ICEJ CONNECTION

Česko / slovenská kresťanská konferencia s arabskými a židovskými hosťami

TERMÍN: 14.-16. 10. 2021

Otvárame možnosť získať prístup k videozáznamom z konferencie za poplatok 7 Eur, pre tých, ktorí sa konferencie nezúčastnili a majú záujem o tento program. V prípade, že máte záujem, prosím napíšte nám na info@icej.sk

Zo zahraničných hostí sú potvrdení arabský pastor Saleem Shalash a Shilo ben Hod s manželkou Sárou z Izraela, a ďalej lekár a vedúci kresťanskej nadácie Život a misie z poľskej Ustroni Henryk Wieja. Ďalej vystúpi teológ a publicista Dan Drápal, pastor Apoštolskej cirkvi v Českom Tešíne Bohuslav Wojnar, pastor Slova života z Bratislavy Peter Čuřík a viceprezident ICEJ a vedúci českej pobočky ICEJ Mojmír Kallus.

Chceme aby sa česká, slovenská a poľská cirkev dozvedala z prvej ruky o veľkých veciach, ktoré Boh vo svete koná, a obzvlášť v Izraeli a na Blízkom východe, a aby sa do tohto diela aj aktívne zapojila. Našou motiváciou je sprostredkovať spojenie (connection) s Božím dielom v Izraeli a okolí, a tiež medzi křesťanmi navzájom, pretože téma Izraela má schopnosť spojovať. Ďakujeme za Váš záujem a těšíme sa, že toto stretnutie nájde svoje miesto v našich kalendároh aj v našich srdciach.

Podľa súčasných epidemiologických pravidiel platia pre zhromaždenie v priestoroch Kresťanského centra Český Tešín pravidlá pre bohoslužby. Stručne povedané, platí povinnosť nosiť respirátor, dodržovať rozostupy a dezinfikovať si ruky.

Sme presvedčení, že obnova Izraela si od nás žiada reakciu. Boh nechce, aby sme tomu len prizerali. Očakáva, že sa budeme na tomto diele aktívne podieľať. Modlitbou, účasťou v projektoch aj aktívnym postojom podpory židovského národa a proti antisemitizmu. Na konferencii sa dozviete o možnostiach, ako sa môžete prakticky zapojiť.

Tešíme sa na vás.
ICEJ

PROGRAM

Štvrtok 14. 10. 2021, 18–20 hodín

16:00 – 18:00 Registrácia účastníkov

18:00 Úvodný večer

Chvály: Shilo ben Hod

Biblické slovo: Izrael a národy (Mojmír Kallus)

Piatok 15. 10. 2021, 9–21 hodín

9:00 – 18:00 Registrácia účastníkov

09:30 Biblický úvod: Boží plán s Izraelom (Dan Drápal)

10:30 Svedectvo Saleema Shalasha a Shilo ben Hoda

11:30 – 13:30 Prestávka na obed

13:30 Chvály: Shilo ben Hod

14:00 Jeden nový človek: moderovaný rozhovor s hosťami o súčasnom dianí na Blízkom východe (Mojmír Kallus – moderátor, Saleem Shalash, Shilo ben Hod – hostia)

15:30 – 16:00 Prestávka

16:00 Úloha pre cirkev vo vzťahu voči Izraelu (panelová diskusia kresťanských lídrov z Čiech, Slovenska a Poľska, moderuje Mojmír Kallus)

18:00 – 19:30 Prestávka na večeru

19:30 Večerný program – Slovo a chvály Shilo ben Hod

21:00 ukončenie programu
 

Sobota 16. 10. 2021, 9-14 hodín

9:00 – 10:30 Registrácia účastníkov

9:30 Predstavenie práce ICEJ

10:30 Marnotratný syn (Saleem Shalash)

12:00 Úloha pre cirkev (Mojmír Kallus)

13:00 Ukončenie konferencie

Zmeny programu vyhradené

PREČO CONNECTION?

Našou motiváciou je sprostredkovať spojenie s Božím dielom v Izraeli a okolí a tiež medzi kresťanmi navzájom, pretože téma Izrael má schopnosť spojovať. Konferencia je otvorená kresťanom všetkých denominácií. 

V posledných rokoch sme vo svete svedkami pozoruhodného duchovného pohybu. Počet kresťanov v krajinách tzv. tretieho sveta rastie závratným tempom, najrýchlejšie v Iráne. Súčasne dochádza ku krutému prenasledovaniu kresťanov, ktorí v niektorých oblastiach rozpadajúcich sa štátov Blízkeho východu, dosahujú rozmerov genocídy. Uprostred tohto chaosu sa stále jasnejšie rýsuje jeden pevný bod: Izrael je nielen stabilnou demokraciou s vládou práva a prosperujúcou ekonomikou. Je to tiež krajina, ktorá dokázala vstrebať milióny imigrantov z celého sveta, ubrániť sa všetkým vojenským a teroristickým útokom, a pritom ešte premeniť púšť v rozkvitnutú záhradu. Izraelské vynálezy sú požehnaním pre celý svet. A je to jediná krajina na Blízkom východe, kde kresťanov neubúda.