Parlamenty Českej a Slovenskej republiky spoločne podporili Izrael na Deň Jeruzalema

Praha/Bratislava, 10. mája 2021

Spojenectvo s Izraelom a potvrdenie štatútu Jeruzalema ako nedeliteľného hlavného mesta Izraela umožňujúceho slobodu uctievania všetkým monoteistickým náboženstvám a podpora krokov vedúcich k otvoreniu ambasád Českej republiky a Slovenska v Jeruzaleme. Toto boli hlavné témy dnešnej, historicky prvej konferencie k Dňu Jeruzalema organizovanej súčasne v oboch parlamentoch v Českej republike a na Slovensku za účasti významných politikov, veľvyslancov štátu Izrael v SR aj ČR, kultúrnych, kresťanských a židovských osobností. 

Predseda Českej snemovne Radek Vondráček vyjadril pokračujúcu silnú podporu Izraela českou politickou reprezentáciou a opísal otvorenie Českého domu a diplomatického zastúpenia v Jeruzaleme ako postupné kroky k presunu českej ambasády do Jeruzalema. Ide o jeden z hlavných cieľov najväčšej parlamentnej skupiny priateľov a spojencov Izraela v parlamente ČR. Jej predseda Miloslav Janulík označil oslavu „Dňa Jeruzalema s českou vlajkou na našom úrade za tak trochu aj náš malý český zázrak“.

Peter Kremský, predseda Skupiny spojencov Izraela v NR SR, verí „v rozšírenie diplomatického zastúpenia SR v Jeruzaleme“ aj v obnovenie spoločnej česko-slovenskej tradície podpory Izraela, pretože Československo zriadilo konzulát v Jeruzaleme už v roku 1926 a T. G. Masaryk bol prvým štátnikom, ktorý navštívil Jeruzalem.

Veľvyslanci Izraela v ČR a SR, Daniel Meron a Boaz Móda, vyjadrili vďaku Izraela za historickú pomoc Československa aj za neutíchajúcu podporu teraz už dvoch významných priateľov v srdci Európy. Spoločne so starostom Jeruzalema Moše Lionom pripomenuli tri tisícky rokov izraelskej histórie od založenia Jeruzalema kráľom Dávidom, množstvo modlitieb Židov počas obdobia ich prenasledovania i „slávnostný sľub Izraela zabezpečiť slobodný prístup na sväté miesta každého náboženstva“.

Zaznelo aj varovanie pred podporou terorizmu aj hrubým skresľovaním izraelskej a blízkovýchodnej histórie zo strany mnohých európskych politikov a médií. Peter Švec, predseda ICEJ Slovensko, pripomenul, že za pravdu sa postavili „kresťania z rôznych denominácií a národov, ktorí suplovali nedostatok odvahy svojich vlád a v roku 1980 medzi prvými verejne deklarovali a uznali právo Izraela vyhlásiť Jeruzalem za svoje hlavné a nedeliteľné mesto“.

Zmenu politiky EU, aby bola realistickejšia a pravdivejšia vo vzťahu k Izraelu, si praje aj Igor Rintel, podpredseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku.

O židovskom údele vnútorne spojenom s Jeruzalemom, ktorý hrá „kľúčovú úlohu v tom, ako Židia po celom svete vnímajú Izrael a sami seba“, precítene prehovorili Jefim Fištejn a Tomáš Kraus.

Michal Pacovský pripomenul, k akému enormnému rozvoju Jeruzalema došlo od jeho zjednotenia v roku 1967 a vyzval k spoločnému rozvoju hodnôt a projektov podporujúcich život, ako je výsadba stromov a ochrana vody, pre pokojnú budúcnosť na základe odpustenia.

Konferencia končila výzvou podpredsedu ČSPI Karla Sedláčka: „Pevne dúfam, že dôstojné pripomenutie Dňa Jeruzalema zapustí svoje pevné korene v oboch parlamentoch našich krajín a impulz z Českej a Slovenskej republiky nájde odozvu aj v ďalších krajinách.“

Konferenciu na oslavu Dňu Jeruzalema organizovala Meziparlamentní skupina přátel Izraele ČR-Izrael a Skupina spojencov Izraela v NR SR v spolupráci s Českou společností přátel Izraele.

Pre CSPI zpracovali: Jiří Čihulka, Kateřina Čihulková, Peter Švec

Kontakt: sedlacek@cspi.cz  www.cspi.cz

Meeting Zoom Recording:

https://zoom.us/rec/share/NZvz9vBIYogsC5x8vh4MGmTJyFBeNs1UqV5bmJ5T6iZDDZdy4eBHNTgauZsMXUis.goh6Z0OSPrJkrEE5

Access Passcode: Uuw9c6$h        

Petícia adresovaná Medzinárodnému trestnému súdu

Zastavte vyšetrovanie MTS voči Izraelu!

Medzinárodný trestný súd (MTS) v Haagu má dôležitú úlohu vo svete: spravodlivo a nezávisle chrániť pred beztrestnosťou za vojnové zločiny, genocídu a ďalšie zverstvá, ktoré „šokujú svedomie ľudstva“. 

MTS sa však nedávno odklonil od tejto misie tým, že začal oficiálne vyšetrovanie proti Izraelu pre údajné vojnové zločiny spáchané počas a po raketovej vojne s Hamasom v Gaze od roku 2014, ako pre aktivity Izraela zamerané na budovanie a udržiavanie židovských komunít na západnom brehu Jordánu a vo východnom Jeruzaleme.

V reakcii na to Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem (International Christiana Embassy Jerusalem – ICEJ) vyhlásilo medzinárodnú petíciu, ktorá vám umožňuje vyjadriť nesúhlas s vyšetrovaním MTS vojnových zločinov proti Izraelu. 

Výsledky tejto petície budú predložené členským štátom MTS, ako aj sudcom a prokurátorom súdu.

PODPÍSAŤ PETÍCIU

— 

Celé znenie petície: 
Sme angažovaní občania z rôznych krajín sveta a rešpektujeme dôležitosť úlohy, ktorú zohráva Medzinárodný trestný súd (MTS) pri zabezpečovaní medzinárodného trestného práva v súčasnom nepokojnom svete. Sme však hlboko znepokojení nedávnym rozhodnutím súdu začať oficiálne vyšetrovanie proti Izraelu za údajné vojnové zločiny „spáchané na okupovanom palestínskom území vrátane východného Jeruzalema od 13. júna 2014“. Izrael nie je signatárom Rímskeho štatútu, ktorým sa riadi Medzinárodný trestný súd a nesúhlasil s jurisdikciou súdu v tejto veci. Izrael má vlastný osvedčený a rešpektovaný právny systém stíhania takýchto zločinov. 

Okrem toho Palestína nie je zvrchovaným štátom v zmysle Rímskeho štatútu. MTS preto nemá právomoc pokračovať vo vyšetrovaní. Takéto kroky poškodzujú dôveryhodnosť a integritu súdu a zároveň podkopávajú existujúce dohody a mierové úsilie medzi Izraelom a Palestínčanmi.

Veríme, že toto selektívne stíhanie je založené na nepravdivých a falošných tvrdeniach. Stíhanie začala v prílišnej horlivosti hlavná prokurátorka Fatou Bensoudou, ktorá prostredníctvom svojich rozsiahlych súkromných konzultácií s úradníkmi Palestínskej samosprávy v tejto veci preukázala zjavnú politickú zaujatosť voči Izraelu. 

Palestínčania zneužívajú súd na to, aby upierali Izraelu legitímne právo na obranu a odnímali Židom ich historické práva v starovekej vlasti. 

Preto naliehavo vyzývame Medzinárodný trestný súd, Zhromaždenie zmluvných krajín a nastupujúceho hlavného prokurátora Karima Khana, aby upustili od tohto zásadne chybného vyšetrovania vedeného proti Izraelu skôr, ako by to ohrozilo postavenie a ciele súdu a vyhliadky za mier v regióne.

Zastavte vyšetrovanie MTS voči Izraelu!

Medzinárodný trestný súd (MTS) v Haagu má dôležitú úlohu vo svete: spravodlivo a nezávisle chrániť pred beztrestnosťou za vojnové zločiny, genocídu a ďalšie zverstvá, ktoré „šokujú svedomie ľudstva“. 

MTS sa však nedávno odklonil od tejto misie tým, že začal oficiálne vyšetrovanie proti Izraelu pre údajné vojnové zločiny spáchané počas a po raketovej vojne s Hamasom v Gaze od roku 2014, ako pre aktivity Izraela zamerané na budovanie a udržiavanie židovských komunít na západnom brehu Jordánu a vo východnom Jeruzaleme.

V reakcii na to Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem (International Christiana Embassy Jerusalem – ICEJ) vyhlásilo medzinárodnú petíciu, ktorá vám umožňuje vyjadriť nesúhlas s vyšetrovaním MTS vojnových zločinov proti Izraelu. 

Výsledky tejto petície budú predložené členským štátom MTS, ako aj sudcom a prokurátorom súdu.

Otvorený list primátorovi Ružomberka

Primátorovi mesta Ružomberok sme adresovali otvorený list ako reakciu na jeho udelenie Ceny Andreja Hlinku prof. Františkovi Vnukovi.

V Bratislave, dňa 30.4.2021

Vážený pán primátor,

aj my, kresťania pochádzajúci z rôznych denominácií, združení v slovenskej pobočke Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem (ICEJ), dôrazne protestujeme proti rozhodnutiu mesta Ružomberok udeliť 9. apríla 2021 Cenu Andreja Hlinku prof. Františkovi Vnukovi. Za vskutku paradoxné považujeme , že pri jej udeľovaní ste Vy, funkcionár Zväzu protifašistických bojovníkov, zohrali navyše tak aktívnu úlohu, z ktorej Vám vyplýva náležitá zodpovednosť za jej udelenie.

Pán František Vnuk vo svojich prácach systematicky skresľuje moderné dejiny Slovenska. Otvorene sympatizuje s vojnovou Slovenskou republikou (tzv. slovenským štátom), obhajuje totalitný ľudácky režim II. svetovej vojny a jeho čelného predstaviteľa Jozefa Tisa, ospravedlňuje antisemitizmus a relativizuje obete holokaustu, ktorého plošným terčom bolo židovské obyvateľstvo žijúce vtedy na Slovensku. Slovenské národné povstanie  (SNP), ktoré bolo hrdinským prejavom odporu a prispelo rozhodujúcou  mierou k priradeniu Slovenska k víťazným mocnostiam, nazýva sprisahaním národa proti štátu. Kriticky sa vyjadruje o predvojnovom Československu, ktoré však položilo základy politických a občianskych slobôd v Čechách aj na Slovensku každému bez ohľadu na pôvod, ale aj základy slobody vyjadrovania a vyznania.

Pedagogické a publikačné aktivity pána Františka Vnuka, ignorujúce mnohé historické fakty, pripomínajú pomýlené presvedčenie alebo prejav jeho vnútorného antisemitského nastavenia. Tomuto presvedčeniu často prispôsoboval popis z kontextu vytrhnutých dobových udalostí.

Ako kresťania vedomí si židovských koreňov viery a evanjelia, cítime hanbu za to, ako neľudsky sa k židom zachoval vtedajší fašistický režim pod vedením Jozefa Tisa. Namiesto odkrývania pravdy sa F. Vnuk podujal ju relativizovať v rozpore s elementárnou kresťanskou etikou, nehovoriac o jasnom rozpore s literou a duchom dokumentu II. vatikánskeho koncilu Nostra aetate. Ocenenie tejto osoby má podľa nášho vnímania podobnú mieru ignorácie kresťanských hodnot, akú preukazoval J. Tiso a to aj vo vzťahu k autorite Vatikánu.

