Pomoc pri návrate Židov do vlasti z rôznych kútov sveta!

Počas prvých šiestich mesiacov 2021 privítal Izrael viac ako 11,000 židovských prisťahovalcov, čo predstavovalo 30% nárast židovskej imigrácie do Izraela. A aj pri tejto prisťahovaleckej vlne zohralo Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem významnú úlohu a to tým, že poskytlo pomoc 16% týchto novousadlíkov (olim) dostať sa do Zasnúbenej zeme. Takúto nezištnú  pomoc môžeme poskytovať len vďaka štedrosti  kresťanov z mnohých krajín sveta ktorí dlhodobo podporujú naše úsilie o návrat Židov do vlasti.

V priebehu tohto roka pomohlo Kresťanské veľvyslanectvo viac ako 1,800 Židom imigrovať do Izraela. Okrem toho sme sponzorovali lety smerujúce do Izraela pre 1,164 židovských prisťahovalcov zo 17 krajín a tiež sme finančne podporili pred-imigračné programy pre ďalších 700 židovských novousadlíkov z Nemecka a bývalého Sovietskeho zväzu.

Mimoriadnou udalosťou bol prílet poslednej skupiny takmer 2,000 etiópskych židovských imigrantov do Izraela v rámci operácie „Rock of Israel“, ktorá sa spustila v decembri minulého roka. V rámci tohto špeciálneho leteckého mosta sponzorovalo ICEJ tento rok celkovo návrat 402 etiópskych Židov do Izraela čím sa splnil ich sen o návrate do vlasti. 

V apríli sa podarilo s pomocou Židovskej agentúry pre Izrael a s finančnou pomocou ICEJ uskutočniť špeciálnu leteckú evakuáciu 102 židovských imigrantov z Kazachstanu do Izraela. Táto prisťahovalecká operácia prebehla vo veľmi náročných podmienkach, počas platnosti opatrení proti šíreniu ochorenia Covid-19 a cestovných obmedzení, čo skomplikovalo situáciu pri vybavovaní víz a leteckých povolení. Prílet týchto prisťahovalcov z Alma-Aty môže byť považovaný za malý zázrak ako to komentoval jeden pracovník Židovskej agentúry. 

Napriek nedávnemu konfliktu v Gaze, Izrael privítal vlnu viac ako 500 židovských imigrantov z viac ako  dvadsiatich krajín sveta počas neopakovateľného „Super týždňa prisťahovalectva“ koncom mája. ICEJ patril medzi hlavných sponzorov tohto mimoriadneho týždeň trvajúceho úsilia a to financovaním letov pre 148 týchto nových prisťahovalcov pochádzajúcich z Argentíny, Brazílie, Čile, Francúzska, Ruska, Južnej Afriky, Švédska, Bieloruska, Kazachstanu, Fínska, Švajčiarska, Holandska, Spojeného kráľovstva a USA a ďalších krajín.

Kvôli vysokému nárastu prípadov ochorenia Covid 19 v Indii sa izraelská vláda rozhodla zorganizovať mimoriadnu leteckú prepravu 548 členov komunity Bnei Menashe zo severovýchodu Indie, ktorí sa hlásia k potomkom izraelitského kmeňa Manasseh. Ich príchod do Izraela bol pôvodne plánovaný neskôr v priebehu tohto roka, ale podarilo sa polovicu z tejto skupiny dopraviť do Izraela o niečo skôr. Prvá skupina 160 členov komunity Bnei Menashe pristála v Izraeli 31. mája v rámci mimoriadnej leteckej operácie, ktorú zorganizovala Židovská agentúra a Shavei Izrael spolu s Kresťanským veľvyslanectvom, ktoré sponzorovalo let 99 z nich. Bohužiaľ 115 členom tejto skupiny sa nepodarilo odletieť z dôvodu pozitívneho testu na Covid 19, čím sa ich príchod do vlasti oddialil. 

Bola to pre nich veľmi traumatická skúsenosť, keďže sa už nevedeli dočkať návratu do Izraela po 27 storočiach strávených v exile, mimo krajiny svojich predkov. Nečakane ich zastavili počas tranzitu a umiestnili do karantény v New Delhi, kde zotrvajú dovtedy, kým indické a izraelské úrady nerozhodnú, že je pre nich bezpečné pokračovať v ceste do Tel Avivu. Nemali prostriedky na pokrytie nákladov na ubytovanie, stravu a zdravotnú starostlivosť a boli tak úplne odkázaní na dobročinnosť okolia. Bola to dilema, ktorú sme museli riešiť. ICEJ sa rozhodla pokryť náklady na ubytovanie a stravu počas tretiny ich štvortýždňového pobytu v New Delhi. 

Po uzdravení, skupina 114 členov komunity Bnei Menashe nakoniec 27. júna šťastne pristála v Izraeli. ICEJ sponzorovala let pre 131 z 274 členov komunity Bnei Menashe, ktorí sa prišli do Izraela v priebehu minulého mesiaca. Ďalší prílet s 274 členmi komunity Bnei Menashe je plánovaný za dva mesiace. 

Sme veľmi vďační za vašu podporu prisťahovaleckých aktivít ICEJ, ktoré pomáhajú pri návrate Židov do vlasti z rôznych kútov sveta, presne tak ako to predpovedali hebrejskí proroci (Izaiáš 43:5-6). Spolu vieme pomôcť veľkému počtu židovských rodín pri návrate do bezpečia a nádeje ich biblickej vlasti!

Zdroj: icej.org

Preklad: Kata Fisher

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *