Sviatok stánkov: ročník 2022

Pridajte sa k nám na Sviatok stánkov 2022!

téma: Zem zasľúbená

termín: 9.-16.10.2022

Pridajte sa k nám v októbri tohto roku a nalaďte sa na mimoriadny duchovný zážitok priamo v Izraeli!

S veľkou radosťou a očakávaním oznamujeme, že po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou opäť organizujeme oslavu Sviatku stánkov v Izraeli osobne, nielen virtuálne. Neváhajte a zažite tento vzácny čas uctievania, mocného kázaného slova a modlitieb, spolu s veriacimi z celého sveta, tak ako to čítame o tomto sviatku v Biblii. 

Vstúpte do Božej prítomnosti počas tohto úžasného času chvál a uctievania v Izraeli. Tento rok sa zúčastnia miestni aj medzinárodní worship lídri, ktorí nás budú viesť do občerstvujúceho času uctievania Ježiša. Joshua Aaron, Shilo Ben Hod, Elihana Elia, Gilmar Britto a mnohí ďalší. 

Počas ôsmich dní budeme aj poznávať krajinu, ktorú Boh zasľúbil Abrahámovi kvôli svojmu veľkolepému plánu spásy sveta, a kde sa pred našimi očami napĺňajú mnohé Božie zasľúbenia cez obnovu Izraela v jeho historickej vlasti. 

TLMOČENIE DO SLOVENČINY ZABEZPEČENÉ.

PROGRAM

Sviatok stánkov sa začne dvoma nevšednými dňami v Galilei. Každý večer nás čaká spoločná bohoslužba na brehoch Galilejského jazera. Potom sa na päť dní presunieme do Jeruzalema, kde sa tradične zúčastníme promenády národov, pochodu Jeruzalemom, čaká nás pestrá paleta seminárov a modlitebných zhromaždení. Zážitkom je nesporne spoločná večera Pánova v priestoroch Záhradného hrobu. A súčasťou programu bude, samozrejme, prehliadka biblických miest v Jeruzaleme s osvedčeným sprievodcom.  

Napokon sa presunieme do Negevu na ceremoniál sadenia stromov a spoločné zhromaždenie v parku Negev spolu s izraelskými komunitami žijúcimi pozdĺž hranice s pásmom Gazy.

Tento rok nás čaká zostava inšpiratívnych miestnych a medzinárodných rečníkov a odborníkov, ktorí nám prinesú biblický a prorocký pohľad na Izrael a súčasné dianie v tomto dynamickom regióne.

Myslíme aj na tých, ktorí by sa radi zúčastnili aspoň online. Cena je 50 USD. Otvárame túto možnosť cez registračný formulár on.icej.org/FOT2022-CZ

DETAILNÝ PROGRAM (zasielame v prípade záujmu k nahliadnutiu)

Cena: 1 650 ( 1080€ + 570€ registračný poplatok konferencie) + letenka  

Cena zahŕňa: 

Registračný poplatok na 8 dní osláv Sviatku stánkov – 599 USD / 570.-  

(Registračný poplatok pre deti od 6 do 16 rokov je 150 USD. Deti do 6 rokov poplatok nepaltia.)

Ubytovanie na 8 dní a 7 nocí v3* hoteli v dvoj/trojposteľových izbách: 2x v Tiberias, 2x v Betleheme, 3x v Jeruzaleme

Doprava klimatizovaným autobusom počas celého pobytu

Certifikovaný izraelský mesiánsky sprievodca

Tlmočnícke služby 

Vstupy na niektoré miesta mimo programu ICEJ

Cena nezahŕňa: 

Letenku – tá sa vypočíta v čase prihlásenia účastníkov na základe aktuálnej ceny leteckej spoločnosti. Čím skôr sa prihlásite, ťým lacnejšia letenka bude. 

