Konferencia Mlieko & Med

Tento rok plánujeme v termíne: 23.5.2020

V sobotu 11.mája 2019 sme v rámci pripomenutia Nezávislosti štátu Izrael usporiadali konferenciu o význame Izraela
pre Slovensko ako krajinu, ale aj pre kresťanov.

Prední politici a analytici – František ŠebejPavol DemesMarek Krajčí, Grigorij Meseznikov a Igor Rintel diskutovali na témy regiónu Blízkeho východu ako napríklad: 
Uznanie Jeruzalema za hlavné mesto Izraela; 
Mal by svet akceptovať anexiu Golanských výšin? 
Je mier na Blízkom východe reálny? 
Môže byť aj Slovensko dôležitým spojencom židovského štátu?
V ďalšej časti konferencie sa s nami o význame Izraela z biblickej 
perspektívy zdieľali pastori kresťanských spoločenstiev.

František Šebej – najdlhšie úradujúci predseda zahraničného výboru Národnej rady SR, odborník na zahraničnú politiku a medzinárodné vzťahy a dlhoročný publicista
Grigorij Mesežnikov –  jeden zo zakladateľov Inštitútu pre verejné otázky (IVO) a od roku 1999 aj jeho prezident, jeden z najčastejšie citovaných politológov, politický analytik a publicista
Pavol Demeš – spoluautor knihy „Slovensko a Izrael: Prvých 25 rokov“, bývalý minister medzinárodných vzťahov SR, fotograf a politický analytik
Vlado Žák – pastor zboru Apoštolskej cirkvi Otcov dom v Bratislave, priateľ Izraela & organizátor Európskej Konvokácie na Slovensku
Daniel Šobr – absolvent teológie na Katedre evanjelikálnej teológie a misie Pedagogickej fakulty UMB v B. Bystrici, pastor Kresťanského spoločenstva Milosť v Brezne a redaktor kresťanského časopisu Logos