PRINÁŠAŤ ÚTECHU IZRAELU

Pri prvých krokoch do nového roku 2022 si chceme pripomenúť Pánovu dobrotu v uplynulom roku a s dôverou v zachovanie jeho vernosti k nám v tomto roku, ktorý je pred nami, keďže pokračujeme v plnení mandátu, ktorý sme od Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem dostali v roku 1980!

Zakladajúci mandát ICEJ vychádza z Izaiáša 40,1-2: „Tešte, tešte môj ľud“ „Hovorte Jeruzalemu útechu a volajte naň, že sa skončil jeho boj….“.

Už viac ako štyridsať rokov sa ICEJ vydáva na túto cestu poskytovania útechy Izraelu. Táto cesta zahŕňala skutky súcitu a každé mesto, dedina a obec boli nejakým spôsobom ovplyvnené našou dobročinnou službou pri pomoci chudobným, povzbudzovaní detí, starostlivosti o starších ľudí a pomoci Židom pri návrate do ich biblickej vlasti.

Naša služba sa v súčasnosti zameriava na štyri hlavné oblasti praktickej pomoci a útechy. Spoločne s vašou podporou sme v roku 2021 dokázali ovplyvniť tých najodkázanejších a najzraniteľnejších v izraelskej spoločnosti.

Tu je prehľad mnohých projektov ICEJ AID, ktoré ukazujú, ako ste pomohli zmeniť Izrael v našich štyroch hlavných oblastiach činnosti:

Izrael v kríze

V marci ICEJ uskutočnilo najväčšiu sviatočnú distribúciu na sviatok Pesach chudobným a znevýhodneným židovským rodinám, ktoré boli ťažko postihnuté pandémiou Covidu a zároveň doručilo veľkonočné darčekové koše arabským kresťanom v celej krajine.

V máji sa Izrael ocitol pod silnými raketovými útokmi z Gazy a ICEJ dokázalo okamžite zasiahnuť a objednalo 15 nových prenosných protileteckých krytov, dodalo ochranné vesty a hasičské obleky prvým zásahovým jednotkám v pohraničných mestách na fronte.

Vzhľadom na to, že „prímerie“ na južnej hranici s Gazou je stále krehké a na severnej hranici s Libanonom stále číha ďalšia hrozba, ICEJ pokračovalo v nákupe protibombových krytov počas celého roka, aby ich umiestnilo v zraniteľných komunitách v blízkosti hraníc. Bolo zakúpených ďalších 36 prenosných krytov a v ďalších podzemných krytoch boli vykonané rekonštrukcie.

Dávať budúcnosť a nádej

Náš program „Dávame budúcnosť a nádej“ posilňuje izraelské rodiny, poskytuje vzdelávanie a finančnú podporu, stará sa o deti a mládež v ohrození a rozširuje svoje aktivity v oblasti arabsko-židovského spolužitia v celom Izraeli. V priebehu minulého roka sme mali obrovskú radosť z toho, že tento program ovplyvnil mnoho životov. Povzbudivé osobné príbehy o zmenených životoch si môžete prečítať v nasledujúcich článkoch:

Dávať nádej zápasiacej strane Start Up-ového národa

Podpora kreativity u starších ľudí v Izraeli  

ICEJ pomáha vylepšiovať kvalitu života v izraelských rodinách

ICEJ vracia nádej zraniteľným slobodným matkám

ICEJ rozdáva lásku osirelým deťom

Privádzame Židov domov a pomáhame im usadiť sa v ich krajine.

Napriek zákazom cestovania z dôvodu pandémie ICEJ začalo rok tým, že priviedlo do Izraela stovky etiópskych Židov vrátane jedného mladého etiópskeho chlapca, ktorý po príchode do Izraela podstúpil život zachraňujúcu operáciu srdca. Od decembra 2020 do marca 2021 ICEJ sponzorovalo lety pre viac ako 500 z 2 000 etiópskych židovských prisťahovalcov, ktorí prišli v rámci leteckej prepravy operácia “Rock of Israel“.

Celkovo ICEJ v minulom roku poskytlo pomoc pri Aliji a integrácii takmer 4 000 novým židovským prisťahovalcom do Izraela z viac ako 20 krajín sveta, vrátane sponzorovaných letov pre viac ako 1 500 novousadlíkov.

Medzitým si náš program Homecare pripomenul 25 rokov, počas ktorých verne pokračoval v službe starším ruským prisťahovalcom pravidelnými návštevami, odovzdávaním darčekových balíčkov a poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti pre osoby s telesným postihnutím.

Osoby, ktoré prežili holokaust

Keď si Izrael v apríli pripomínal „Jom ha-šoa“, deň pamiatky obetí holokaustu, viaceré popredné izraelské médiá informovali o špeciálnom domove ICEJ pre osoby, ktoré prežili holokaust, v Haife. Spravodajské kanály vyzdvihli každodennú prácu nášho tímu kresťanských zdravotných sestier a dobrovoľníkov v domove v Haife, zatiaľ čo jeden z hlavných izraelských televíznych kanálov odvysielal dvojhodinový telethon na získanie finančných prostriedkov pre tento domov.

V júli potom ICEJ s nadšením spolu s charitatívnymi partnermi otvorilo prvé izraelské národné call centrum, ktoré slúži naliehavým potrebám ľudí, ktorí prežili holocaust. Centrum sa nachádza v blízkosti nášho Domova pre preživších holokaustu v Haife.

Ďakujeme vám za vaše modlitby a za zasiatie semienka do dobrej pôdy! Toto je len niekoľko najdôležitejších bodov z našich mnohých projektov AID, ktoré sa vďaka vašej podpore rozmnožili.

Aj v roku 2022 bude Kresťanské veľvyslanectvo vašimi rukami pri rozširovaní kresťanskej lásky a útechy ľudu Izraela. Nech ste požehnaní, keď s nami budete naďalej spolupracovať pri oslovovaní najzraniteľnejších v izraelskej spoločnosti.

Od:  Laurina Driesse, riaditeľka pre médiá a publikácie ICEJ

Publikované dňa:  7 január 2022

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *