Vychádza deviaty diel Obrazov z Jeruzalema

„Mlčať tvárou v tvár zlu je samo o sebe zlom“ Dietrich Bonhoeffer

V pokračovaní Obrazov z Jeruzalema si pripomíname obete a hrdinov šoa. V hebrejskom kalendári tento deň pripadá tento rok na 18. apríla a je nazývaný Jom ha-šoa ve Gvura – deň spomienky na obete holokaustu, ale aj na hrdinstvo. Pripomína sa v deň výročia povstania vo varšavskom gete a patria k nemu Spravodliví medzi národmi, t. j. nežidia, ktorí nezištne zachraňovali životy Židov, pričom riskovali svoje vlastné životy, a vôbec, v tento deň si Izrael pripomína všetkých, ktorí nemlčali.

V tomto dieli predstavíme nemeckého teológa, mysliteľa a bojovníka proti nacizmu Dietricha Bonhoeffera, ktorý od začiatku jasne vystupoval proti Hitlerovej ideológii. Pri formovaní jeho názorov zohralo dôležitú úlohu prenasledovanie Židov v nacistickej Tretej ríši.

Jeho odkaz je inšpiráciou aj pre dnešok. Je odpoveďou na otázku, čo môže jednotlivec urobiť proti zlu. Bonhoeffer to videl jasne: „Mlčanie tvárou v tvár zlu je samo o sebe zlom: Boh nás nebude považovať za nevinných, pretože nehovoriť znamená hovoriť, nekonať znamená konať.“ Táto pripomienka je aktuálna aj dnes, keď sa stále viac spochybňuje holokaust a narastajú antisemitské predsudky.

V rámci série o kresťanských sionistoch nájdete aj portrét Viliama Hechlera, kresťana, ktorý výrazne ovplyvnil Theodora Herzela a prispel tak k obnoveniu židovského štátu v jeho starobylej vlasti. Dielom sprevádza Michal Bečvář.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *