Kresťanskí sionisti

Obnovenie národa Izrael je jeden z najväčších zázrakov dnešnej doby. Mnoho storočí kresťania na základe biblických zasľúbení predpovedali túto vzrušujúcu udalosť, hovorili, písali a rozprávali sa o tomto budúcom obnovení. Dnes ich nazývame kresťanskými sionistami.

Keď sa pozrieme na históriu hnutia kresťanského sionizmu popri histórii zakladania Izraela, nájdeme zaujímavý moment v roku 1947, rok pred opätovným zrodom Izraela. Vtedy tam Organizácia spojených národov vyslala špeciálnu komisiu, ktorá mala preskúmať, o čom bol územný konflikt medzi Arabmi a Židmi. V nej boli aj dvaja kresťania, reverend John Stanley Grauel a reverend  William H. Hall, ktorí mali veľký vplyv  na rozhodovanie komisie, či má umožniť vznik židovského štátu. 

reverend John Stanley Grauel

Keď táto komisia UNSCOP (Komisia OSN pre Palestínu) prišla do krajiny, miestni židovskí vodcovia boli príliš pro-britskí, pretože niekoľkí členovia komisie ako napríklad Kanada, boli tiež krajinami Spoločenstva národov. Ale v rovnakom čase, v ktorom prišla komisia na rokovania, priplávala loď Exodus 47 s viac ako 4000 utečencami v núdzi, ktorí sa pokúšali vylodiť. Správy o spôsobe, akým Briti napadli loď, sa rozšírili po celom svete. John Stanley Grauel, metodistický služobník, sa stal známym pre sionistických vodcov v Amerike tým, že bol za Židovský štát. Preto bol prijatý za jediného nežidovského pohanského člena posádky lode. Bol prepašovaný do Jeruzalema po tom, ako boli všetci ostatní na lodi zatknutí a poslaní späť do Európy. 

Do Jeruzalema bol prepašovaný preto, aby priniesol komisii svedectvo o tom, akí boli Briti brutálni, keď napadli Exodus. A toto jeho svedectvo malo na komisiu veľký vplyv, lebo povedali: musíme tu vytvoriť Židovský štát. V tej dobe, reverend William H. Hall, ktorý v krajine slúžil už 10 až 15 rokov, sa značne priklonil na stranu sionistov, keď videl a svedčil o krutostiach Arabov voči Židom. Šiel za predsedom komisie, ktorým bol Kanaďan a Židia sa báli, že by vo svojom rozhodovaní mohol byť príliš pro-britský. Ale William Hall ho presvedčil o spravodlivosti sionistickej otázky a počas obeda na balkóne YMCY, tu na ulici Kráľa Davida. Predložil mu aj list, ako svedectvo pre komisiu a biblický základ sionistickej otázky. 

Potrebujeme sa pozrieť späť na neho aj na Grauela, ako na kresťanov, ktorí boli v správnom čase na správnom mieste, ktorí ovplyvnili túto komisiu, aby sa odvrátila určitým spôsobom od Britov a od iných možností a rozhodla, že je potrebné vytvoriť židovský štát, ktorý by mal byť aj arabským štátom. Bez toho, by sa rozhodnutie asi neudialo. Keď sa pozrieme na Johna Stanleya Grauela, medzi americkými Židmi mal reputáciu ako niekto, kto podporuje ich volanie. Využili to v tom správnom momente a pri veľmi dôležitej veci, ktorá sa neskôr ukázala ako jedna z kľúčových pre založenie Izraela. Aj William Hall sa ocitol v pozícii, v ktorej prejavil odvahu a inovatívnosť, keď prišiel k predsedovi komisie a povedal, že otázka Sionizmu je biblická a je potrebné ju podporiť. 

List Williama Halla komisii je vlastne určitým vyhlásením kresťanského sionizmu. John Stanley Grauel a William Hall sú príkladom kresťanov, ktorí sa v správnom čase ocitli na správnom mieste, aby spôsobili zmenu v histórii Izraela, v smerovaní židovského ľudu. A sú inšpiráciou dodnes. 

Aj vy môžete byť kresťanskými sionistami dnešnej doby. Podporte aktivity organizácie ICEJ a pomôžte s návratom Židov do Izraela ešte dnes! 

Foto zdroj: Ocko Art

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *