Sviatok stánkov: ročník 2023

Pridajte sa k online oslavám Sviatku stánkov 2023!

téma: Kráľ nad celou Zemou

termín: 29.9 – 6.10.2023

Pridajte sa k nám v októbri tohto roku a nalaďte sa na mimoriadny duchovný zážitok!

Opäť organizujeme oslavu Sviatku stánkov virtuálne. Neváhajte a zažite tento vzácny čas uctievania, mocného kázaného slova a modlitieb, spolu s veriacimi z celého sveta, tak ako to čítame o tomto sviatku v Biblii. 

Počas ôsmich dní budeme aj poznávať krajinu, ktorú Boh zasľúbil Abrahámovi kvôli svojmu veľkolepému plánu spásy sveta, a kde sa pred našimi očami napĺňajú mnohé Božie zasľúbenia cez obnovu Izraela v jeho historickej vlasti. 

TLMOČENIE DO SLOVENČINY A ČEŠTINY ZABEZPEČENÉ

Môžete si vybrať z dvoch kategórií vstupného:
Základné vstupné vo výške 50 Eur vám zaistí prístup ku všetkým programom po dobu 90 dní
Prémiové vstupné vo výške 100 Eur vám predĺži prístup na dobu 9 mesiacov a okrem toho získate exkluzívny tlačený kalendár na rok 2024 s fotografiami z Izraela.

Registrovať sa môžete až do 6.10., odporúčame ale rozhodnúť sa čo najskôr, aby ste dostali prístupový kód včas, ktorým sa prihlásite do platformy, cez ktorú bude celý program vysielaný a mohli sa v jej prostredí  s predstihom zorientovať.

Otvárame túto možnosť cez registračný formulár https://forms.gle/MXGJD6pP835n5sfx5

K čomu získavate prístup svojou registráciou

PROGRAM

Počas ôsmich budú naživo vysielané hlavné dvojhodinové programy z Izraela, väčšinou večer. Časy priamych prenosov sú uvedené nižšie, ale môžete si ich pozrieť kedykoľvek neskôr zo záznamu. 

Tieto programy budú simultánne tlmočené do češtiny alebo slovenčiny a preklad bude zachovaný v zázname: 

– Piatok 29. septembra o 18:30 hod. stredoeurópskeho času: Otvárací večer v Kafarnaume
– Sobota 30. septembra od 18:30 h SEČ: druhý večer v Kafarnaume
– Nedeľa 1. 10. o 18:30 SEČ: defilé národov v Pais Aréne v Jeruzaleme
– Pondelok 2.10. od 8:00 SEČ a 18:30 SEČ: programy v Pais Aréne v Jeruzaleme
– Utorok 3. 10. od 8:00 SEČ a 18:30 SEČ: programy v Pais Aréne v Jeruzaleme
– Streda 4. 10. o 8:30 SEČ: Večera Pánova pri záhradnom hrobe v Jeruzaleme, po ktorej bude približne od 14:00 SEČ nasledovať priamy prenos pochodu Jeruzalemom
– Štvrtok 5. októbra: priamy prenos zo zhromaždenia solidarity na juhu Izraela 
– Piatok 6. októbra: modlitby za národy počas celého dňa, ku ktorým sa môžete pripojiť online, s koncertom hebrejských piesní na záver

Okrem toho získate prístup k sérii vopred nahratých seminárov. Patrí medzi ne séria vyučovaní o biblických sviatkoch Izraela, o vzťahu medzi Izraelom a cirkvou, semináre o súčasnej situácii v Izraeli a na Blízkom východe, úvahy o prorockom význame dnešných udalostí, svedectvá o prebudení v Egypte a Libanone, rozhovory s vedúcimi mesiášskych a arabských zborov v Izraeli a mnohé ďalšie. 


Priame prenosy budú prekladané do češtiny alebo slovenčiny a semináre budú k dispozícii v hlavných svetových jazykoch. 

————————————————————————————————————–

PREČO KRESŤANIA KAŽDÝ ROK PRICHÁDZAJÚ

DO JERUZALEMA, ABY OSLAVOVALI SVIATOK STÁNKOV?

Vstup Izraelitov do Zasľúbenej zeme, zasvätenie Šalamúnovho I. chrámu, čítanie z Knihy zákona po sedem dní pred celým zhromaždením za Ezdráša a Nehemiáša po návrate z babylonského zajatia  teda obnovenie II. chrámu… Tieto a ďalšie kľúčové biblické udalosti na ceste hľadania vzťahu s Bohom boli spojené so slávením Sviatku stánkov alebo Sukotu.

Bol to práve tento sviatok, ktorý si vybral Ježiš, aby predniesol známy výrok zaznamenaný v 7.kapitole evanjelia Jána:  „Posledný veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí Písmo: Prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra“.

Sviatok stánkov alebo Sukot je jedinečný biblický sviatok, počas ktorého boli pohanské (okolité nežidovské) národy pozvané, aby prišli do Jeruzalema a spolu zo židovským národom hľadali Božiu tvár počas tohto „určeného času”. (Numeri 29, 12-35, 2 Par 6,32-33, Izaiáš 56,7; Matúš 21,13). 

Sviatok stánkov je jeden z Bohom určených časov, v ktorom nás pozýva stretnúť sa s Ním a vyhradiť si na Neho vo svojom kalendári tento špeciálny čas. Môžeme toto pozvanie ignorovať alebo naň zareagovať. Otázka pre každého z nás je, či sme ochotní toto pozvanie prijať a tak uvoľniť do svojho života niečo, čo Boh môže urobiť  len cez našu poslušnosť. Preto pozývame aj Vás, aby ste si vo svojom kalendári vyhradili tento Bohom určený čas – moed.  

Sukot zároveň ukazuje na slávnu budúcnosť Božieho ľudu počas Milénia, kedy nastane okamih, keď Ježiš príde, aby sa posadil na Dávidov trón v Jeruzaleme a rok čo rok budú do Jeruzalema putovať národy, aby sa poklonili Kráľovi, Hospodinovi zástupov a svätili tento veľkolepý Sviatok stánkov. (Zachariáš 14:16)

Hlavný symbol Sukotu sú malé stanové prístrešky, ktoré symbolizujú štyridsať rokov putovania Izraelcov po púšti, kde ich Boh verne zaopatroval. Židovské rodiny majú počas sviatku nariadené pobývať v týchto  dočasných “sukách”, stanových príbytkoch, počas ôsmich dní sviatku (3. kniha Mojžišova 23, 33-43) a ako kresťania, zúčastňujúci sa tohto sviatku, odzrkadľujeme charakter našej závislosti na Bohu a jeho zasľúbeniach v tých najťažších časoch.

Už 42 rokov tisíce kresťanov z celého sveta prichádzajú každú jeseň do Jeruzalema sláviť Sviatok stánkov. Oslava Sukotu je súčasťou celosvetového hnutia v cirkvi, spočívajúceho v obnove povedomia o židovských koreňoch kresťanskej viery.

Polpenzia formou bohatých švédskych stolo