Už samotná Cena Andreja Hlinku v nás vzbudzuje rozpaky, keďže sa podľa predkladateľa návrhu „udeľuje občanom Slovenskej republiky a zahraničným Slovákom, ktorí svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju budovania slovenskej spolupatričnosti“. V skutočnosti je dielo a odkaz Andreja Hlinku vnímané hlavne cez pôsobenie tzv. Hlinkových gárd, aktívne sa podieľajúcich na arizácii a deportáciách židovských obyvateľov, neskôr na potláčaní SNP.

S pozdravom!

Peter Švec, predseda

Karin Miháľová, tajomníčka

a výkonný výbor ICEJ Slovensko

Vedeli ste, že izraelská technológia dokáže získavať vodu zo vzduchu?

„Extrakciou čistej pitnej vody zo vzduchu môžeme vyriešiť najväčší problém ľudstva, ktorým je nedostatok pitnej vody.“ Dr. Michael Mirilashvili, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Watergen.

Vyvinula technológiu, ktorá dokáže efektívne získavať vodu zo vzduchu a po obohatení minerálmi dáva na výstupe kvalitnú pitnú vodu.

Prenosná jednotka nevyžaduje infraštruktúru okrem elektriny, ktorú je možné zabezpečiť buď z elektrickej siete alebo z generátora, ako je to v prípade Južnej Afriky. Voda je počas procesu výroby obohatená o minerály.

Ako to funguje?

Vo vzduchu sa vždy nachádza určité množstvo vodnej pary, ktorá pri ochladení skondenzuje na kvapalné skupenstvo. Generátor Watergen preto nasáva vzduch pomocou silného ventilátora a filtráciou ho najskôr zbaví prachových častíc a mechanických nečistôt.

Firma má v ponuke niekoľko typov generátorov. Najväčší dokáže za deň vyprodukovať až 5000 litrov čistej vody, stredný 900 litrov a najmenší, určený do domácností, alebo do kancelárií, zvládne 27 litrov vody denne. Technológia je pritom o 70% energeticky efektívnejšia, ako konkurenčné riešenia zamerané na kondenzáciu vzdušnej vlhkosti.

Izrael práve nepatrí medzi krajiny, ktoré by boli známe svojimi obrovskými vodnými zdrojmi. Otázka zásobovania vodou a jej dostupnosti je preto v mysliach mnohých Izraelčanov na dennom poriadku, čo vedie k mnohým technologickým inováciám v tejto oblasti.

Zdroje: dennikn ; voda-portal

Izrael oslavuje 73 rokov

“Máme teraz možnosť, o ktorej sme si ani len netrúfali snívať v najväčších fantáziách. Toto je viac ako len štát a nezávislosť, toto je založenie slobodného domova.” 

David ben Gurion

Dnes, podľa hebrejského kalendára, ktorý sa líši od našeho gregoriánskeho, oslavujú v Izraeli jedinečný a pamätný deň vyhlásenia svojej nezávislosti v roku 1948, hebr. Jom ha’atzmaut. Len tri roky po holokauste. V tento deň sa Izrael ako národ doslova znovuzrodil vo svojej dávnej vlasti, z ktorej bol násilne vyhnaný a rozptýlený do celého sveta.

Krajina dlhé storočia ležala ladom, neobrábaná a vojnami spustošená. I tak bola stále ich vytúženým domovom, do ktorého sa po dvoch tisícročiach vrátili a slobodne tam už 73 rokov žijú.

Nedostatok vody v regióne, minimum nerastných surovín, náročné klimatické podmienky a neustály tlak arabsko-izraelského konfliktu sa stali surovinami pre vynálezy a vynaliezavosť, vďaka ktorým sa Izrael stal vyspelým, prosperujúcim štátom a svetovou špičkou v technológiách. Jedným príkladom za všetky sú produkty budúcnosti – technológia odsolovania morskej vody a Watergen – filter, ktorý získava vodu priamo zo vzduchu.

