Ako pomáhame ľuďom na okraji start-up-ovej spoločnosti

V priebehu posledných desaťročí si Izrael získal zaslúženú povesť „start-up-ového národa“. Rýchlo sa rozvíjajúci priemysel špičkových technológií zaznamenal fenomenálny rast vďaka inovatívnym riešeniam, ktoré sú motorom rozvoja obchodu, sektorov biomedicíny a kybernetickej bezpečnosti. Jedným z nedávnych dôkazov izraelského líderstva v oblasti technológií je fakt, že Izrael má momentálne 65 tzv. „jednorožcov“ – ide o súkromné spoločnosti cenené na viac ako miliardu amerických dolárov – Izrael ich má viac ako celá Európa. 

S ohľadom na tento pozoruhodný rekord, nie je prekvapujúce, že Izrael sa stal pred jedenástimi rokmi členom exkluzívneho klubu najrozvinutejších ekonomík sveta – Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD). Izraelčania boli na tento úspech patrične hrdí, ale zároveň sú si vedomí toho, že ozajstný ekonomický obraz ich krajiny nie je až taký ružový ako to navonok vyzerá.

Izrael je napríklad jednou z krajín s najvyššou mierou príjmovej nerovnosti medzi bohatými a chudobnými v rámci krajín OECD. Priemysel špičkových technológií naozaj prekvitá, ale zamestnáva iba 8% pracovnej sily. Zo zvyšných 92%, iba polovica pracuje v „druhotnej ekonomike“ – na zaostávajúcom domácom trhu slabo platených pracovných miest pre ľudí s nízkou kvalifikáciou, väčšinou ide o krátkodobé zamestnania s nízkym potenciálom rastu.

Mnohí z tých, ktorí sa nevedia vymaniť z tieňovej ekonomiky pochádzajú buď z veľkých arabských alebo ultra-ortodoxných židovských rodín, zvyčajne z preľudnených predmestí. Niektorí žijú v mestách na severnej a južnej periférii krajiny. Zvyčajne nezarobia ani toľko, aby odvádzali dane, čo znamená, že druhá polovica izraelskej pracovnej sily nesie celé daňové bremeno.

Takáto bola realita ešte pre opatreniami súvisiacimi s Covidom, ktoré viedli k nárastu nezamestnanosti až na úroveň 20% počas minulého roka. Politický pat po štyroch voľbách, ktoré skončili nerozhodným výsledkom tiež spôsobil zmrazenie procesu schvaľovania štátneho rozpočtu, ktorý by umožnil vláde riešiť tieto znepokojujúce trendy.

Podľa zverejnených údajov izraelského Najvyššieho kontrolného úradu, takmer 70% izraelskej pracovnej sily – asi 2,7 milióna zamestnancov – musí prejsť preškolením a rekvalifikáciou v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov, aby sa uplatnili na automatizovanom trhu práce budúcnosti.

Napriek izraelským ekonomickým úspechom, žije v tejto start-up-ovej krajine veľa rodín, ktoré zápasia s existenčnými problémami a potrebujú našu pomoc. Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem sa usiluje týmto ľuďom prakticky a účinne pomáhať. Prostredníctvom nášho programu „Dávame budúcnosť a nádej“ pomáhame zlepšovať život znevýhodneným izraelským rodinám.

Naša organizácia identifikovala niekoľko jednoduchých spôsobov ako významne pomôcť mnohým chudobným izraelským rodinám. Sponzorujeme prípravu na zamestnanie a programy rozvoja zručností pre nízko príjmové skupiny, ktoré sa snažia doťahovať za zvyškom krajiny v rýchlo sa meniacom svete. Viaceré štúdie preukázali, že zmenu je možné dosiahnuť buď nadobudnutím nových zručností alebo rekvalifikáciou. 

Jedna z našich nových iniciatív poskytne špeciálnu výuku kódovacích jazykov a tiež pomoc pri hľadaní zamestnania pre 60 izraelských Arabov, ktorí majú ambíciu zamestnať sa v oblasti špičkových technológií a firmy majú o nich záujem. Problémom je chýbajúca počítačová gramotnosť, ktorá primárne súvisí s kultúrnymi rozdielmi a to je dôvod, prečo Arabi tvoria iba 3% zamestnancov v izraelskom hi-tech priemysle. Podporou tohto programu pomôžeme arabským talentom v oblasti technológií nájsť uplatnenie vo významných izraelských firmách a zároveň podporíme koexistenciu v Izraeli. 

ICEJ tiež poskytuje nádej a pomoc mnohým židovským imigrantom, ktorý sa snažia prispôsobiť životu v Izraeli. Súčasťou tejto pomoci je sponzorovanie špeciálneho mentoringového programu, ktorý pomáha mnohým zúfalým rodinám prisťahovalcov z Latinskej Ameriky a z krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Investovali sme tiež prostriedky do rôznych foriem vzdelávania etiópskych židovských študentov, zabezpečili sme počítače pre znevýhodnené deti na základnej škole a poskytli sme štipendiá nádejným etiópskym študentom na vysokých školách.

Ďalšou kľúčovou oblasťou pomoci je snaha poskytnúť počítačové vybavenie pre deti z nízko-príjmových rodín. Covidová kríza akcelerovala prechod na vzdelávanie z domu na diaľku a aj napriek tomu takmer 20% izraelských detí nemá doma počítač ani internetové pripojenie. Táto situácia ich veľmi znevýhodnila v porovnaní s rovesníkmi. ICEJ zintenzívni snahu zabezpečiť vhodné počítačové vybavenie pre deti z chudobných izraelských rodín. 

Existuje veľa ďalších spôsobov ako náš program „Budúcnosť a nádej“ ovplyvňuje životy Izraelčanov v núdzi. Podávame pomocnú ruku izraelským rodinám, ktoré trpia nedostatkom, ponúkame im ekonomickú pomoc a podporu na vzdelanie, podporujeme deti z neúplných rodín a ohrozenú mládež, pomáhame novým imigrantom a menšinovým komunitám a podporujeme koexistenciu medzi rôznymi časťami izraelskej spoločnosti.

Prispejte prosím tým najlepším darom už dnes.

Zdroj: https://int.icej.org/news/special-reports/giving-hope-struggling-side-start-nation 

Preklad: Kata Fisher

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *