ICEJ si pripomína YOM HASHOAH

ICEJ usporiadúva budúci týždeň dve online podujatia pri príležitosti Yom HaShoah, izraelského dňa pripomienky obetí a hrdinov holokaustu. Prostredníctvom online prenosu ceremónií v Izraeli, v spolupráci s Christian Friends of Yad Vashem, si tak uctíme pamiatku šiestich miliónov Židov, ktorí zahynuli počas holokaustu, aby sa na to v budúcich generáciách nezabudlo a hlavne, aby sa niečo podobné už nikdy neopakovalo! 

Vysielanie ceremónie Yom HaShoah priamo z pamiatkového komplexu Yad Vashem v Jeruzaleme, sa začína v pondelok večer 20. apríla o 19:00 (našeho stredoeurópskeho času) a zúčastní sa ho jak izraelský prezident Reuven Rivlin, tak aj predseda vlády Benjamin Netanyahu. ICEJ zabezpečuje prenos spolu s anglickým prekladom / titulkami prostredníctvom oficiálnej stránky: https://www.yadvashem.org/yv/en/remembrance/2020/broadcast.asp

Potom v utorok ráno 21. apríla o 10:00 (stredoeurópskeho času), usporiadúva ICEJ špeciálny online ceremoniál Yom HaShoah,ktorý sa začne potom, ako v Izraeli zaznie celonárodná siréna. Živé vysielanie bude viesť predseda ICEJ Jürgen Bühler a hosťami budú predseda Yad Vashem, Yisrael Meir Lau, riaditeľ medzinárodných vzťahov Shaya Ben Yehuda a riaditeľka sekcie Christian friends of Yad Vashem Sari Granitza.

Keď zaznie siréna o 9:00 ráno (stredoeurópskeho času), všetci účastníci po celom svete budú požiadaní, aby mlčali. Nalaďte sa o niekoľko minút skôr, aby ste boli pripravení na spustenie sirény.

Táto udalosť bude vysielaná naživo v angličtine, prostredníctvom webinára Zoom (dostupné v jazykových prekladoch – ruština, španielčina, čínština, kórejčina) a Facebook Live. 

Facebook: https://www.facebook.com/ICEJofficial
Odkaz na zoom: https://on.icej.org/YomHaShoah

Odkaz nižšie (zoom.us/webinar) umožňuje predčasnú registráciu. Po jej vyplnení dostanene pozvánku s odkazom do e-mailu, ako aj včasné upozornenie. 

https://zoom.us/webinar

Čítanie úryvkov z kníh Wetzlera a Vrbu na pokračovanie

Pred rokom v nedeľu 28. apríla na Rybnom nám. v Bratislave, sme si pripomenuli hrdinský príbeh úteku Wetzlera a Vrbu. Nazvali sme to „Svedectvo z pekla“. Pár dní pred tým, 25. apríla, začala spomienka na nich už v Žiline. Tento rok pre ochorenie COVID-19 žijeme všetci prevažne vo virtuálnom priestore.

Pozývame vás preto, aby ste sa od utorka 14.apríla pripojili na živé čítanie na pokračovanie z úryvkov kníh „Čo Dante nevidel“ od Alfréda Wetzlera z vydavateľstva MilaniuM a „Utekl jsem z Osvětimi“ od Rudolfa Vrbu z vydavateľstva Sefer. S nápadom prišiel náš kamarát a pochoďák Tomáš Bartoněk, ktorý sa podujal čítania aj moderovať. Už vopred mu ďakujeme za jeho čas.

Sledujte stránku na FB – kde každý večer čítame online od 20:00 do 20:30. Čítajúci sú členovia komunity Vrba Wetzler Memorial aj osobnosti ako Robin Vrba, Martin Korčok, Viliam Bendík, Peter Bebjak, Pavel Traubner, Fedor Gál a ďalší. Čítanie ukončíme 28.apríla 2020.

Reakcia ICEJ na koronavírus

Tím ICEJ pripravuje domáce dodávky potravín a iných potrieb pre preživších holokaust. V Haife sa ich nachádza približne 13000. Koronavírus ovplyvňuje národy na celom svete, ale je to veľká príležitosť preukázať lásku a záujem o Izrael tým, že pomôžeme kŕmiť týchto vzácnych preživších a starať sa o nich v čase potreby. Navštívte stránku http://www.icej.sk/ucelove-projekty/

999: Výnimočné mladé ženy prvého oficiálneho židovského transportu do Auschwitzu

Dnes je to 78 rokov od prvého transportu Židov zo slovenského územia.

Nová kniha “999: Výnimočné mladé ženy prvého oficiálneho židovského transportu do Auschwitzu” autorky Heather Dune Macadam popisuje, ako dievčatá a mladé ženy išli na deportáciu a sleduje príbehy tých, ktorým sa napriek okolnostiam podarilo prežiť 3 roky v tomto nacistickom koncentračnom a vyhladzovacom tábore. 

V čase kedy bola okupácia Poľska Nemeckom na začiatku, rodičia Erny a Fely Dranger poslali svoje dcéry z rodného Tyliczu na východné Slovensko do mesta Humenné. Išla s nimi aj ich sesternica Dina. Všetky si našli prácu v miestnej židovskej komunite a Fela sa neskôr presťahovala do Bratislavy. Ich rodičia si mysleli, že ich poslali do bezpečia, avšak 25. marca 1942 Erna a Dina boli medzi skoro 1000 mladými nevydatými ženami deportovanými v prvom oficiálnom transporte židov do Auschwitzu.

Slovenské úrady ich tzv. “nasadzovala na práce,” ale boli vládou predané Nemcom za 500 ríšskych mariek (asi 200 dolárov). Tieto mladé ženy boli povinné sa registrovať v miestnom centre ( napríklad škole alebo požiarnej stanici). Ostali však šokované, pretože ich v budove zamkli a donútili vyzliecť pred slovenskými a nacistickými úradníkmi. Milujúci rodičia čakajúci svoje dcéry na šabatovú večeru zostali len zmätení a vystrašení. Niektoré mali iba 15 rokov. Ich príbehy rozpráva nová knihy autorky – názov v záhlaví článku.

Zdroj: timesofisrael

Reakcia ICEJ na koronavírus

V lásce nieto strachu

Tím ICEJ pripravuje domáce dodávky potravín a iných potrieb pre preživších holokaust v Haife. Koronavírus ovplyvňuje národy na celom svete, ale je to veľká príležitosť preukázať vašu lásku a záujem o Izrael tým, že pomôžeme financovať tieto balíky potravín vzácnym preživším a starať sa o nich v čase ich potreby. Navštívte stránku http://www.icej.sk/ucelove-projekty/

Koronavírus – perspektíva z Jeruzalema

Špeciálny list od predsedu ICEJ – Dr. Jurgena Bühlera

Na začiatku mesiaca som sa vracal z Nemecka do Izraela. Televízne aj internetové denníky obidvoch krajín boli plné článkov o koronavíruse a jeho dopade na spoločnosť, zdravotníctvo, globálnu ekonomiku a medzinárodné cestovanie. Deň potom, ako som pricestoval domov, izraelská vláda vydala nariadenie, že každý, kto prichádza do Izraela z určitých európskych krajín (Nemecko zahŕňajúc), musí stráviť 14 dní v domácej karanténe. A tak som mal posledné dni možnosť stráviť v modlitbe a rozmýšľaní o tejto globálnej hrozbe. Čo môže znamenať pre cirkev a pre Izrael, keďže celosvetový dopad hrozby korony dosahuje denne nové maximá. Toto píšem práve v polovici mojej domácej dvojtýždňovej karantény. 

Tento „miniatúrny“ vírus, menší než jeden mikrometer, položil na kolená svetovú ekonomiku, spôsobil prepad burzy a pokles medzinárodného cestovania. Zdá sa, akoby sa všetko zastavilo a mnoho ľudí a národov má strach z možného vypuknutia pandémie. Základná prevencia ,vírusu je časté úmývanie rúk. Dôkazom toho, ako vážne to niektorí berú, sú aj prípady krádeží dezinfekčných prípravkov priamo z nemocničných zariadení. 

Výzva k čistote

Mnohé západné kultúry si umývanie rúk osvojili približne iba pred 150 rokmi a tento návyk teda ani zďaleka nie je súčasťou našej kultúry tak dlho, ako by sme si mohli myslieť. Dôvod je ten, že o baktériách a vírusoch a ich schopnosti šíriť sa ľudia v minulosti skoro nič nevedeli. Až maďarský doktor Ignaz Semmelweiß (1818 – 1865) pri práci v budapešťskej pôrodnici zistil, že keď si doktori začali umývať ruky v chlórovom roztoku, úmrtnosť rodičiek, spôsobená infekciami, rapídne klesla. Vstúpil do dejín ako záchranca matiek. 

Najstaršiu zaznamenanú tradíciu fyzickej čistoty, zakorenenú hlboko v kultúre, majú Židia, čo dokazuje aj fakt, že v stredoveku boli oveľa menej zasiahnutí morovou nákazou ako ostatné obyvateľstvo. Narozdiel od širšej európskej kultúry totiž dodržiavali biblickú prax striktného umývania rúk pred jedlom. Toto však ich pohanskí susedia nechápali a namiesto toho, aby sa od nich poučili, boli Židia obvinení, že to oni majú na svedomí celú morovú epidémiu. Toto vyvolalo násilné vlny antisemitizmu, ktoré si vyžiadali tisícky nevinných obetí. 

Avšak táto tradícia čistoty siaha až na samý počiatok dejín židovského národa, kedy Izraeliti dostali Mojžišov Zákon. V ňom Boh nariadil kňazom, aby sa úplne ponorili do vody pri zasväcovaní do kňazstva (Exodus 29:4) a pri vchádzaní do stánku, kde slúžili, si mali umyť svoje ruky aj svoje nohy v brondzovom umývadle. (Exodus 30:17-21)

Boží ľud rozumel, že toto sa netýka len rituálnej fyzickej čistoty, ale poukazuje to na ďalekosiahlejšiu potrebu čistoty našich sŕdc. V Žalme 24:3,4 kráľ Dávid hovorí: „Kto vystúpi na vrch Hospodinov, a kto bude stáť na mieste jeho svätosti? Ten, kto je nevinných rúk a čistého srdca, kto nepovzniesol svojej duše k márnosti a neprisahal falošne.”

Cez proroka Izaiáša Boh taktiež varoval, že viac nemôže vystáť bohoslužbu, obete a chválospevy svojho ľudu, pretože ,,vaše ruky sú plné krvi.“ Z tohto odseku je jasné, že prorok nehovoril o fyzickej krvi, ale o hriechoch svojho ľudu. 

Prorok Joel nariadil „trúbte na trúbu na Sione“, aby zvolal Boží ľud k pokániu a aby hľadal Hospodina, pretože ,, Kto vie? Možno, že sa obráti a bude ľutovať a tak zanechá po sebe požehnanie..“ 

Koronavírus by sme mohli chápať ako nebeskú hlásnu trúbu, ktorá nás volá, aby sme hľadali Hospodina a skúmali svoje srdcia. Nech nás motivuje rada Jakuba, brata Pána Ježiša: ,,Priblížte sa Bohu, a priblíži sa vám. Umyte ruky, hriešnici, a očistite srdcia, vy, ktorí ste dvojej mysle.“ (Jakub 4:8)

Dokonca samotný Ježiš učí, že čistota srdca je dôležitejšia ako osobná hygiena a umývanie rúk, pretože sú to naše srdcia, ktoré nás poškvrňujú a podvádzajú. (Matúš 15:16-20)

To samozrejme neznamená, že máme ignorovať akékoľvek praktické rady alebo opatrenia, týkajúce sa prevencie tohto vírusu (napríklad také, aké v Izraeli momentálne dodržiava moja rodina). Znamená to však, že o čistotu našich sŕdc sa máme starať ešte dôraznejšie, pretože to ovplyvňuje náš duchovný život.

Čas globálneho trasenia 

Začiatkom februára sme mali v Jeruzaleme strategické zasadnutie, kde sa pri príležitosti 40. výročia našej služby stretli vedúci predstavitelia ICEJ. V jednej z modlitieb sa Dag Øyvind Juliussen, člen predstavenstva ICEJ a náš národný riaditeľ v Nórsku, s nami zdielal, že posledné mesiace k nemu Pán dôrazne hovoril skrze knihu proroka Haggea, kde sa v druhej kapitole píše: 

„Lebo takto hovorí Hospodin Zástupov: Ešte raz, po krátkom čase zatrasiem nebom i zemou, morom i suchom. A zatrasiem všetkými národmi, a prijde žiadúcne všetkých národov, a naplním tento dom slávou, hovorí Hospodin Zástupov.”

 (Haggeus 2:6,7)

Toto proroctvo je tiež citované v Liste Židom 12: 27-29. Nebeské a pozemské kniežatstvá a systémy budú otrasené. Len pár týždňov po tomto stretnutí v Jeruzaleme svet naozaj prežíva otrasy, ktoré viedli k mnohým nebývalým dôsledkom, ako napríklad to, že Izrael nepovolil žiadnym turistom vstup do krajiny.

Toto „trasenie“ bude mať veľký dopad. Sám Ježiš varuje, že „zmŕtvejú ľudia od strachu a od očakávania toho, čo všetko prijde na svet. Lebo nebeské moci sa budú pohybovať.“ (Lukáš 21:26 )

Následky súčasných otrasov sú rôzne. Na celom svete hrozí neočakávaná hospodárska kríza. Podľa niektorých spravodajských stredísk je hospodárska škoda, spôsobená koronavírusom v dôsledku zrušených letov, nedoručeného tovaru apod., už rádovo v biliónoch dolárov. 

Toto nie je iba číslo, ale reálne to zasahuje do životov ľudí. Napríklad spoločnosť El Al Airlines dala väčšine svojich zamestnancov neplatenú dovolenku a veľká časť ich flotily je uzemnená. Podiel počítačového gigantu Apple v januári a februári prudko klesol, pretože časti ich smartfónov boli vyrobené v regióne Wuhan, odkiaľ platí zákaz dodávania tovaru. Britský týždenník Spectator to všetko vyhodnotil ako narušenie globalizácie – aspoň dočasne.

Kríza korony jednoznačne ukazuje, aký krehký je svetový obchodný systém. Je možné si tak lepšie predstaviť ten „veľký deň”, opísaný v Zjavení, kedy sa zrúti globálny systém, pretože „Padol, padol Babylon, to veľké mesto.“ (Zjavenie 14: 8)

Prorok Haggeus zároveň popisuje toto trasenie ako uvoľnenie novej miery slávy v Božom chráme. Inými slovami, keďže je svet v chaose, jeho kráľovstvo na zemi rastie. Jedným z pozitívnych dôsledkov prepuknutia koronavírusu, ktorý v súčasnosti zasahuje aj Irán, je skutočnosť, že asi 70 000 väzňov (medzi nimi aj mnoho prenasledovaných kresťanov) bolo údajne prepustených z väzenia. 

