Okienko o Palestíne – Balfourova deklarácia

Ľudia Británie výnimočným spôsobom prispeli k založeniu štátu Izrael. Bola to Balfourova deklarácia, učinená v mene britskej vlády, ktorá dala do pohybu politické procesy, ktoré vyústili o 31 rokov neskôr v založení štátu Izrael.

Len o mesiac neskôr, čo generál Allenby vstúpil do Jeruzalema.
Lord Balfour, ako tedajší minister zahraničných vecí Británie, uznal sionistické hnutie ako oficiálneho partnera na diplomatickej úrovni a vydal nasledovné vyhlásenie: “Vláda Jeho Majestátu sa s náklonnosťou pozerá na založenie národného domova pre židovský ľud v Palestíne…”

Balfourova deklarácia nevytvorila židovský štát, ale pripravila pre to cestu. Lord Balfour bol kresťanom, ktorý veril v obnovenie Izraela. Jeho vyhlásenie spôsobilo, že kresťanskí zastáncovia hnutia Obnovy a židovskí sionisti sa prirodzene začali radovať. Táto radosť však netrvala dlho, lebo k žiadnym významným zmenám okamžite nedošlo. A to kvôli problémom medzi Arabmi a Židmi v krajine.

balfour, israel, izrael, kresťanstvo, židia
Balfourova deklarácia

Text balfourovej deklarácie v slovenčine:

Ministerstvo zahraničia 2. november, 1917

Drahý Lord Rothschild,

Je mi veľkou cťou Vám v mene vlády Jeho Veličenstva oznámiť nasledujúcu deklaráciu, vyjadrujúcu náklonnosť s židovskými sionistickými plánmi, ktoré boli predložené kabinetu na schválenie a odsúhlasené.

Vláda Jeho Veličenstva vzhliada s priazňou na ustanovenie židovskej národnej domoviny v Palestíne a vynaloží všetky prostriedky na dosiahnutie tohoto cieľa za predpokladu, že nebude podniknuté nič, čo by ohrozilo občianske a náboženské práva existujúcich nežidovských skupín obyvateľstva v Palestíne, alebo práva a politický status Židov v ktorejkoľvek inej krajine.

Budem Vám vďačný, keď s obsahom tejto deklarácie oboznámite Sionistickú federáciu.

S úctou

Arthur James Balfour

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *