živé čítanie na pokračovanie z úryvkov kníh „Čo Dante nevidel“ od Alfréda Wetzlera z vydavateľstva MilaniuM a „Utekl jsem z Osvětimi“ od Rudolfa Vrbu z vydavateľstva Sefer. S nápadom prišiel náš kamarát a pochoďák Tomáš Bartoněk, ktorý sa podujal čítania aj moderovať. Už vopred mu ďakujeme za jeho čas.

Sledujte stránku na FB – kde každý večer čítame online od 20:00 do 20:30. Čítajúci sú členovia komunity Vrba Wetzler Memorial aj osobnosti ako Robin Vrba, Martin Korčok, Viliam Bendík, Peter Bebjak, Pavel Traubner, Fedor Gál a ďalší. Čítanie ukončíme 28.apríla 2020.

Reakcia ICEJ na koronavírus

Tím ICEJ pripravuje domáce dodávky potravín a iných potrieb pre preživších holokaust. V Haife sa ich nachádza približne 13000. Koronavírus ovplyvňuje národy na celom svete, ale je to veľká príležitosť preukázať lásku a záujem o Izrael tým, že pomôžeme kŕmiť týchto vzácnych preživších a starať sa o nich v čase potreby. Navštívte stránku http://www.icej.sk/ucelove-projekty/

Koronavírus: ICEJ podporuje preživších holokaustu a sponzoruje Alija lety

„Som rád, že môžeme pomôcť Izraelu prejsť touto krízou poskytovaním jedla seniorom, starostlivosťou o preživších holokaustu a umožňovaním ruským a etiópskym Židom prísť domov,“ situáciu komentoval Dr. Jürgen Bühler, výkonný riaditeľ ICEJ.

Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem (ICEJ) plní svoju úlohu v pomáhaní Izraelu počas krízy koronavírusu staraním sa o starších občanov vrátane mnohých preživších holokaustu. Popri ostatných aktivitách ICEJ takisto sponzoruje lety imigrantov prichádzajúcich do Izraela z Ruska a Etiópie.

„Pracujeme v rámci pravidiel stanovených Ministerstvom zdravotníctva, aby sme Izraelcom pomohli najviac ako vieme v tomto ťažkom čase konfrontujúcom celý svet,“ tiež povedal Dr. Jürgen Bühler. „Vieme, že sú to práve tieto náročné chvíle, kedy naša snaha požehnať a potešiť Izrael znamená najviac.“

Zamestnanci ICEJ zabalili a doručili stovky balíkov s jedlom nie len tým, ktorým sú pravidelne v Jeruzaleme ich tímom zdravotníkov doručované, ale aj stovkám ďalších občanov v Haife vrátane preživších holokaustu prinútených ostať doma kvôli zdravotným opatreniam.

Starostlivosť realizovaná v spolupráci s Yad Ezer L´Haver v praxi znamená viac než len doručovanie balíkov s jedlom. Zahŕňa aj lekárske prehliadky počas návštev.

Počas nasledovných týždňov bude ICEJ spolu s Latet a Ezrat Avot pokračovať v balení a distribuovaní balíčkov jedla stovkám ďalších izraelských dôchodcov.

V nedeľu 22. marca pristál v Izraeli let s ruskými imigrantmi sponzorovaný ICEJ, čo symbolicky vyznačilo tridsiate výročie sponzorovania židovských rodín robiacich Aliju (vracajúcich sa naspäť do Izraela) z bývalého Sovietskeho zväzu. Taktiež let s vyše sedemdesiatimi etiópskymi Židmi sponzorovaný ICEJ pristál v utorok ráno v Addis Abeba. Kvôli aktuálnym okolnostiam budú musieť pasažieri obidvoch letov ostať dva týždne v karanténe. Pomoc imigrantom bude zabezpečená organizáciami ako napríklad Beit Alfa, ktoré majú za cieľ integráciu imigrantov.

Zdroj: www.jpost.com

999: Výnimočné mladé ženy prvého oficiálneho židovského transportu do Auschwitzu

Dnes je to 78 rokov od prvého transportu Židov zo slovenského územia.

Nová kniha “999: Výnimočné mladé ženy prvého oficiálneho židovského transportu do Auschwitzu” autorky Heather Dune Macadam popisuje, ako dievčatá a mladé ženy išli na deportáciu a sleduje príbehy tých, ktorým sa napriek okolnostiam podarilo prežiť 3 roky v tomto nacistickom koncentračnom a vyhladzovacom tábore. 

V čase kedy bola okupácia Poľska Nemeckom na začiatku, rodičia Erny a Fely Dranger poslali svoje dcéry z rodného Tyliczu na východné Slovensko do mesta Humenné. Išla s nimi aj ich sesternica Dina. Všetky si našli prácu v miestnej židovskej komunite a Fela sa neskôr presťahovala do Bratislavy. Ich rodičia si mysleli, že ich poslali do bezpečia, avšak 25. marca 1942 Erna a Dina boli medzi skoro 1000 mladými nevydatými ženami deportovanými v prvom oficiálnom transporte židov do Auschwitzu.

Slovenské úrady ich tzv. “nasadzovala na práce,” ale boli vládou predané Nemcom za 500 ríšskych mariek (asi 200 dolárov). Tieto mladé ženy boli povinné sa registrovať v miestnom centre ( napríklad škole alebo požiarnej stanici). Ostali však šokované, pretože ich v budove zamkli a donútili vyzliecť pred slovenskými a nacistickými úradníkmi. Milujúci rodičia čakajúci svoje dcéry na šabatovú večeru zostali len zmätení a vystrašení. Niektoré mali iba 15 rokov. Ich príbehy rozpráva nová knihy autorky – názov v záhlaví článku.

Zdroj: timesofisrael