ICEJ PRIVÍTALA 155 ŽIDOVSKÝCH PRISŤAHOVALCOV Z ETIÓPIE

Od: Annaliese Johnson

Vo štvrtok 30.marca bola pristávacia plocha na letisku Ben Gurion plná vzrušenia, hudby a vítajúcich transparentov. Izraelskí úradníci a zástupcovia ICEJ stáli pripravení s vlajkami Izraela a sladkosťami, netrpezlivo očakávajúc prílet 155 židovských olim (nových prisťahovalcov) z Etiópie. Najmladší mal len štyri mesiace a najstarší 70 rokov.  

Tento alija let, sponzorovaný ICEJ, nepredstavuje len návrat židovského národa domov do Izraela, ale zároveň znova spája rodiny. Napriek stále prebiehajúcim protestom a štrajkom, v súvislosti s navrhovanými reformami súdnictva v Izraeli, alija nikdy neprestáva! Títo olim sú radostne vítaní na začiatku ich nového života v zasľúbenej zemi, domove ich predkov.  

Boh aj dnes oslobodzuje svoj ľud! Ako píše prorok v knihe Sofoniáš, „Až spoza riek Etiópie budú moji ctitelia, potomci mojich roztratených, prinášať svoje obety.“ (Sof 3,10)

Ako súčasť vládou schválenej operácie Rock of Israel II (Skala Izraela II), bolo pre aliju uznaných 3000 etiópskych olim. Dúfame, že do júna tohto roku pricestujú do Izraela všetci. Pri lete zo štvrtka 30.marca sme oslávili prekročenie hranice 2000 olim. Načasovanie tejto alije bolo špeciálne, keďže noví olim mohli sláviť Deň alije (Yom HaAliyah) and Pesach (Passover) po prvýkrát v Izraeli. Deň alije označuje deň, v ktorý Izraeliti vstúpili do krajiny Izrael, pripomínajúc si Božie vyslobodenie židovského národa z otroctva v Egypte a príchod do zasľúbenej zeme. 

Tváre žiariace vzrušením a bázňou, mnohí olim si pokľakli a bozkali zem, keď ich oči po prvýkrát uvideli Izrael. Jeden muž v nadšení zdvihol ruky k nebu a chválil Boha, ktorý ho konečne priviedol domov. Ženy odeté v tradičných bielych šatách sa hanblivo usmievali, keď dostávali izraelskú vlajku. Mladé matky elegantne niesli svoje deti na chrbte a otcovia vo svojich najlepších oblekoch hrdo viedli svoje dcéry za ruku dolu schodmi, smerom k chutným lahôdkam a ďalším izraelským vlajkám. 

olim kissing the ground

Ako dôkaz Božej vernosti a starostlivosti, rodiny, ktoré dlhé roky čakali na to, aby mohli byť znovu zjednotení s tými, ktorí prišli desiatky rokov skôr, môžu teraz spolu prebývať v krajine, o ktorej snívali celý svoj život. Pre mladšie generácie znamenala táto cesta prvé stretnutie s príbuznými, keď napr. starí rodičia mohli konečne pritúliť svoje potomstvo v silnom objatí. 

Táto komunita, ktorej korene siahajú do čias vlády kráľa Šalamúna, ak nie ďalej do čias Mojžiša a jeho etiópskej manželky (Num 12,1), prežila intenzívne skúšky, prispôsobovanie sa, aj nepriazeň, ale je silná a pevne rozhodnutá vybudovať si nový život v Izraeli. 

Nových prisťahovalcov čakajú mnohé výzvy, keďže musia prekonať kultúrne a jazykové bariéry. Pristátie na letisku Ben Gurion je len začiatok cesty, ktorá môže trvať aj niekoľko rokov,  kým sa noví olim budú cítiť plne integrovaní. Rodiny pôjdu po prílete do rôznych alija centier, vrátanie miest Tzfat, Haifa, Beit Alfa, Be’er Sheva, Arad a Ibim.

Vďaka vašim štedrým darom a modlitbám  môžeme my v ICEJ sponzorovať alija lety a asistovať prisťahovalcom na začiatku ich nového života v Izraeli. 

Pomôžte nám priviesť viac rodín z Etiópie do krajiny ich predkov darovaním na: https://icej.darujme.sk/darujte-hadase-cestu-domov/ alebo na číslo účtu SK23 0200 0000 0012 9716 0551 (VÚB)  variabilný symbol: 114 

Zdroj článku: icej.org

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *