Partnerstvá

Partnerships

ICEJ spolupracuje s Izraelčanmi
Vďaka usilovnej službe izraelskému národu počas viac ako troch desaťročí si ICEJ medzi Izraelčanmi získalo bezprecedentnú úroveň dôvery. To prináša veľa ovocia aj pre našu službu, keďže Izraelčania sa teraz obracajú na nás s cieľom vytvárať nové významné partnerstvá.

Kresťanskí priatelia pamätníku Yad Vashem: Oficiálne izraelské Muzeum holokaustu, Jad Va-šem, sa v spolupráci s ICEJ rozhodlo vytvoriť kresťanské oddelenie múzea nazvané – Kresťanskí priatelia pamätníku Yad Vashem. (CFYV -Christian Friends od Yad Vashem) vzniklo v roku 2006 za účelom vzdelávania kresťanov v oblasti obecne platných ponaučení, ktoré sa dajú z tragédie holokaustu vziať. Účastníci sú kresťania z rôznych krajín sveta. Priamo v Jad Va-šem usporadúvame každoročne seminár, ktorý je určený pre pastorov a iných vedúcich kresťanských predstaviteľov.

Slová ocenenia – Čo o ICEJ povedali poprední predstavitelia

Predseda vlády Benjamin Netanjahu: „Prišiel som sem, aby som vám poďakoval za vašu podporu pri našom veľkom úsilí. Je stabilná. Je bezvýhradná … je veľmi, veľmi efektívna. Štát Izrael je vďaka vašej podpore silnejší.“

Kay Arthurová, Precept Ministries: „Zostávam v bázni, keď z prvej ruky počúvam a pozorujem strategickú vševedúcnosť Boha v tom, ako si povolal a zachováva ICEJ v Jeruzaleme. Sú skutočným priateľom Izraela v tomto období, keď očakávame isté naplnenie Izaiáša 2:2-4.“

Nir Barkat, starosta Jeruzalema: „Naše srdce tu v Jeruzaleme zahrieva, keď vidíme podporu a lásku, ktorú všetci máte pre naše mesto … keď vidíme, ako ste sem prišli ako pútnici podporujúci Jeruzalem, tým, že ste tu a modlíte sa za nás … Vaša solidarita tu dnes pre nás veľa znamená.“

Jane Hansen Hoytová, Aglow International: „Táto organizácia, ktorá pozostáva z veriacich vo viac ako 125 krajinách, je prostriedkom, ktorý oslovuje Židov tým, že im hmatateľným spôsobom vyjadruje lásku a záujem, a zároveň pomáha vzdelávať milióny kresťanov o jedinečnom biblickom povolaní Izraela.“

Pat Robertson, CBN / Regent University: „Boh používa ICEJ ako hlas poľnice pre všetky národy v súvislosti s naším biblickým mandátom modliť sa za pokoj Jeruzalema a stáť s Izraelom a židovským národom. Naozaj, Boh vzbudil medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo na takú dobu, ako je táto.“

Bývalý predseda vlády Ehud Olmert: „Je pre nás veľkou útechou mať toto veľvyslanectvo v našom strede. Jeho práca v tom, ako všade mobilizuje kresťanov pre podporu Izraela a jeho pomoc židovskému národu je zvláštnym požehnaním.“

Ben Kinchlow, Americans for Israel: „ICEJ je príkladom pravdy, že najväčší z vás bude váš sluha. Izraelský národ a kresťanské spoločenstvo vo svete má z vodcovstva ICEJ veľký úžitok.“

Bývalý predseda vlády Ariel Šaron: „Vaša prítomnosť (tu v Izraeli) je silným odkazom pre celý svet. Vaša solidarita a priateľstvo sú pre nás dôležité – veľmi dôležité.“

Zosnulý predseda vlády Jicchak Rabin: „My v Izraeli si veľmi vážime vašu prítomnosť tu v Jeruzaleme, najmä v týchto kriticky dôležitých časoch … kedykoľvek vidíme ľudí, ktorým záleží, ktorí sú súčasťou a ktorí to ukazujú skutkami a slovami – to si vážime.“

Zosnulý starosta Jeruzalema Teddy Kollek: „Ďakujeme vám všetkým, že ste tu, že sem každý rok verne prichádzate. Vaša viera nám dáva silu. Vieme, že je vás mnoho, ale vieme, že zastupujete mnoho, mnoho ďalších.“

Zosnulý predseda vlády Menachem Begin:„Vaše rozhodnutie založiť Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo v Jeruzaleme – v čase, keď nás ostatní kvôli našej viere nechali samých, bolo odvážnym činom a symbolom vašej blízkosti k nám. Vaše gestá a vaše konanie nám dodávali pocit, že nie sme sami.“