ICEJ CONNECTION

Česko / slovenská kresťanská konferencia s arabskými a židovskými hosťami

TERMÍN: 15.-17. 10. 2020 MIESTO: Český Tešín – Křesťanské centrum Český Těšín, Slovenská 1976/3

Registračný poplatok sa vzhľadom k neúčasti hostí z Izraela znižuje na 19 Eur. K účasti sa môžete zaregistrovať tu:

Registračný formulár

Registrácia bude otvorená až do 14. 10. 2020. *ubytovanie a stravu nezabezpečujeme

Vzhľadom k platným obmedzeniam cestovania sme nútení oznámiť, že plánovaná účasť hosťov z Izraela sa pre tento rok ruší. Chceme však potvrdiť, že konferencia Connection sa uskutoční v plánovanom termíne 15. – 17. 10. 2020 v Českom Tešíne. Iba v prípade, že by boli zakázané zhromaždenia v uzavretých priestoroch s účasťou väčšou ako 100 osôb, by sme boli nútení celú akciu zrušiť. Veríme, že k tomu nedojde.

Hlavní slovo bude mít Mojmír Kallus na téma Izrael a národy na základě verše z proroka Jeremiáše 31:10: Slyšte, pronárody, Hospodinovo slovo, na vzdálených ostrovech oznamte toto: „Ten, který rozmetal Izraele, shromáždí jej, bude jej střežit jako pastýř své stádo.“

Vstup na program ve čtvrtek večer je zdarma. 

V pátek zahájíme v 9 hodin biblickým úvodem na téma Boží plán s Izraelem. Přednese jej emeritní senior Křesťanských společenství Dan Drápal. Náhradou za nepřítomné zahraniční hosty promítneme jejich pozdravy a o přestávce si budou zájemci moci poslechnout další unikátní svědectví z Izraele, Egypta a Íránu (anglicky s českými titulky), která dokládají bezprecedentní působení Božího ducha v těchto zemích. 

Odpoledne bude program pokračovat biblickými úvahami na téma Úkol pro církev ve vztahu k Izraeli. Promluví Henryk Wieja, lékař a vedoucí křesťanské nadace Život a misie z polského Ustroně, a pastor Apoštolské církve Bohuslav Wojnar. Samozřejmě dáme prostor chválám a modlitbám.

Poté Mojmír Kallus představí vizi ICEJ založenou na verši z Izaiáše 40:1-3 „Potěšte, potěšte můj lid,“ praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu: Čas jeho služby se naplnil, odpykal si své provinění. Vždyť z Hospodinovy ruky přijal dvojnásobně za všechny své hříchy. Hlas volajícího: „Připravte na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha!“ Spolu s Peterem Švecem z ICEJ Slovensko pak vysvětlí, jak funguje práce ICEJ v našich zemích. 

Večerní program zakončí kázání Mojmíra Kalluse na téma proroka Izaiáše 49:22-23: Toto praví Panovník Hospodin: „Hle, pokynu rukou pronárodům, k národům vztáhnu svou korouhev; v náručí přinesou tvé syny, tvé dcery budou neseny na ramenou. Králové budou tvými pěstouny a jejich kněžny tvými chůvami. Klanět se ti budou tváří k zemi, budou lízat prach tvých nohou. I poznáš, že já jsem Hospodin, že se nezklamou ti, kdo skládají svou naději ve mne.“

Sobotní program bude věnován otázce Jak se můžeme zapojit. Můžete se těšit na další krátké video klipy, které představí praktickou pomoc Židům, jak ji realizuje ICEJ v Jeruzalémě, a uslyšíte o konkrétních projektech pořádaných českou a slovenskou pobočkou. Na závěr se budeme modlit za Izrael, Boží dílo na Blízkém východě i za konkrétní zapojení věřících z našich zemí. 

Náš cíl se nemění: chceme, aby se česká, slovenská a polská církev dozvídala z první ruky o velkých věcech, které Bůh dělá ve světě, a zvláště v Izraeli a na Blízkém východě, a aby se také do tohoto díla aktivně zapojila. Naší motivací je zprostředkovat spojení (connection) s Božím dílem v Izraeli a okolí, a také mezi křesťany navzájem, protože téma Izraele má schopnost spojovat. Konference je otevřena křesťanům všech vyznání a denominací. Věříme, že i v mimořádných podmínkách se tento cíl podaří naplnit a uskutečnit tak první ročník setkání, jako první krůček k vytvoření tradice.

PREČO CONNECTION?

Našou motiváciou je sprostredkovať spojenie s Božím dielom v Izraeli a okolí a tiež medzi kresťanmi navzájom, pretože téma Izrael má schopnosť spojovať. Konferencia je otvorená kresťanom všetkých denominácií. 

V posledných rokoch sme vo svete svedkami pozoruhodného duchovného pohybu. Počet kresťanov v krajinách tzv. tretieho sveta rastie závratným tempom, najrýchlejšie v Iráne. Súčasne dochádza ku krutému prenasledovaniu kresťanov, ktorí v niektorých oblastiach rozpadajúcich sa štátov Blízkeho východu, dosahujú rozmerov genocídy. Uprostred tohto chaosu sa stále jasnejšie rýsuje jeden pevný bod: Izrael je nielen stabilnou demokraciou s vládou práva a prosperujúcou ekonomikou. Je to tiež krajina, ktorá dokázala vstrebať milióny imigrantov z celého sveta, ubrániť sa všetkým vojenským a teroristickým útokom, a pritom ešte premeniť púšť v rozkvitnutú záhradu. Izraelské vynálezy sú požehnaním pre celý svet. A je to jediná krajina na Blízkom východe, kde kresťanov neubúda.

Tohtoročná konferencia je zamýšľaná ako prvý ročník. Chceme založiť tradíciu a povývame vás, abyste boli pritom.