Účasť Slovenska na konferencii OSN o rasizme, tzv. Durban, je neprípustná

Bratislava, 7. 9. 2021 – Pred 20 rokmi zorganizovala OSN v juhoafrickom Durbane Svetovú konferenciu proti rasizmu, rasovej diskriminácii, xenofóbii a súvisiacej intolerancii. Jej agenda však bola pod taktovkou totalitných autokratických režimov, predovšetkým Iránu, hanebne zneužitá na otvorené hlásanie antisemitizmu. Spojené národy odvtedy usporiadali dve ďalšie hodnotiace konferencie z Durbanu – v roku 2009 v Ženeve a v roku 2011 v New Yorku. Všetky tieto fóra boli napokon zneužité ku hlásaniu otvoreného antisionizmu spochybňujúceho samotnú existenciu demokratického Izraela.

Považujem preto za prirodzené a vyzývame vládu SR oficiálne stiahnuť účasť Slovenska z ďalšieho pokračovania konferencie z Durbanu, ktoré OSN zvolala na 22. septembra 2021 do New Yorku. Slovensko by sa odmietnutím svojej účasti tak pridalo do zoznamu takých štátov západného sveta ako je USA, Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Kanada, ale aj susedené Česko, Maďarsko a Rakúsko. Podobný krok už oznámilo aj Bulharsko. 

Slovensko si o pár dní, 9.  septembra, pripomenie 80. výročie od prijatia tzv. Židovského kódexu. Ten pripravil právny základ pre dehumanizáciu a umožnenie transportov viac ako 70.000 židovských spoluobčanov vtedajšieho Slovenského štátu do koncentračných a vyhladzovací táborov nacistickej Tretej ríše. Vtedajším fašistickým režimom boli vedome zbavení občianstva. Táto naša temná historická skúsenosť, ale aj demokratický charakter dnešnej Slovenskej republiky, patriacej do rodiny vyspelých pluralitných štátov západného sveta nás zaväzujú, aby sme svoju účasť na pokračovaní konferencie z Durbanu bezodkladne zrušili.

Aliancia pre Izrael je voľné združenie, otvorené organizáciám a osobnostiam, ktoré spája snaha podporiť aktivity vedúce k prehĺbeniu spojenectva Slovenska s Izraelom ako jedinou demokraciou na Blízkom východe. Jej činnosť vychádza z potreby jednoznačného vymedzenia sa voči snahám relativizovať holokaust, voči prejavom antisemitizmu a aktívne sa zasadzovať za právo Izraela chrániť sa pred terorom, delegitimizáciou a akýmkoľvek spochybňovaním jeho existencie.

Zakladajúci členovia API sú slovenská pobočka Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem (ICEJ – International Christian Embassy Jerusalem), B´nai B´rith Tolerancia Bratislava a Izraelská obchodná komora na Slovensku.

Peter Švec, predseda ICEJ Slovensko (kontakt pre médiá: +421 911 78 55 77; peter.svec@icej.sk)
Peter Werner, prezident B´nai B´rith Tolerancia Bratislava
Miloš Žiak, predseda predstavenstva Izraelskej obchodnej komory na Slovensku

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *