Čítanie mien obetí holokaustu

Pozývame Vás  na pietnu spomienku 

7. septembra 2023 o 18.00 hodine v Divadle P.O. Hviezdoslava na Laurinskej ulici 20 v Bratislave 

Vstup voľný

Srdečne pozývame každého z vás! 

Študentská súťaž – „Susedia na ktorých sme nezabudli“

Podujatie je prístupné širokej verejnosti. 

Organizuje ICEJ a občianske združenie Pravda a láska.

Mediálni partneri sú RTVS, Tachles TV a Rádio 7.

Partneri: Dokumentačné stredisko holokaustu, ŽNO Bratislava, UZŽNO, Bratislavské kultúrne informačné stredisko, Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. a Platforma Kresťania v meste.

Podujatie prebehlo vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja a Nadácie SPP.

Tak ako po minulé roky, aj tento rok do 40 osobností zo spoločenského, kultúrneho a politického života prečíta po 10 mien z deportačných zoznamov. Čítanie mien prerušuje krátke rozhovory s obeťami holokaustu, alebo s ich blízkymi a rodinnými príslušníkmi.  Tentoraz budú  na svoje mamy spomínať Júlia Sherwood KAlinová, ktorá porozpráva o zážitkoch počas holokaustu jej mamy – novinárky Agneši Kalinovej, a Miranda, dcéra najlepšej priateľky Agneši Kalinovej Marianny Eger. O zážitkoch svojich rodičov  počas holokaustu bude rozprávať aj Zuzana Sternová.

Medzi osobnosťami spoločenského a kultúrneho života, ktoré budú čítať mená obetí, sú: Emília Vášáryová, Juraj Droba, Pavel Traubner, Ivan Korčok, Braňo Jobus, Kata Martinková, Ľuba Lesná, Braňo Závodský, Peter Švec, Juraj Stern, Miro Wlachovský, Daniel Bútora   a ďalší.

Hudobným hosťom bude Zuzana Smatanová.

Medzináboženskej modlitby za obete holokaustu sa zúčastnia: biskup Jozef Haľko, Daniel Pastirčák a Misha Kapustin. 

Od septembra 2009 si každoročne pripomíname obete holokaustu tým, že čítame  mená z deportačných zoznamov. Usilujeme sa prinavrátiť každej obeti jej meno. Ide o ľudí, ktorí boli násilím proti svojej vôli odvlečení do koncentračných a vyhladzovacích táborov, kde im vytetovali na ruku číslo, a stali sa číslom, stratili svoje meno. Mená čítame z deportačných zoznamov tzv. prvej vlny deportácií v roku 1942, kedy bolo z územia vtedajšieho Slovenska deportovaných takmer 58 000 obetí.  Na Slovensko sa z nich vrátilo len niekoľko sto osôb. Druhá vlna deportácií sa uskutočnila od septembra 1944 do konca marca 1945, kedy bolo deportovaných ďalších asi 13 000 osôb, no absolútna väčšina deportačných zoznamov z nej sa nezachovala. 

Obete zomreli bez mena, ako čísla. Zahynuli celé rodiny, známi, neostal nik, kto by si na nich spomenul. 

Každoročne Čítanie mien spoluorganizuje ICEJ (Pravda a láska, občianske združenie, Medzinárodné kresťanské izraelské veľvyslanectvo Jeruzalem na Slovensku – ICEJ, Dokumentačné stredisku holokaustu – DSH, Bratislavský samosprávny kraj, BKIS a DPOH. 

Záznam z ročníku 2022

Mená čítame z deportačných listov, ktoré sa zachovali. Do dnešného dňa totiž Slovensko nemá skompletizovaný zoznam obetí holokaustu. Deportačné listy sú z prvej vlny deportácií, ktoré sa uskutočnili v roku 1942. Zoznamy odvlečených z druhej vlny deportácií, ktoré sa začali v septembri 1944, sa žiaľ nezachovali.

Pri  čítaní mien obetí holokaustu vychádzame zo spolupráce s Dokumentačným strediskom holokaustu, Židovskou náboženskou obcou v Bratislave,  Ústredným zväzom židovských náboženských obcí,  Múzeom židovskej kultúry, ale aj s historikmi ako Ivan Kamenec či Eduard Nižňanský.

Doteraz z deportačných listov čítali osobnosti slovenského kultúrneho a spoločenského života ako Emília Vášaryová, Martin Huba, Peter Lipa, Pavel Vilikovský, Božidara Turzonovová, Eva Matejková, Miroslav Marcelli,  Katarína Hasprová,  Iveta Radičová, Anton Srholec, Marián Labuda  a mnohí ďalší.

Tento dôstojný pietny akt sa stretol zakaždým s obrovským záujmom.