Odlet: 09.10.2022 z Budapešti 06:55, prílet do Tel Avivu 11:10 – Wizz Air

Návrat: 16.10.2022 – Tel Aviv 19:50 – Viedeň 22:40 Wizz Air 

Doplatok za jednoposteľovú izbu: 70.-usd/os/noc

Cena platí pri počte 30 účastníkov. 

KONTAKTNÉ ÚDAJE PRI PRIHLÁSENIE SA NA ZÁJAZD:

ICEJ – Karin Miháľová, +421 940 601 450, mihalova.karin@icej.sk

CK Ester – Emília Plavčanová,+421 917 502 799, estertravelagency@gmail.com

Platobné údaje: 

CK Ester

Tatra banka

IBAN SK4411000000002621752378

VS 102022

————————————————————————————————————–

PREČO KRESŤANIA KAŽDÝ ROK PRICHÁDZAJÚ

DO JERUZALEMA, ABY OSLAVOVALI SVIATOK STÁNKOV?

Vstup Izraelitov do Zasľúbenej zeme, zasvätenie Šalamúnovho I. chrámu, čítanie z Knihy zákona po sedem dní pred celým zhromaždením za Ezdráša a Nehemiáša po návrate z babylonského zajatia  teda obnovenie II. chrámu… Tieto a ďalšie kľúčové biblické udalosti na ceste hľadania vzťahu s Bohom boli spojené so slávením Sviatku stánkov alebo Sukotu.

Bol to práve tento sviatok, ktorý si vybral Ježiš, aby predniesol známy výrok zaznamenaný v 7.kapitole evanjelia Jána:  „Posledný veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí Písmo: Prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra“.

Sviatok stánkov alebo Sukot je jedinečný biblický sviatok, počas ktorého boli pohanské (okolité nežidovské) národy pozvané, aby prišli do Jeruzalema a spolu zo židovským národom hľadali Božiu tvár počas tohto „určeného času”. (Numeri 29, 12-35, 2 Par 6,32-33, Izaiáš 56,7; Matúš 21,13). 

Sviatok stánkov je jeden z Bohom určených časov, v ktorom nás pozýva stretnúť sa s Ním a vyhradiť si na Neho vo svojom kalendári tento špeciálny čas. Môžeme toto pozvanie ignorovať alebo naň zareagovať. Otázka pre každého z nás je, či sme ochotní toto pozvanie prijať a tak uvoľniť do svojho života niečo, čo Boh môže urobiť  len cez našu poslušnosť. Preto pozývame aj Vás, aby ste si vo svojom kalendári vyhradili tento Bohom určený čas – moed.  

Sukot zároveň ukazuje na slávnu budúcnosť Božieho ľudu počas Milénia, kedy nastane okamih, keď Ježiš príde, aby sa posadil na Dávidov trón v Jeruzaleme a rok čo rok budú do Jeruzalema putovať národy, aby sa poklonili Kráľovi, Hospodinovi zástupov a svätili tento veľkolepý Sviatok stánkov. (Zachariáš 14:16)

Hlavný symbol Sukotu sú malé stanové prístrešky, ktoré symbolizujú štyridsať rokov putovania Izraelcov po púšti, kde ich Boh verne zaopatroval. Židovské rodiny majú počas sviatku nariadené pobývať v týchto  dočasných “sukách”, stanových príbytkoch, počas ôsmich dní sviatku (3. kniha Mojžišova 23, 33-43) a ako kresťania, zúčastňujúci sa tohto sviatku, odzrkadľujeme charakter našej závislosti na Bohu a jeho zasľúbeniach v tých najťažších časoch.

Už 42 rokov tisíce kresťanov z celého sveta prichádzajú každú jeseň do Jeruzalema sláviť Sviatok stánkov. Oslava Sukotu je súčasťou celosvetového hnutia v cirkvi, spočívajúceho v obnove povedomia o židovských koreňoch kresťanskej viery.

Polpenzia formou bohatých švédskych stolo