To isté trasenie môže uvoľniť hlad po Bohu a cirkev na to musí byť pripravená. To, čo ukazuje táto pasáž z knihy proroka Haggea, je formulované v dvanástej kapitole Listu Židom trochu inak. Tu sa píše, že otrasy, ktoré majú prísť, otrasú tým, čo je otrasiteľné, a tiež odhalia to, čo nemôže byť otrasené. (Židom 12: 27) Tu následne pasáž končí výzvou pre nás všetkých:

„Preto, keď prijímame nepohnuteľné kráľovstvo, buďme vďační a vďakou svätoslúžme ľúbe Bohu s úctou a bázňou Božou, lebo náš Bôh aj je ohňom, spaľujúcim.“ (Židom 12:28,29)  

Len tieň 

Čítajúc Božie slovo a počúvajúc správy si nemôžem pomôcť, ale myslím si, že toto je len malá predzvesť toho, čo má prísť. Hebrejskí proroci a Nový zákon hovoria o dobe, keď Boh bude prísne súdiť svet za jeho nespravodlivosť a vzburu voči Nemu.

Keby niekto začiatkom januára 2020 googlil „corona“, výsledok vyhľadávania by viedol k mexickému pivu alebo k snímkam koróny Slnka, ktorá bola vidieť počas jeho zatmenia. K tomu dochádza, keď Mesiac úplne zakrýva Slnko a vytvára jasnú kruhovú žiaru – korónu („korunu“). Vidieť sa dá len najvzdialenejší okraj Slnka a nie Slnko samotné. V modlitbe mi prišla na myseľ myšlienka, že to je presne to, čo dnes vidíme. Pandémia koronavírusu nie je samotným rozsudkom, ale predzvesťou toho, čo príde v oveľa väčšej miere, ak svet nebude činiť pokánie. V tomto zmysle je koronavírus znamením vecí, ktoré majú prísť, keď určité rany zasiahnu Zem a napriek tomu ľudstvo nebude činiť pokánie (Zjavenie 9:18-21). Je to však aj pripomenutie toho, že stále žijeme v čase milosti, keď „bude spasený ten, kto volá na meno Pána“ (Joel 2:32; Skutky 2:21). Je úlohou cirkvi pochopiť časy a odbobia, v ktorých žijeme a konať podľa toho.

Preto mi dovoľte ponúknuť nasledujúce rady. Tieto návrhy by v žiadnom prípade nemali nahrádzať opatrenia, ktoré od vás môže vyžadovať váš národný zdravotnícky systém. Mali by sme však využiť príležitosť:

A. Priblížiť sa k Bohu, skúmať svoje skutky a pritom si umývať ruky. Preskúmajme naše srdcia a obnovme náš vzťah s Bohom, ktorý je skutočne „oheň spaľujúci“ (Židom 12:29; Jakub 4:8). Apoštol Peter, hovoriac o týchto posledných dňoch, nás upozorňuje: 

„Keď sa to teda všetko tak rozplýva, jakí musíte vy byť v svätom obcovaní a v pobožnosti, ktorí očakávate a náhlite príchod Božieho dňa, pre ktorý nebesia horiac rozplynú sa, a živly, rozpálené ohňom, potečú!“ (2 Petra 3:11,12)

B. V tomto čase trasenia nezabúdajme, že Boh sa nemení. Naše životy sú v Jeho rukách. Hovorí nám: „nebojte sa, pretože ja som s vami.“ Práve v týchto temných a náročných časoch môže naše svetlo žiariť ešte jasnejšie. Môžme si byť istí, že ľudia nás budú sledovať. 

C. Uznajme, že žijeme v časoch, keď by sme mali očakávať viac týchto otrasov. A tak si vytvorme stabilný základ. Ježiš nám v Lukášovom evanjeliu pripomína: „A keď sa to začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“ (Lukáš 21:28). Naozaj, Ježiš príde skoro!

D. Ježiš povzbudzuje svojich učeníkov, aby v týchto náročných časoch považovali modlitbu za nevyhnutnosť. „Preto teda bdejte každého času, modliac sa, žeby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať, a postaviť sa pred Synom človeka.“ (Lukáš 21:36) Prijmite teda dnes záväzok tráviť viac času modlitbou a hľadaním Boha.

