Správy poukazujú na pomalý pokrok v etiópskej aliji

Masmédiá priniesli správy, ktoré poukazujú na to, že rozpočet izraelskej vlády na rok 2018 a 2019, ktorý sa mal prediskutovať a finalizovať počas série niekoľkých naplánovaných stretnutí v Knesete a rôznych agentúrach, nezahŕňa alokácie pre potreby tisícky etiópskych Židov, ktorí čakajú na to, aby sa mohli prisťahovať do Izraela. ICEJ sa všemožne usiluje napomáhať v snahe navrátiť etiópskych Židov domov a preto vás žiadame o modlitby, aby sa táto problematika dostala do popredia vládnej agendy. (ICEJ News, 9.1.2018)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *