Počet židovských prisťahovalcov do Izraela tento rok dosiahol 50 000

Izraelské ministerstvo pre aliju a integráciu zverejnilo oficiálne štatistiky, podľa ktorých tento rok do Izraela prišlo už 50 000 nových prisťahovalcov, čo je najvyšší počet za posledných 20 rokov.

Nie je to nič pozoruhodné, najmä vo svetle celosvetovej pandémie a nedávnych snáh Moskvy brániť Židom v odchode z Ruska, a prináša to slávu Bohu, ktorý v týchto dňoch naďalej plní svoj prísľub o znovuzískaní Izraela. „Lebo vás vezmem spomedzi národov, zhromaždím vás zo všetkých krajín a privediem vás do vašej zeme.“ (Ezechiel 36:24)

„Je úžasné vidieť stúpajúce počty prisťahovalcov v rámci programu alije za rok 2022 a za posledné roky,“ povedal David Parsons, viceprezident a hovorca ICEJ, pre ALL ISRAEL NEWS tento týždeň „Globálna pandémia nemohla zastaviť návrat židovského národa do izraelskej zeme a nemôžu ho zastaviť ani hrozby ruskej vlády, že zatvorí dvere židovskej imigrácii do Izraela. V skutočnosti len podnecuje väčší záujem o aliju zo všetkých bývalých sovietskych republík.“

V najbližších týždňoch ICEJ pomôže ďalším 100 etiópskym Židom s letmi a potrebami pred odletom. Tiež 100 ukrajinským Olim (Židia, ktorí sa vracajú do Izraela) a ďalším 57 z ostatných bývalých sovietskych republík. Týmto sa celkový počet prisťahovalcov do Izraela s pomocou organizácie ICEJ v tomto roku zvýšil na viac ako 3 000 a zahŕňa viac ako 1 000 židovských prisťahovalcov z Ukrajiny a celkovo 260 z Etiópie.

Ak sa bližšie pozrieme na oficiálne údaje, väčšinu tohto nárastu židovskej imigrácie do Izraela v tomto roku spôsobila rusko-ukrajinská vojna, keďže približne 40 000 z novo prichádzajúcich od konca februára pochádza práve z týchto dvoch krajín. Od januára do konca augusta 2022 bolo štyridsaťsedem percent nových prisťahovalcov z Ruska a dvadsaťpäť percent z Ukrajiny.

339% nárast alije z bývalého Sovietskeho zväzu 2008 – 2019

Kým Židia prichádzajúci z Ruska boli zatiaľ z väčšej časti celé rodiny, tí, ktorí prichádzajú teraz z Ukrajiny sú väčšinou matky, deti a starší ľudia, ktorí utiekli pred vojnou, pričom muži v bojaschopnom veku musia zostať a brániť krajinu.

To predstavuje rôzne výzvy pri poskytovaní podpory potrebnej na to, aby sa každý z nich zaradil do nového života v Izraeli a začal prispievať do spoločnosti. Len niekoľko spôsobov, ako sme pomáhali, sa týkalo židovskej mládeže z Ukrajiny. ICEJ sa podieľala na sponzorovaní niekoľkých alija letných táborov, ktoré boli špeciálne navrhnuté tak, aby pomohli židovskej mládeži z Ukrajiny pripraviť sa na ich prípadné presťahovanie do Izraela. Mnohým ďalším sme hradili náklady na let, poskytli balíčky základnej pomoci a potravín, zorganizovali študentské vzdelávacie programy, zubnú zdravotnú starostlivosť a, samozrejme, postarali sme sa aj o mnoho ďalších potrieb súvisiacich s ich postupnou integráciou do spoločnosti.

Program Naale je medzinárodný program, ktorý umožňuje židovským tínedžerom z diaspóry študovať a dokončiť stredoškolské vzdelanie v Izraeli a s pomocou ICEJ práve pricestovala ďalšia veľká skupina židovských študentov z bývalých sovietskych republík, aby pokračovali vo vzdelávaní. Väčšina študentov vo veku 14 až 16 rokov sa po ukončení štúdia vydá na cestu alije a 68 % ich rodičov príde za nimi.

Podľa Ministerstva pre aliju a integráciu bola väčšina (63 %) prisťahovalcov, ktorí prišli do Izraela v minulom roku, v produktívnom veku, čo by mohlo podporiť izraelské hospodárstvo. Približne 27 % bolo vo veku 18 až 35 rokov, 21 % vo veku 36 až 50 rokov a 15 % vo veku 51 až 65 rokov. Deti tvorili 23 % novo prichádzajúcich a zvyšok boli ľudia vo veku 66 rokov a viac.

To odkazuje na Jeremiáša 31:17, kde sa píše: „Je nádej vo vašej budúcnosti, hovorí Hospodin, že sa vaše deti vrátia do svojich pôvodných hraníc.“

Boh privádza svoj ľud domov do Izraela a ICEJ má dobré predpoklady na to, aby pri tomto veľkom prorockom zhromažďovaní pomáhal. S pomocou našich darcov z celého sveta sme tu, aby sme čelili výzvam a potrebám, ktoré sa objavia pred pristátím ich lietadla a po ňom – napriek vojnám, pandémiám a akýmkoľvek iným prekážkam. Aké je to privilégium byť svedkom tohto historického návratu Židov! A aké pokorné je byť súčasťou odpovede na Boží príkaz národom, aby sme ich na svojich pleciach a v náručí niesli domov a celým srdcom ich zasadili do zeme (Izaiáš 49:22).

Viac informácií o mnohých spôsoboch, ktorými ICEJ ovplyvňuje životy židovských prisťahovalcov v Izraeli, získate kliknutím na odkazy nižšie:

Summer camp for Russian speaking Jews; /Letný tábor pre rusky hovoriacich Židov/ Ethiopian immigrants finish High School; /Prisťahovalci z Etiópie ukončili stredoškolské štúdium/ Support for Israel as Aliyah numbers climb; /Podpora pre Izrael s ohľadom na zvyšujúci sa počet imigrantov/ Having a heart to plant Jewish immigrants in the land. /Takto vyzerá mať srdce a podporiť snahy židovských imigrantov usadiť sa v Izraeli/

A podporte úsilie ICEJ o aliju ešte dnes svojim darom cez darujme.sk.

Uverejnené dňa: 26.9.2022
Autor článku: Chris Chambers
Zdroj: icej.org

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *