Sviatok stánkov: ročník 2021

Navštívte tento rok Izrael virtuálne

Témou oslavy Sviatku stánkov v roku 2021 sú: 

Dni Eliáša

termín: 20. – 27. 09. 2021  

Pod týmto mottom sa tento rok uskutoční celosvetová oslava Sviatku stánkov. Vzhľadom k obmedzeniam v cestovaní do Izraela pripravuje ICEJ opäť oslavu online. Sedem dní budete môcť sledovať v priamom prenose zhromaždenie nie len v Jeruzaleme, ale aj na brehoch Mŕtveho mora, v Galilei a v Haife. Tieto programy budú tlmočené do češtiny alebo slovenčiny. Naviac získáte prístup k desiatkam posolstiev popredných kresťanských lídrov z celého sveta.

„Ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako príde veľký a hrozný deň Hospodina.“ (Malachiáš 3:23)

Môžete sa zúčastniť online zo svojho domova alebo so skupinou prieteľov a mať prístup ki všetkým nahrávkam buď na 90 dní, alebo na 9 mesiacov.

Cena za registráciu: 


• Základné vstupné vo výške 42 Eur vám zaistí prístup ku všetkým programom po dobu 90 dní


• Prémiové vstupné vo výške 84 Eur vám predĺži prístup na dobu 9 mesiacov a okrem toho získate exkluzívny tlačený kalendár na rok 2022 s fotografiami z Izraela.

Registračný formulár: https://on.icej.org/FOT2021-SK

Cez tento formulár sa môžete až do 12.9., po tomto termíne už len priamo cez formulár centrálnej pobočky v Jeruzaleme. Odporúčame ale rozhodnúť sa čo najskôr, aby ste dostali prístupový kód včas, ktorým sa prihlásite do platformy, cez ktorú bude celý program vysielaný a mohli sa v jej prostredí s predstihom zorientovať.

Program živého vysielania

Vždy od 20:00 hod.

  • Privítanie a úvodné informácie, v pondelok 20. septembra 
  • Úvodný večer od brehov Jordánu z Kumranu, v utorok 21. septembra
  • Priamy prenos z Kafarnaumu od brehov Galilejského jazera, v stredu 22. septembra
  • Defilé národov na chrámových schodoch v Jeruzaleme, vo štvrtok 23. septembra
  • Priamy prenos z Jeruzalema, mesta veľkého Krála, v piatok 24. septembra
  • Svedectvá o prebudení v arabských krajinách, v sobotu 25. septembra
  • Večera Pánova v priestoroch Záhradného hrobu v Jeruzaleme, v nedeľu 26. septembra
  • Záverečné zhromaždenie na hore Karmel v Haife, v pondelok 27. septembra
  • Nepretržitá modlitebná stráž celých sedem dní sviatku

Online prenos ponúka zaujímavú možnosť usporiadať spoločný večer (alebo aj niekoľko večerov) spojený so sledovaním niektorého z programov. Môžete zvolať svoje vlastné zhromaždenie, doplniť ho chválami a modlitbami a potom sa pripojiť a sledovať priamy prenos z Jeruzalema.

Rozhodnutie ponechávame celkom na vás, za skupinové sledovanie nepožadujeme žiadny príplatok. V prípade, že sa rozhodnete takúto akciu usporiadať, máme len dve prosby:
• Dajte nám vedieť o usporiadaní tejto akcie a pošlite nám nejaké fotografie a údaj o približnom počte účastníkov na info@icej.sk
• Usporiadajte zbierku na potreby ICEJ

Sviatok stánkov je jeden z Bohom určených časov, v ktorom nás pozýva stretnúť sa s Ním a vyhradiť si na Neho vo svojom kalendári tento špeciálny čas. Môžeme toto pozvanie ignorovať alebo na neho zareagovať. Otázka pre každého z nás je, či sme ochotní toto pozvanie prijať a tak uvoľniť do svojho života niečo, čo Boh môže urobiť  len cez našu poslušnosť.  Mnohí nerozumejú tejto myšlienke Bohom stanovených časov a preto pozývame aj Vás, aby ste si vo svojom kalendári vyhradili tento Bohom určený čas – moed.  

Prečo sa kresťania zaujímajú o Sviatok stánkov? V Cirkvi celosvetovo rastie povedomie o potrebe návratu k hebrejským koreňom kresťanstva. Oslava tohto biblického sviatku je inšpiráciou pre veriacich akejkoľvek denominácie. Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem usporadúva túto akciu od svojho založenia v roku 1980. Vzhľadom k stále platným obmedzeniam cestovania do Izraela, bude táto sedemdenná oslava aj tento rok prebiehať online, v priamych prenosoch z Jeruzalema. Témou roku 2021 sú „Dni proroka Eliáša“

Pozriete sa do Kumranu na brehoch Mŕtveho mora, budete svedkami defilé desiatok národov na chrámových schodoch v Jeruzaleme, kadiaľ chodil Ježiš aj Apoštolovia, budete spolu s miestnymi hebrejskými skupinami chváliť Boha na brehoch Galilejského jazera a navštívite aj horu Karmel v Haife, dejisko konfrontácie proroka Eliáša s falošnými prorokmi. Každý deň si budete môcť vypočuť inšpiratívne posolstvá popredných lídrov kresťanského sveta zo všetkých kontinentov a rozhovory so zaujímavými ľuďmi z Izraela.

Nadto získate prístup k desiatkam predtočených seminárov. Sú medzi nimi série vyučovaní o biblických sviatkoch Izraela, o vzťahu medzi Izraelom a Cirkvou, semináre o aktuálnej situácii v Izraeli a na Blízkom východe, úvahy o prorockom význame dnešných udalostí, svedectvá o prebudení v Egypte a Libanóne, rozhovory s vedúcimi mesiánskych a arabských zborov v Izraeli apod.

Oslava sviatku stánkov je súčásťou celosvetového hnutia v cirkvi spočívajúceho v obnove povedomia o židovských koreňoch kresťanskej viery.

Prorok Zachariáš (Zach 14:16) hovorí o tom, že príde deň, kedy „No všetci, čo ostanú z rozličných národov, ktoré tiahli proti Jeruzalemu, rok čo rok budú putovať, aby sa poklonili kráľovi, Hospodinovi zástupov a svätili slávnosť Stánkov.“

Pripojte sa k tým, ktorí túto prorockú víziu napĺňajú v realitu už dnes!

V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím obráťte na našu kanceláriu na info@icej.sk