Prednášky o Izraeli

V rámci projektu Cemach sme vyškolili asi desiatku lektorov, ktorí sú pripravení ísť na ktorúkoľvek strednú školu na Slovensku a odprezentovať prednášku o modernom Izraeli v rozsahu dvoch vyučovacích hodín.

Súčasťou prednášky je aj pozvánka do súťaže, v rámci ktorej sa môžu študenti zapojiť do troch súťažných kategórií: literárnej, výtvarnej alebo internetovej. Najlepšie práce sú vyhodnotené a ich tvorcovia ocenení vecnými cenami. Hlavnou cenou je poznávací zájazd do Izraela počas letných prázdnin.

Aktivita prebieha v spolupráci a v koordinácii s izraelským veľvyslanectvom v SR.

Viac o projekte nájdete na webstránke www.cemach.cz/sk .

Spoločná fotka s lektormi po vyhodnotení prezentácií v januári 2017