Novovzniknutý štát Izrael, útočisko a domov židovského národa, sa tak pre celý svet stáva inšpiráciou, ktorá ukazuje, že náročné okolnosti nie sú dôvodom na zúfalstvo. Môžu v nás prebudiť schopnosti, ktoré by sme inak nezískali. Schopnosť prežiť.

Karin Miháľová

Vyjadrenie ICEJ k očkovacej politike v Izraeli 

Webinar Logo

Dr. Jürgen Bühler

Na Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém se obracejí křesťané z mnoha zemí světa s otázkami, jaký je náš názor na program rychlého očkování proti koronaviru v Izraeli, zejména v souvislosti s využíváním nových typů vakcín s mRNA messengerem. Někteří mají obavy, že izraelské obyvatelstvo si takto mohlo nevědomky přivodit vážné ohrožení, jiní jsou dokonce poplašeni spekulativními teoriemi o tom, že vstupují do jakési ďábelské pasti, která souvisí se scénářem „posledních dnů“.

Izrael reagoval na bezprecedentní krizi. Zaprvé je třeba konstatovat, že Izrael stejně jako mnoho jiných zemí čelí bezprecedentní zdravotní krizi způsobené smrtícím virem, který už ve světě zavinil smrt více než 2,6 milionu lidí. Je mezi nimi i necelých šest tisíc mrtvých v Izraeli, což je šestkrát víc než počet obětí během pěti let brutální palestinské teroristické kampaně zvané druhá intifáda.

Několik lockdownů navíc těžce poškodilo izraelskou ekonomiku, zejména odvětví cestovního ruchu, které se na celý rok úplně zastavilo. Proto se izraelští vůdci napříč politickým spektrem shodli, že je třeba najít rychlou odpověď na celonárodní úrovni. Díky rychlé, včasné a rozhodné reakci izraelské vlády se země stala vzorem, který následuje mnoho dalších států, počínaje zavedením uzávěr a omezením cestování za účelem ochrany obyvatelstva před virem. Izrael také úspěšně vyvíjí nové léky proti koronaviru a jeho výzkumy ukazují slibné výsledky. Z těchto důvodů zůstává smrtnost v Izraeli na jedné z nejnižších hodnot ve světě (méně než 1 %), přestože počet nakažených patří k nejvyšším. Rychlá a účinná reakce Netanjahuovy vlády je převážně uznávána i konkurenčními politickými stranami, většinou izraelské společnosti a mnoha světovými vedoucími představiteli.

Rozhodnutí využít vakcíny mRNA Rozhodnutí izraelského vedení přijmout nový typ vakcín mRNA jako nástroj, jak vyjít z lockdownů, bylo nepochybně motivováno touto bezprecedentní zdravotní krizí, spolu s židovskou tradicí důrazu na zachování života a všeobecným postojem v Izraeli, který vítá vědeckotechnický pokrok a nové objevy v medicíně. Mezinárodní zdravotnická komunita se věnuje výzkumu mRNA vakcín se slibnými výsledky již 25 let a včasné jednání vlády s firmou Pfizer Pharmaceuticals pomohlo izraelským politickým vůdcům a lékařským odborníkům přijmout rychlé rozhodnutí. Pfizer provedl přísné testy nové vakcíny ve fázi testování na lidech pro zjištění krátkodobých vedlejších účinků. Je pravda, že obvyklá další fáze testování na dlouhodobé vlivy nebyla dosud provedena. Ale orgány ve Spojených státech i jinde schválily vakcínu pro použití v nouzovém režimu. Za této situace a při rostoucím počtu mrtvých se izraelská vláda rozhodla vzít na sebe kalkulované riziko a použít pro očkování obyvatel vakcínu mRNA.

Dnes je Izrael na prvním místě na světě v počtu očkovaných, kdy už téměř 90 % dospělé populace bylo buď očkováno, nebo je přirozeně imunní po prodělání nemoci COVID-19. Dosavadní údaje naznačují, že vakcína má účinnost 97 % a počet úmrtí u nejohroženější skupiny starších občanů radikálně klesá. Izrael doufá, že koncem května dosáhne „stádní imunity“ a život se vrátí víceméně do normálních kolejí, i když pravděpodobně zůstanou v platnosti jistá omezení cestování, aby se snížilo nebezpečí zavlečení nových mutací viru. Izrael se také chystá zavést pro očkované a uzdravené občany „zelené pasy“, což znamená, že ti, kteří je mít nebudou, mohou být dočasně omezeni v možnostech společenského vyžití.

Většina Izraelců s tímto ambiciózním očkovacím programem spolupracuje a podporuje ho také většina uznávaných lékařských odborníků. Rozlišujme pravdu od pověstíMezitím se ve světě vyrojily různé poplašné zprávy a teorie ohledně izraelského očkovacího programu, které vyžadují, abychom je uvedli na pravou míru.

1) Současná očkovací politika není v Izraeli ničím novým: podobné rozhodnutí bylo v Izraeli přijato v roce 1952, kdy byli občané donuceni nechat se očkovat proti tyfu. Za neuposlechnutí tehdy dokonce hrozila peněžitá pokuta.

2) Objevila se tvrzení, že smrtnost u občanů v Izraeli, kteří zemřeli po očkování, vysoce převyšuje smrtnost v důsledku nemoci COVID-19. Tato tvrzení jsou nepodložená, což dokládají údaje ze všech izraelských zdravotních pojišťoven. Tato data také prokazují, že mezi očkovanými je nižší počet úmrtí, a pokud se nakazí, jejich příznaky jsou mírnější než u těch, kdo očkováni nebyli.

3) Izrael nesměřuje k segregaci svého obyvatelstva na očkované a neočkované. Každý občan má právo očkování odmítnout, i když to může přinést důsledky v podobě dočasného omezení pohybu a společenského kontaktu.4) Někteří spojují nový „zelený pas“ se „znamením šelmy“ z knihy Zjevení, a dokonce naznačují, že Izrael svým očkovacím programem připravuje vládu Antikrista nad svým obyvatelstvem. To je mírně řečeno čirá spekulace. Očkovací průkazy existují už mnoho desetiletí (např. mezinárodní žluté očkovací průkazy) a do mnoha zemí v Africe není možné cestovat, pokud nemáte platné očkování proti žluté horečce a jiným nemocem. Navíc, příslušná pasáž v 13. kapitole Zjevení popisuje rouhavou protikřesťanskou agendu, která „vede válku proti svatým“. Naproti tomu je zjevné, že izraelská očkovací politika neobsahuje žádnou náboženskou nebo duchovní agendu, kromě snahy zachránit životy. Legitimní obavySamozřejmě, že zůstávají legitimní obavy, otázky a výhrady, pokud jde o dlouhodobé vedlejší účinky vakcín mRNA, a je správné, aby lidé měli volbu nenechat se očkovat.

Vítáme, že Izrael tuto svobodu zachovává. Nicméně nedostatek znalostí o dlouhodobých účincích těchto vakcín neopravňuje vedení kritické kampaně proti Izraeli ani obviňování izraelských vůdců z temných motivů vůči vlastnímu obyvatelstvu. Měli bychom se za ně spíš modlit, protože řeší bezprecedentní zdravotní krizi a naše modlitby potřebují více než kdy jindy.Uvědomujeme si, že celosvětový rozsah a dopad této zdravotní krize otevírá brány koordinovaným globálním iniciativám, které v sobě skrývají nemalý potenciál ohrozit demokratické procesy a mohly by potenciálně být v budoucnu zneužity pro protikřesťanskou a diskriminační agendu. Nicméně jako křesťané bychom neměli žít ve strachu z koronaviru ani ve strachu z očkování proti němu. Naopak, měli bychom mít zdravou bázeň jedině před Bohem samotným, který konec konců vládne nad naším životem a osudem (Izaiáš 8:12-13).

Konečně, nedovolme, aby nás tato krize rozdělila. Jsem si vědom toho, že s výše uvedeným hodnocením nebudou všichni souhlasit, někteří z vás mohou dospět k jiným závěrům. Neměli bychom ale nikdy dovolit, aby bylo Tělo Kristovo rozděleno a aby byla naše láska k Božímu lidu určována naším omezeným porozuměním novému typu vakcíny. Pavel vyzýval církev v Římě, aby se nenechala rozdělit kvůli pojídání masa obětovaného modlám, a napomínal věřící, aby nesoudili jeden druhého, neboť „žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu“ (Římanům 14:8). Také jim připomněl, že „království Boží není pokrm a nápoj, nýbrž spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém“ (Římanům 14:17).

Rozhodnutí, zda se nechat očkovat, nebo ne, je individuální a mělo by být učiněno po vyslechnutí řádné odborné rady lékaře, kterému důvěřujete, na základě informovaného souhlasu a podle vlastního svědomí. Všichni bychom měli respektovat způsob, jakým druzí došli ke svému rozhodnutí, a současně se postarat o to, abychom v diskusi s druhými sami měli přesné a spolehlivé informace.

Opakuji, modlete se prosím za izraelské vůdce v tomto obtížném období a modlete se také za nás, když naplňujeme své poslání stát pevně s Izraelem v době krize. Modlitba dokáže uzdravit a ochránit. Viděli jsme to v našem domově pro přeživší holocaust v Haifě, který zůstal koronavirem téměř nedotčen. Izraelští zdravotníci to označují za „zázrak“, vzhledem k tomu, že jde o domov s pečovatelskou službou. Modlete se také za nás, abychom v této nesnadné době nadále sloužili všemu lidu Izraele.

Dr. Jürgen Bühler je prezident ICEJ. Překlad: Mojmír Kallus

Hovory VWM Špeciál

Dnes je to presne 77 rokov odo dňa, kedy sa dvom slovenským Židom, Vrbovi a Wetzlerovi, podarilo utiecť z koncentračného tábora Auschwitz. Vďaka ich hrdinskému činu sa svet dozvedel pravdu o pekle, ktoré zažili oni a tisíce ďalších Židov.

Poprední slovenskí historici, Ivan Kamenec a Ján Hlavinka v online diskusii na tému: „Úteky z KT Auschwitz“ Židia v boji a odboji (nie len počas VWII) a riziká resuscitácie nacionálneho socializmu. Seriál sledujte na Facebooku Vrba Wetzler Memorial, vo štvrtok 8.apríla o 20:00. Moderovať bude Fedor Gál.

Pascha

Boží zásah do histórie

Pascha je príbehom úžasných zázrakov, vyslobodenia a zmierenia, ktorý je väčšine z nás dobre známy. Ale Boží zásah do histórie, táto prvá Psacha, má dnes pre nás aj širšie ponaučenie.

Prvé, že Boh sa zaujíma o osud národov. Jeho veľké skutky v histórii sú „načasované“ tak, aby boli požehnaním alebo súdom na národami za ich spravodlivosť alebo neprávosť. Egypt preto pretrpel katastrofické rany počas prvej veľkej Paschy. 

Druhé, že Boh počuje krik utláčaných a zotročených. Izraeliti pod egyptskou tyraniou enormne trpeli, kým Boh nepovedal: „Už toho bolo dosť!“ To isté platí pre náš dnešný svet.

Tretie, že Boh robí svoje meno na Zemi veľkým, cez svoje mocné skutky. Dodnes sa o tomto úžasnom veľkonočnom vyslobodení píšu knihy, články a točia filmy. To isté platí o mnohých udalostiach v histórii jeho ľudu, ako napríklad o zázraku moderných dejín – založení Izraelského štátu pred 73 rokmi, alebo o vyslobodení v mnohých vojnách, ktoré počas svojej existencie zažili. Boh je veľký! To je tým posolstvom.

Štvrté, že Boh Biblie sa nezapája iba do vecí týchto časov. Jeho srdce sa zaujíma o večnosť každého muža, ženy a dieťaťa. Preto pred 2000 rokmi práve na Paschu, zomrel Jeho jediný jednorodený Syn na kríži, aby bol svet spasený skrze Neho. Krv bola preliata, zmierenie nastalo a dvere do Neba sa otvorili, čoho potvrdením bolo aj to, že opona v Chráme sa roztrhla od zhora nadol. To sú skutočne úžasné veci.

Izraelský národ dnes stále čaká na svoje dočasné aj večné vyslobodenie. Boh ho nesklame, lebo tak ako odpradávna, bude zasahovať a znova miasť svet ďalším veľkým vyslobodením. 

Staroveký Izraeliti čakali na Boží zásah mnoho rokov, medzitým čo ako otroci trpeli v Egypte. Ale On bol po celý čas zaneprázdnený  v zákulisí a pripravoval tento skvelý a úžasný deň.

Dnes by sme sa preto nemali nechať odradiť ani strácať svoju vieru, keď vidíme utrpenie a násilie.

Môžeme si byť istí, že Boh nezabúda na svoj ľud a naprieč dejinami stále pripravuje svoju cestu spásy. Naším poslaním je stáť po boku Izraela. Povzbudzovať ho a žehnať mu týmito povzbudzujúcimi pravdami. Dôležitosť tohto povolania by sme nemali považovať za samozrejmosť. Pravidelne od Izraelčanov počúvam, že naša viera dáva vieru im! 

Autor: reverend Malcolm Hedding

6. ročník študentskej súťaže Susedia, na ktorých sme nezabudli

Tlačová správa: Bratislava, 25. 3. 2021

Dokumentačné stredisko holokaustu, ICEJ Slovensko (Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem) a Pravda a láska, občianske združenie, vyhlasujú pri príležitosti 79. výročia vypravenia prvého transportu Židov zo Slovenska do nacistických koncentračných a vyhladzovacích táborov, ktoré si pripomíname 25. 3. 2021,  6. ročník študentskej súťaže Susedia, na ktorých sme nezabudli.

Súťažné práce v rozsahu do 9 000 znakov (5 normostrán) sa tento rok budú týkať témy:

Antisemitská lož a propaganda. Antisemitizmus na stránkach slovenskej dobovej tlače v rokoch 1938 – 1945. 

Téma 6. ročníka študentskej súťaže vytvára priestor pre spracovanie formou úvahy, alebo eseje. 

Dobovú tlač, ktorá vychádzala na území Slovenska v rokoch 1938-1945, môžu záujemcovia o účasť v súťaži nájsť a študovať (online) v Digitálnej knižnici Univerzitnej knižnice v Bratislave. 

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci posledného ročníka základných škôl a študenti stredných škôl. Ambíciou našej súťaže je podpora záujmu mladých ľudí o moderné slovenské dejiny a posilňovanie ich kritického myslenia, formovanie ich postojov k histórii Slovenska, k problematike ľudských práv v minulosti a súčasnosti.

Porota

Hodnotiaca komisia bude zložená zo zástupcov Dokumentačného strediska holokaustu, ICEJ Slovensko a odborníkov, zaoberajúcich sa dejinami Židov na Slovensku a témou holokaustu.

Autorka/autor musí súťažnú prácu podpísať, uviesť svoju poštovú adresu a e-mail a v elektronickej verzii ju poslať Dokumentačnému stredisku holokaustu najneskôr do 31. júla 2021 na e-mailovú adresu: sutaz@dsh.sk.

Na vyššie uvedenú e-mailovú adresu môžu záujemcovia o súťaž posielať aj otázky, ktoré sa týkajú  súťaže.