Slovenská pobočka

Slovenská pobočka ICEJ pôsobí ako občianske združenie od roku 2000. Združuje kresťanov z rôznych denominácií, ktorí porozumeli dôležitosti židovských koreňov kresťanskej viery a aktívne sa chcú pričiniť o šírenie povedomia o tom, že Izrael predstavuje dôležité svedectvo o Božej vernosti svojmu ľudu. Svoj hlas chceme pozdvihnúť v modlitbe za ochranu tohto národa a aj sa verejne angažovať v prospech Izraela, keď si to situácia vyžiada.

Riadenie slovenskej pobočky zabezpečuje tzv. výkonný výbor ICEJ, ktorý sa v súčasnosti skladá zo štyroch osôb:

Peter Švec, predseda                                                                                                           Karin Miháľová, tajomník                                                                                                     Zdenka Dubanová, člen výboru
Vlastimil Jurkuliak, člen výboru
Miroslav Almáši, člen výboru

Naše stanovy registrované na Ministerstve vnútra SR:
Stanovy