Vyhlásenie občanov Slovenskej republiky na podporu Izraela bojujúceho proti teroristickému hnutiu Hamas

Podpísať vyhlásenie

My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky, jednoznačne odsudzujeme masívne ostreľovanie civilných oblastí južného a centrálneho Izraela zo strany militantných organizácií Hamas a Islamský džihád, ktoré začalo z Gazy 10. mája 2021 v podvečerných hodinách. Nič nemôže ospravedlniť už viac ako 3.000 rakiet vypálených na najhustejšie obývané oblasti metropol Ašdod, Tel Aviv, Herzliya, Netanya. Za vrchol absurdnosti považujeme rakety militantov namierené na Jeruzalem, ktorý je islamom deklarovaný ako tretie najsvätejšie miesto so značnou populáciou príslušníkov tohto náboženstva.

Sklamanie vyjadrujeme aj z interpretácie udalostí väčšinou médií. Izrael sa bráni a zameriava na likvidáciu vojenskej infraštruktúry teroristov. Je mu kladená rovnaká morálna vina ako teroristom Hamasu a Islamského Džihádu za cielené ostreľovanie civilných oblastí, pričom Izrael pred každým náletom informuje a včas varuje civilné obyvateľstvo Gazy. Formulácie, hovoriace o „špirále násilia“, alebo kladúce Izrael na prvé miesto v titulkoch hovoriacich o násilí na civilistoch, považujeme preto za nekorektnú manipuláciu mienky tej časti verejnosti, ktorá nepozná zložitosť tohto konfliktu. Tieto formulácie sú preto neakceptovateľné, niekedy hanebné až podlé.

Je nepredstaviteľné, že by civilné obyvateľstvo ktoréhokoľvek európskeho štátu bolo vystavené ostreľovaniu a vinník by nebol zastavený. Ak je nevyhnutné, tak aj s použitím donucovacích prostriedkov. Je nepredstaviteľné, že by ktorýkoľvek európsky štát také niečo nečinne toleroval a nebránil sa. Prečo to žiadame od Izraela? V tejto situácii je nielen právom izraelského štátu sa brániť, ale je to jeho povinnosť voči vlastnému obyvateľstvu, ako by to bolo povinnosťou každého štátu na svete. Militanti ovládajúci Gazu, ktorú Izrael v roku 2005 jednostranne odovzdal Palestínskej samospráve, nikdy neprejavili záujem o mierové rokovanie. Ich cieľom je zničenie Izraela, ako sa explicitne vyjadrili už nespočetne krát.

Vyjadrujeme podporu jedinému demokratickému štátu na Blízkom východe – Izraelu a očakávame, že v najbližšej dobe dôjde k zastaveniu bojov. S uznaním sme si vypočuli vyhlásenie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí pána Ivana Korčoka a vyzdvihujeme ho ako jasné pomenovanie zdroja konfliktu, v ktorom  odsúdil „masívne raketové útoky hnutia Hamas a ďalších militantných organizácií z Pásma Gazy“. Rovnaké stanoviská by mali zaznievať aj od predstaviteľov ďalších štátov EÚ. Vojna, žiaľ, prináša obete nevinných obyvateľov. Pozostalým všetkých civilných obetí vyjadrujeme úprimnú sústrasť. 

Zasadzujeme sa za to, aby došlo nielen k zastavenie bojov, nastoleniu poriadku, ale aby nasledovalo predovšetkým odhodlanie pristúpiť k mierovým rokovaniam.

Aliancia pre Izrael je voľné združenie, otvorené organizáciám a osobnostiam, ktoré spája snaha podporiť aktivity vedúce k prehĺbeniu spojenectva Slovenska s Izraelom ako jedinou demokraciou na Blízkom východe. Jej činnosť vychádza z potreby jednoznačného vymedzenia sa voči snahám relativizovať holokaust, voči prejavom antisemitizmu a aktívne sa zasadzovať za právo Izraela chrániť sa pred terorom, delegitimizáciou a akýmkoľvek spochybňovaním jeho existencie.

Zakladajúci členovia API sú slovenská pobočka Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem (ICEJ – International Christian Embassy Jerusalem), B´nai B´rith Tolerancia Bratislava a Izraelská obchodná komora na Slovensku.

Peter Švec, predseda ICEJ Slovensko peter.svec@icej.sk

Peter Werner, prezident B´nai B´rith Tolerancia Bratislava

Miloš Žiak, predseda predstavenstva Izraelskej obchodnej komory na Slovensku

Stanovisko Aliancie pre Izrael k aktuálnym nepokojom v Izraeli

V Bratislave dňa 14.5.2021

Jednoznačne odsudzujeme trvajúce masívne ostreľovanie civilných oblastí južného a centrálneho Izraela zo strany militantných organizácií Hamas a Islamský džihád z Gazy. Nič nemôže ospravedlniť už takmer 1.500 rakiet vypálených na najhustejšie obývané oblasti metropol Ašdod, Tel Aviv, Herzliya, Netanya, či dokonca Jeruzalem. Za vrchol absurdnosti považujeme rakety militantov namierené na Jeruzalem, ktorý je islamom deklarovaný ako tretie najsvätejšie miesto so značnou populáciou príslušníkov tohto náboženstva. 

Sklamanie vyjadrujeme aj z interpretácie týchto udalostí väčšinou slovenských médií. Izraelu, ktorý sa od začiatku tohto konfliktu bráni a zameriava sa na likvidáciu vojenskej infraštruktúry teroristov, je kladená rovnaká morálna vina ako teroristom Hamasu a Islamského Džihádu za cielené ostreľovanie civilných oblastí. Formulácie, hovoriace o „špirále násilia“, alebo kladúce Izrael na prvé miesto v titulkoch hovoriacich o násilí na nevinnom obyvateľstve, považujeme za nekorektnú manipuláciu mienky tej časti verejnosti, ktorá nepozná zložitosť tohto konfliktu. Tieto formulácie sú neakceptovateľné, niekedy hanebné až podlé. 

Je nepredstaviteľné, že by civilné obyvateľstvo ktoréhokoľvek európskeho štátu bolo vystavené ostreľovaniu a vinník by nebol zastavený. Ak je nevyhnutné, tak aj s použitím donucovacích prostriedkov. Je nepredstaviteľné, že by ktorýkoľvek európsky štát také niečo nečinne toleroval a nebránil sa. Prečo to žiadame od Izraela? V tejto situácii je nielen právom izraelského štátu sa brániť, ale je to jeho povinnosť voči vlastnému obyvateľstvu, ako by to bolo povinnosťou každého štátu na svete. Militanti ovládajúci Gazu, ktorú Izrael v roku 2005 jednostranne odovzdal Palestínskej samospráve, nikdy neprejavili záujem o mierové rokovanie. Ich cieľom je zničenie Izraela, ako sa explicitne vyjadrili už nespočetne krát. 

Vyjadrujeme podporu jedinému demokratickému štátu na Blízkom východe – Izraelu a očakávame, že v najbližšej dobe dôjde k zastaveniu bojov. S uznaním sme si vypočuli vyhlásenie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí pána Ivana Korčoka, ktorý jasne pomenoval zdroj konfliktu a odsúdil „masívne raketové útoky hnutia Hamas a ďalších militantných organizácií z Pásma Gazy“. Rovnaké stanoviská by mali zaznievať aj od predstaviteľov ďalších štátov EÚ. Vojna, žiaľ, prináša obete nevinných obyvateľov. Pozostalým všetkých civilných obetí vyjadrujeme úprimnú sústrasť. 

Zasadzujeme sa za to, aby došlo nielen k zastavenie bojov, nastoleniu poriadku, ale aby nasledovalo predovšetkým odhodlanie pristúpiť k mierovým rokovaniam. 

Aliancia pre Izrael je voľné združenie, otvorené organizáciám a osobnostiam, ktoré spája snaha podporiť aktivity vedúce k prehĺbeniu spojenectva Slovenska s Izraelom ako jedinou demokraciou na Blízkom východe. Jej činnosť vychádza z potreby jednoznačného vymedzenia sa voči snahám relativizovať holokaust, voči prejavom antisemitizmu a aktívne sa zasadzovať za právo Izraela chrániť sa pred terorom, delegitimizáciou a akýmkoľvek spochybňovaním jeho existencie. 

Zakladajúci členovia API sú slovenská pobočka Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem (ICEJ – International Christian Embassy Jerusalem), B´nai B´rith Tolerancia Bratislava a Izraelská obchodná komora na Slovensku. 

Peter Švec, predseda ICEJ Slovensko (kontakt pre médiá: +421 911 78 55 77; peter.svec@icej.sk

Peter Werner, prezident B´nai B´rith Tolerancia Bratislava 

Miloš Žiak, predseda predstavenstva Izraelskej obchodnej komory na Slovensku 

ICEJ stojí za Izraelom proti palestínskemu násiliu v Jeruzaleme

Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem (ICEJ – International Christian Embassy Jerusalem) stojí v solidarite s Izraelom tvárou v tvár bezohľadnému palestínskemu násiliu, teroristickým útokom a raketovým útokom posledných dní. ICEJ odsudzuje správanie palestínskych vodcov za úmyselné rozpaľovanie vášní moslimov v čase ramadánu, čo provokuje nebezpečný náboženský konflikt o Jeruzalem.

Vďaka odvážnym rozhodnutiam arabských aj izraelských vodcov zažíval Blízky východ v poslednej dobe po podpise Abrahámovských dohôd významný a bezprecedentný posun k mieru. Od začiatku sa však Fatah aj Hamas zámerne snažili tento vývoj podkopať a podnecovať Palestíncov k aktuálnej eskalácii násilia a teroru. Popri snahe narušiť tento novo nastolený trend, smerujúci k mieru na Blízkom východe, slúžia tieto ich kroky k zakrytiu vlastných zlyhaní, ako je zrušenie avizovaných palestínskych volieb. Spolu so svojimi sponzormi v Iráne a v Turecku nesú plnú zodpovednosť za súčasnú eskaláciu napätia. Fatah a Hamas tým, že svoje útoky vystupňovali práve na Deň Jeruzalema, tiež dávajú zlomyseľne najavo, že neuznávajú žiaden nárok Židov na historický a biblický Jeruzalem. Namiesto toho pohrozili zapálením regionálneho požiaru kvôli tomuto mestu. ICEJ preto vyzýva svetových lídrov, aby sa jednoznačne postavili proti poburujúcej rétorike a konaniu Palestíncov.

Vyzývame tiež kresťanov po celom svete, aby sa úprimne modlili za urýchlené obnovenie mieru a pokoja v Jeruzaleme, v Izraeli a na Blízkom východe.

David Parsons, viceprezident a hlavný hovorca ICEJ

Peter Švec, predseda ICEJ Slovensko

Parlamenty Českej a Slovenskej republiky spoločne podporili Izrael na Deň Jeruzalema

Praha/Bratislava, 10. mája 2021

Spojenectvo s Izraelom a potvrdenie štatútu Jeruzalema ako nedeliteľného hlavného mesta Izraela umožňujúceho slobodu uctievania všetkým monoteistickým náboženstvám a podpora krokov vedúcich k otvoreniu ambasád Českej republiky a Slovenska v Jeruzaleme. Toto boli hlavné témy dnešnej, historicky prvej konferencie k Dňu Jeruzalema organizovanej súčasne v oboch parlamentoch v Českej republike a na Slovensku za účasti významných politikov, veľvyslancov štátu Izrael v SR aj ČR, kultúrnych, kresťanských a židovských osobností. 

Predseda Českej snemovne Radek Vondráček vyjadril pokračujúcu silnú podporu Izraela českou politickou reprezentáciou a opísal otvorenie Českého domu a diplomatického zastúpenia v Jeruzaleme ako postupné kroky k presunu českej ambasády do Jeruzalema. Ide o jeden z hlavných cieľov najväčšej parlamentnej skupiny priateľov a spojencov Izraela v parlamente ČR. Jej predseda Miloslav Janulík označil oslavu „Dňa Jeruzalema s českou vlajkou na našom úrade za tak trochu aj náš malý český zázrak“.

Peter Kremský, predseda Skupiny spojencov Izraela v NR SR, verí „v rozšírenie diplomatického zastúpenia SR v Jeruzaleme“ aj v obnovenie spoločnej česko-slovenskej tradície podpory Izraela, pretože Československo zriadilo konzulát v Jeruzaleme už v roku 1926 a T. G. Masaryk bol prvým štátnikom, ktorý navštívil Jeruzalem.

Veľvyslanci Izraela v ČR a SR, Daniel Meron a Boaz Móda, vyjadrili vďaku Izraela za historickú pomoc Československa aj za neutíchajúcu podporu teraz už dvoch významných priateľov v srdci Európy. Spoločne so starostom Jeruzalema Moše Lionom pripomenuli tri tisícky rokov izraelskej histórie od založenia Jeruzalema kráľom Dávidom, množstvo modlitieb Židov počas obdobia ich prenasledovania i „slávnostný sľub Izraela zabezpečiť slobodný prístup na sväté miesta každého náboženstva“.

Zaznelo aj varovanie pred podporou terorizmu aj hrubým skresľovaním izraelskej a blízkovýchodnej histórie zo strany mnohých európskych politikov a médií. Peter Švec, predseda ICEJ Slovensko, pripomenul, že za pravdu sa postavili „kresťania z rôznych denominácií a národov, ktorí suplovali nedostatok odvahy svojich vlád a v roku 1980 medzi prvými verejne deklarovali a uznali právo Izraela vyhlásiť Jeruzalem za svoje hlavné a nedeliteľné mesto“.

Zmenu politiky EU, aby bola realistickejšia a pravdivejšia vo vzťahu k Izraelu, si praje aj Igor Rintel, podpredseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku.

O židovskom údele vnútorne spojenom s Jeruzalemom, ktorý hrá „kľúčovú úlohu v tom, ako Židia po celom svete vnímajú Izrael a sami seba“, precítene prehovorili Jefim Fištejn a Tomáš Kraus.

Michal Pacovský pripomenul, k akému enormnému rozvoju Jeruzalema došlo od jeho zjednotenia v roku 1967 a vyzval k spoločnému rozvoju hodnôt a projektov podporujúcich život, ako je výsadba stromov a ochrana vody, pre pokojnú budúcnosť na základe odpustenia.

Konferencia končila výzvou podpredsedu ČSPI Karla Sedláčka: „Pevne dúfam, že dôstojné pripomenutie Dňa Jeruzalema zapustí svoje pevné korene v oboch parlamentoch našich krajín a impulz z Českej a Slovenskej republiky nájde odozvu aj v ďalších krajinách.“

Konferenciu na oslavu Dňu Jeruzalema organizovala Meziparlamentní skupina přátel Izraele ČR-Izrael a Skupina spojencov Izraela v NR SR v spolupráci s Českou společností přátel Izraele.

Pre CSPI zpracovali: Jiří Čihulka, Kateřina Čihulková, Peter Švec

Kontakt: sedlacek@cspi.cz  www.cspi.cz

Meeting Zoom Recording:

https://zoom.us/rec/share/NZvz9vBIYogsC5x8vh4MGmTJyFBeNs1UqV5bmJ5T6iZDDZdy4eBHNTgauZsMXUis.goh6Z0OSPrJkrEE5

Access Passcode: Uuw9c6$h        

Petícia adresovaná Medzinárodnému trestnému súdu

Zastavte vyšetrovanie MTS voči Izraelu!

Medzinárodný trestný súd (MTS) v Haagu má dôležitú úlohu vo svete: spravodlivo a nezávisle chrániť pred beztrestnosťou za vojnové zločiny, genocídu a ďalšie zverstvá, ktoré „šokujú svedomie ľudstva“. 

MTS sa však nedávno odklonil od tejto misie tým, že začal oficiálne vyšetrovanie proti Izraelu pre údajné vojnové zločiny spáchané počas a po raketovej vojne s Hamasom v Gaze od roku 2014, ako pre aktivity Izraela zamerané na budovanie a udržiavanie židovských komunít na západnom brehu Jordánu a vo východnom Jeruzaleme.

V reakcii na to Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem (International Christiana Embassy Jerusalem – ICEJ) vyhlásilo medzinárodnú petíciu, ktorá vám umožňuje vyjadriť nesúhlas s vyšetrovaním MTS vojnových zločinov proti Izraelu. 

Výsledky tejto petície budú predložené členským štátom MTS, ako aj sudcom a prokurátorom súdu.

PODPÍSAŤ PETÍCIU

— 

Celé znenie petície: 
Sme angažovaní občania z rôznych krajín sveta a rešpektujeme dôležitosť úlohy, ktorú zohráva Medzinárodný trestný súd (MTS) pri zabezpečovaní medzinárodného trestného práva v súčasnom nepokojnom svete. Sme však hlboko znepokojení nedávnym rozhodnutím súdu začať oficiálne vyšetrovanie proti Izraelu za údajné vojnové zločiny „spáchané na okupovanom palestínskom území vrátane východného Jeruzalema od 13. júna 2014“. Izrael nie je signatárom Rímskeho štatútu, ktorým sa riadi Medzinárodný trestný súd a nesúhlasil s jurisdikciou súdu v tejto veci. Izrael má vlastný osvedčený a rešpektovaný právny systém stíhania takýchto zločinov. 

Okrem toho Palestína nie je zvrchovaným štátom v zmysle Rímskeho štatútu. MTS preto nemá právomoc pokračovať vo vyšetrovaní. Takéto kroky poškodzujú dôveryhodnosť a integritu súdu a zároveň podkopávajú existujúce dohody a mierové úsilie medzi Izraelom a Palestínčanmi.

Veríme, že toto selektívne stíhanie je založené na nepravdivých a falošných tvrdeniach. Stíhanie začala v prílišnej horlivosti hlavná prokurátorka Fatou Bensoudou, ktorá prostredníctvom svojich rozsiahlych súkromných konzultácií s úradníkmi Palestínskej samosprávy v tejto veci preukázala zjavnú politickú zaujatosť voči Izraelu. 

Palestínčania zneužívajú súd na to, aby upierali Izraelu legitímne právo na obranu a odnímali Židom ich historické práva v starovekej vlasti. 

Preto naliehavo vyzývame Medzinárodný trestný súd, Zhromaždenie zmluvných krajín a nastupujúceho hlavného prokurátora Karima Khana, aby upustili od tohto zásadne chybného vyšetrovania vedeného proti Izraelu skôr, ako by to ohrozilo postavenie a ciele súdu a vyhliadky za mier v regióne.

Zastavte vyšetrovanie MTS voči Izraelu!

Medzinárodný trestný súd (MTS) v Haagu má dôležitú úlohu vo svete: spravodlivo a nezávisle chrániť pred beztrestnosťou za vojnové zločiny, genocídu a ďalšie zverstvá, ktoré „šokujú svedomie ľudstva“. 

MTS sa však nedávno odklonil od tejto misie tým, že začal oficiálne vyšetrovanie proti Izraelu pre údajné vojnové zločiny spáchané počas a po raketovej vojne s Hamasom v Gaze od roku 2014, ako pre aktivity Izraela zamerané na budovanie a udržiavanie židovských komunít na západnom brehu Jordánu a vo východnom Jeruzaleme.

V reakcii na to Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem (International Christiana Embassy Jerusalem – ICEJ) vyhlásilo medzinárodnú petíciu, ktorá vám umožňuje vyjadriť nesúhlas s vyšetrovaním MTS vojnových zločinov proti Izraelu. 

Výsledky tejto petície budú predložené členským štátom MTS, ako aj sudcom a prokurátorom súdu.

Otvorený list primátorovi Ružomberka

Primátorovi mesta Ružomberok sme adresovali otvorený list ako reakciu na jeho udelenie Ceny Andreja Hlinku prof. Františkovi Vnukovi.

V Bratislave, dňa 30.4.2021

Vážený pán primátor,

aj my, kresťania pochádzajúci z rôznych denominácií, združení v slovenskej pobočke Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem (ICEJ), dôrazne protestujeme proti rozhodnutiu mesta Ružomberok udeliť 9. apríla 2021 Cenu Andreja Hlinku prof. Františkovi Vnukovi. Za vskutku paradoxné považujeme , že pri jej udeľovaní ste Vy, funkcionár Zväzu protifašistických bojovníkov, zohrali navyše tak aktívnu úlohu, z ktorej Vám vyplýva náležitá zodpovednosť za jej udelenie.

Pán František Vnuk vo svojich prácach systematicky skresľuje moderné dejiny Slovenska. Otvorene sympatizuje s vojnovou Slovenskou republikou (tzv. slovenským štátom), obhajuje totalitný ľudácky režim II. svetovej vojny a jeho čelného predstaviteľa Jozefa Tisa, ospravedlňuje antisemitizmus a relativizuje obete holokaustu, ktorého plošným terčom bolo židovské obyvateľstvo žijúce vtedy na Slovensku. Slovenské národné povstanie  (SNP), ktoré bolo hrdinským prejavom odporu a prispelo rozhodujúcou  mierou k priradeniu Slovenska k víťazným mocnostiam, nazýva sprisahaním národa proti štátu. Kriticky sa vyjadruje o predvojnovom Československu, ktoré však položilo základy politických a občianskych slobôd v Čechách aj na Slovensku každému bez ohľadu na pôvod, ale aj základy slobody vyjadrovania a vyznania.

Pedagogické a publikačné aktivity pána Františka Vnuka, ignorujúce mnohé historické fakty, pripomínajú pomýlené presvedčenie alebo prejav jeho vnútorného antisemitského nastavenia. Tomuto presvedčeniu často prispôsoboval popis z kontextu vytrhnutých dobových udalostí.

Ako kresťania vedomí si židovských koreňov viery a evanjelia, cítime hanbu za to, ako neľudsky sa k židom zachoval vtedajší fašistický režim pod vedením Jozefa Tisa. Namiesto odkrývania pravdy sa F. Vnuk podujal ju relativizovať v rozpore s elementárnou kresťanskou etikou, nehovoriac o jasnom rozpore s literou a duchom dokumentu II. vatikánskeho koncilu Nostra aetate. Ocenenie tejto osoby má podľa nášho vnímania podobnú mieru ignorácie kresťanských hodnot, akú preukazoval J. Tiso a to aj vo vzťahu k autorite Vatikánu.

Už samotná Cena Andreja Hlinku v nás vzbudzuje rozpaky, keďže sa podľa predkladateľa návrhu „udeľuje občanom Slovenskej republiky a zahraničným Slovákom, ktorí svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju budovania slovenskej spolupatričnosti“. V skutočnosti je dielo a odkaz Andreja Hlinku vnímané hlavne cez pôsobenie tzv. Hlinkových gárd, aktívne sa podieľajúcich na arizácii a deportáciách židovských obyvateľov, neskôr na potláčaní SNP.

S pozdravom!