E. Apoštol Peter nám pripomína, že Božie prorocké slovo má slúžiť ako svetlo v časoch tmy. „Aj máme pevnejšie slovo prorocké, a dobre robíte, že máte naň obrátený svoj pozor ako na sviecu, svietiacu na šerom mieste, dokiaľ by sa nerozvidnel deň, a nevzišla dennica vo vašich srdciach“ (2 Peter 1:19). Božie slovo bude slúžiť ako maják a kompas pre naše životy v týchto neistých časoch. Uistite sa teda, že máte každodennú potravu Jeho živého slova. 

Koniec koncov, je to vynikajúca príležitosť stáť pri Božích zámeroch s Izraelom. Tento národ bol kvôli koronavírusu vystavený prísnym obmedzeniam, ktorých primárnym cieľom bolo zachrániť ľudské životy. Karanténne opatrenia a obmedzenia, zavedené počas tejto zdravotnej krízy, budú výrazne ovplyvňovať najmä staršie osoby (vrátane mnohých osôb, ktoré prežili holokaust). Izrael stále dovoľuje príchod nových židovských prisťahovalcov, ale tiež musia povinne podstúpiť dva týždne karantény. Náš tím, ICEJ AID, už dostal od miestnych charitatívnych organizácií žiadosti o pomoc pri rôznych projektoch na podporu tých, ktorých sa táto náročná situácia týka najviac. Pomôžte nám splniť túto naliehavú potrebu!

Dr. Jürgen Bühler 

12.3.2020  

43 nových Etiópskych Izraelcov

Štát Izrael privítal 43 etiópskych židov ako nových občanov! Vďaka vašej podpore bola ICEJ schopná zaplatiť týmto novým Izraelcom cestovné výdaje! 

Modlite sa pre to s nami za týchto nových prisťahovalcov, aby sa spojili so svojimi rodinami a úspešne sa integrovali do izraelskej spoločnosti. 

ICEJ aktívne podporuje aliju od roku 2015, kedy sa izraelská vláda rozhodla povoliť návrat tejto starovekej izraelskej komunity – Beta Izrael. ICEJ sprostredkovalo návrat pre 1,600 z nich.

Pripojte sa k nám v pomoci týmto, Beta Izrael, etiópskym Židom dostať as do Izraela.

Zdroj: icej.org

„K podstate veci“

Riaditeľ múzea Sereď Martin Korčok, režisér Peter Bebjak, novinár František Šebej, predseda ICEJ Slovensko Peter Švec a teológ Rastislav Bravčok v diskusii s názvom „K podstate veci – Holokaust“. 

Trnava – 26.2.2020 o 17:30 🧐

Nové antivírové masky z Izraela môžu pomôcť zastaviť koronavírus

Zatiaľ čo sa wuhanský koronavírus šíri, dve izraelské spoločnosti dokončujú vývoj priekopníckych antivírusových a znovu použiteľných rúšok. 

„Izrael má technológiu, ktorá dokáže pomôcť dostať túto epidémiu pod kontrolu,“ povedal Liat Goldhammer-Steinberg, vedúci technologického oddelenia Sonovie v Ramat Gane. 

Koronavírus sa šíri vzduchom a priamym kontaktom. Keďže neexistuje žiadna vakcína ani liek, osobná ochranná výbava je dôležitým súčasťou toho, ako bojovať so šírením sa vírusu a vyhnúť sa pandémii. 

Rúško na jedno použitie neblokuje všetky patogény a ani ich nezabíja. Ultrasonická technológia spoločnosti Sonovia, ktorú vynašli dvaja profesori chémie z Univerzity Bar-Ilan, mechanicky vypúšťajú antivírusové a antimikrobiálne nanočastice oxidu zinočnatého a medeného do látky rúšok.

Testy preukázali, že látky upravené Sonoviou fungujú proti šiestim typom baktérií vrátane E.coli a stafylokoku. Napustená látka z polyestru a bavlny sa účinne osvedčila proti niektorým typom chrípky. Proti koronavírusu zatiaľ nebola testovaná.

„Ešte produkty nepredávame,“ zdôrazňuje. „Máme však prototyp stroja, ktorý sme ochotní uviesť do prevádzky za použitia našej ošetrenej látky – ak budeme mať partnera a bude záujem.“

Záujem nie je problémom: Sonovia koncom Januára privítala návštevníkov z Číny a neustále prijíma telefonáty po medializovaní výrobku.

„Momentálne je v postihnutých krajinách nedostatok zásob, takže by sme mohli pomôcť znížiť tlak. Aj keby existovala len malá nádej, že to pomôže, stojí za to to vyskúšať.“

Jeruzalemská spoločnosť Argaman je blízko predaja znova použiteľných, umývateľných a dýchateľných rúšok zvaných Bio-block. Póry nanolátky sú také malé, že cez ne baktérie neprejdú – ani len kvapôčka obsahujúca živý vírus –  a ich látka CottonX ničí patogény, ktoré s ňu prídu do kontaktu. 

Prvé rúšky budú stáť okolo 50 dolárov. Dostupné budú asi v marci.

Zdroj: israel.21

ICEJ víta Trumpov mierový plán, ale varuje pred delením krajiny

Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem (ICEJ) reaguje na zverejnenie dlho očakávanej mierovej iniciatívy amerického prezidenta Donalda Trumpa. ICEJ oceňuje úsilie, ktoré prezident Trump v posledných rokoch venuje snahe napomôcť trvalému mieru medzi Izraelom a Palestíncami; súčasne nabáda izraelský ľud k opatrnosti pred súhlasom s trvalým rozdelením krajiny, ktorá im bola zasľúbena. 

„Prezident Trump je veľkým priateľom Izraela a svojimi nedávnymi prielomovými rozhodnutiami o Jeruzaleme a Golanských výšinách už dramaticky pozmenil dynamiku chradnúceho mierového procesu na Blízkom východe,” povedal prezident ICEJ Dr. Jürgen Bühler. „Jeho plán je teraz snahou nájsť cestu k lepšej budúcnosti pre obidva národy na tomto spornom území.“ 

ICEJ na Trumpovom pláne oceňuje, že konečne zvrátil trend posledných desaťročí, kedy medzinárodné společenstvo postupne mazalo práva Izraela, bez toho, aby za to požadovalo od Palestíncov akékoľvek ústupky, čo bol prístup, ktorý ničomu neprospel a nakoniec viedol k mimoriadne nevyváženej rezolúcii Rady bezpečnosti OSN č. 2334.

Dr. Bühler dodal, že „Trumpov návrh je síce oveľa lepší ako predchádzajúce mierové plány a obsahuje mnoho prvkov, ktoré prospejú ako Izraelu, tak aj Palestíncom, viacmenej stále je to plán, ktorý počíta s trvalým rozdelením krajiny, ktorú Boh zasľúbil Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi a ich potomstvu.“ Vyslovil tiež obavu, že plán pripúšťa možnosť samostatného štátu ovládaného skorumpovaným palestínskym vedením, ktoré je pevne zabetónované v pozíciách odmietania Izraela a sústavne marí nádeje palestínskeho ľudu na lepšiu budúcnosť. 

„Zverejnenie Trumpovej mierovej iniciaíivy teraz znamená, že pred izraelskými občanmi stojí pri blížiacich sa tretích voľbách ešte závažnejšie rozhodnutie. Z úcty k izraelskej demokracii vyzývame všetkých kresťanov, aby sa modlili za jednotu a múdre rozhodnutie pre Izrael,“ povedall Dr. Bühler.

ICEJ