ICEJ CONNECTION

Česko / slovenská kresťanská konferencia s arabskými a židovskými hosťami

TERMÍN: 14.-16. 10. 2021

MIESTO: Český Tešín – Křesťanské centrum Český Těšín, Slovenská 1976/3

Odložená prvá kresťanská konferencia českej a slovenskej pobočky „ICEJ Connection“ sa pripravuje. Dúfame, že epidemická situácia to tento rok umožní. Všetci pozvaní zahraniční rečníci termín potvrdili.Podrobnosti sledujte na našich stránkach a na facebooku.

REGISTRÁCIA


Počet miest je obmedzený, preto registráciu neodkládajte.

Registračný poplatok 20 Eur

Chceme aby sa česká, slovenská a poľská cirkev dozvedala z prvej ruky o veľkých veciach, ktoré Boh vo svete koná, a obzvlášť v Izraeli a na Blízkom východe, a aby sa do tohto diela aj aktívne zapojila. Našou motiváciou je sprostredkovať spojenie (connection) s Božím dielom v Izraeli a okolí, a tiež medzi křesťanmi navzájom, pretože téma Izraela má schopnosť spojovať. Ďakujeme za Váš záujem a těšíme sa, že toto stretnutie nájde svoje miesto v našich kalendároh aj v našich srdciach.

PROGRAM

Štvrtok 14. 10. 2021, 18–20 hodín

16:00 – 18:00 Registrácia účastníkov

18:00 Úvodný večer

Chvály: Shilo ben Hod

Biblické slovo: Izrael a národy (Mojmír Kallus)

Piatok 15. 10. 2021, 9–21 hodín

9:00 – 18:00 Registrácia účastníkov

10:00 Biblický úvod: Boží plán s Izraelom (Dan Drápal)

11:00 Svedectvo Saleema Shalasha a Israela Pochtara

12:00 – 14:00 Prestávka na obed

14:00 Chvály: Shilo ben Hod

14:30 Jeden nový človek: moderovaný rozhovor s hosťami o súčasnom dianí na Blízkom východe (Mojmír Kallus – moderátor, Saleem Shalash, Israel Pochtar – hostia)

16:00 – 16:30 Prestávka

16:30 Úloha pre cirkev vo vzťahu voči Izraelu (panelová diskusia kresťanských lídrov z Čiech, Slovenska a Poľska, moderuje Mojmír Kallus)

18:00 – 19:30 Prestávka na večeru

19:30 Večerný program

21:00 ukončenie programu
 

Sobota 16. 10. 2021, 9-14 hodín

9:00 – 11:00 Registrácia účastníkov

9:30 Predstavenie práce ICEJ

10:30 Úloha pre cirkev a vyslanie (Saleem Shalash, Israel Pochtar, Mojmír Kallus)

14:00 Ukončenie konferencie

Zmeny programu vyhradené

PREČO CONNECTION?

Našou motiváciou je sprostredkovať spojenie s Božím dielom v Izraeli a okolí a tiež medzi kresťanmi navzájom, pretože téma Izrael má schopnosť spojovať. Konferencia je otvorená kresťanom všetkých denominácií. 

V posledných rokoch sme vo svete svedkami pozoruhodného duchovného pohybu. Počet kresťanov v krajinách tzv. tretieho sveta rastie závratným tempom, najrýchlejšie v Iráne. Súčasne dochádza ku krutému prenasledovaniu kresťanov, ktorí v niektorých oblastiach rozpadajúcich sa štátov Blízkeho východu, dosahujú rozmerov genocídy. Uprostred tohto chaosu sa stále jasnejšie rýsuje jeden pevný bod: Izrael je nielen stabilnou demokraciou s vládou práva a prosperujúcou ekonomikou. Je to tiež krajina, ktorá dokázala vstrebať milióny imigrantov z celého sveta, ubrániť sa všetkým vojenským a teroristickým útokom, a pritom ešte premeniť púšť v rozkvitnutú záhradu. Izraelské vynálezy sú požehnaním pre celý svet. A je to jediná krajina na Blízkom východe, kde kresťanov neubúda.