Čítanie mien 2014

Podujatie sa konalo 9. septembra 2014 v MD POH v Bratislave, toto načasovanie úzko súvisí s dátumom uzákonenia tzv. Židovského kódexu v roku 1941 a dnes je tento deň zároveň na Slovensku vyhlásený pamätným dňom obetí holokaustu a rasového násilia. Išlo už o 6. ročník.

Podujatia sa zúčastnilo odhadom asi 80 účastníkov, zastúpená bola stredná a staršia generácia. Vstup bol voľný. Čítania sa zúčastnili viaceré osobnosti verejného života, medzi nimi Iveta Radičová, Ján Budaj, Štefan Bučko, Dušan Hanák, Pavol Traubner, Ľubomír Feldek s manželkou Oľgou, Michal Hvorecký, Pavol Mešťan, Igor Rintel, Peter Švec a ďalší. Podujatie moderovali Ľuba Lesná a Daniel Hevier. Ľuba Lesná podujatie pripravila aj po autorskej stránke, tento ročník v úzkej spolupráci s predsedom ICEJ Petrom Švecom.

Na podujatí sme privítali vzácnych hostí, ktorí sami prežili hrôzy holokaustu. Boli nimi Helena Weinwurmová a Oto Šimko, ktorí aj napriek svojmu vysokému veku cítia morálnu povinnosť upozorňovať verejnosť na to, kam až môžu siahať dôsledky neznášanlivosti a netolerancie.

Na svoje detstvo a na to, ako ho ovplyvnil holokaust, si zaspomínal aj ďalší vzácny hosť, izraelský veľvyslanec v SR J.E. Alexander Ben Zvi.

Cieľom večera bolo nahlas vysloviť mená ľudí zo 7. a 8. transportu do koncentračných táborov zo Slovenska. Veríme, že význam čítania spočíva v tom, že aspoň na moment prinavrátime človeku meno, ktoré bolo nahradené vytetovaným číslom na predlaktí. Na zoznamoch sa neraz za sebou nachádzajú viacerí príslušníci tej istej rodiny. Takýto prístup sa líši od púhej reči štatistík, ktoré na pozadí ľudskej tragédie vyznievajú príliš technicky a administratívne…

Pred podujatím sme usporiadali tlačovú konferenciu v priestoroch Magistrátu mesta. Z podujatia sme si urobili aj videozáznam.  Ako ICEJ pôsobíme aj na školách cez dobrovoľníckych lektorov, ktorí vyučujú o holokauste. Už sa nám aj ohlásili, že video využijú počas prednášok študentom.

Za občianske združenie ICEJ Slovensko, ktoré združuje predovšetkým kresťanov, ktorí považujú za dôležitý fakt, že kresťanstvo má svoje korene v židovstve, by sme chceli povedať, že podujatie sa konalo po prvýkrát s výraznou podporou zo strany kresťanskej obce.

Ako kresťania sme si vedomí aj spoločenskej zodpovednosti, keďže v časoch deportácií cirkev vo všeobecnosti zlyhala a nevzoprela sa neprávosti, ktorá sa konala na židovskom obyvateľstve. To dáva čiastočne odpoveď na otázku, prečo sme sa zaangažovali do spoluorganizovania tejto pietnej akcie.

Chceli by sme poďakovať aj za podporu zo strany Magistrátu a BKIS za poskytnutie priestorov mestského divadla P.O. Hviezdoslava za symbolický prenájom a poskytnutie priestorov na tlačovú besedu.

Na záver správy chceme uviesť, že sme sa stretli s pozitívnymi a ďakovnými reakciami od prítomných ľudí aj ľudí na sociálnych sieťach, čo nám potvrdzuje význam týchto podujatí. Očakávaný cieľ akcie sa nám podarilo naplniť.

text Kamil Maljarčik