Peter Švec, predseda

Karin Miháľová, tajomníčka

a výkonný výbor ICEJ Slovensko

Stanovisko ICEJ k rozhodnutiu ICC

Jeruzalem, 8. februára 2021

Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem sa stavia proti selektívnemu rozhodnutiu Medzinárodného trestného tribunálu (ICC), ktorý v rozpore so zásadami medzinárodného práva hodlá rozšíriť svoju právomoc, aby mohol posúdiť obvinenie Izraela z údajných vojnových zločinov. Tento predpojatý krok namierený proti jedinému židovskému štátu vyvoláva dôvodné podozrenie, že Súd je motivovaný antisemitizmom.

ICEJ konštatuje, že toto rozhodnutie je úplne absurdné: Izrael, ktorý ani nie je členom ICC, má zavedené vlastné seriózne a aktívne súdne mechanizmy, ktoré akékoľvek zločiny tohto druhu postihujú, zatiaľčo Palestínci nespĺňajú ani kritéria suverénneho štátu podľa Rímskeho štatútu, ktorým sa tribunál riadi. Medzinárodný trestný tribunál preto nemá aktívnu legitimitu ani právomoc vyšetrovať Izrael a rozhodovať o údajných vojnových zločinoch na takzvaných okupovaných územiach.

Zdá sa, že tribunál podľahol extrémnej horlivosti špeciálnej prokurátorky a tým, že posvätil jej snahu obžalovať izraelských občanov na základe neplatných a neudržateľných obvinení, sa dopúšťa pokrivenia medzinárodného práva,“ povedal prezident ICEJ Dr. Jürgen Bühler. „ICC dnes a denne necháva bez povšimnutia správanie brutálnych režimov, ako je Irán a Sýria, ktoré páchajú strašné zverstvá voči vlastnému obyvateľstvu, a miesto toho chce stíhať Židov za to, že stavajú balkóny na svojich domoch vo východnom Jeruzaleme, akokeby išlo o nacistických vojnových zločincov. ICEJ bude vo svojej celosvetovej sieti národných kancelárií vyzývať členské štáty ICC, aby toto odporné rozhodnutie odmietli a prehlásili za neplatné.“

David Parsons, hlavný hovorca a viceprezident ICEJ

Vyjadrenie ICEJ k anexii

Rozširovanie izraelského územia v Judsku a Samárii

Situácia ohľadom izraelskej vlády sa konečne stabilizovala a na národnej aj medzinárodnej úrovni sa rozprúdila debata o tom, či by mal Izrael „anektovať“ časti Judska a Samárie za podmienok Trumpovho mierového plánu. Zatiaľ čo sa na túto tému rozvíja diskusia, Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem zostáva pri rešpektovaní izraelskej demokracie a práva Izraelitov rozhodovať o záležitostiach národného významu. Avšak uvedomujeme si, že nie každý prisúdi Izraelu rovnaký rešpekt, a tak stojíme za historickým právom Izraela na zmieňované územie a uznávame jeho právo na vykonanie tohto rozhodnutia bez zásahov, tlaku, či vyhrážok zvonku.

Pojem „anexia“ je v tomto prípade vlastne nesprávnym pomenovaním, keďže má označovať násilné pripojenie územia cudzieho štátu. Lenže v tomto prípade mal Izrael legitímne historické právo a nárok na Judsko a Samáriu dokonca ešte predtým, ako ich získal v sebaobrannom akte v roku 1967. Otázka, pred ktorou stojí Izrael jednoducho spočíva v tom, či má plne uplatniť suverenitu rozšírením platnosti svojich zákonov aj na tieto územia. Izraelský nárok na Judsko a Samáriu je v podstate z právneho pohľadu rovnako platný ako zvrchovaný nárok Libanonu, Sýrie a Iraku na ich vlastné územie, keďže pochádzajú z rovnakého zdroja. Teda, že tí istí tvorcovia rozhodnutí rozhodovali v rovnakých zásadných protokoloch pri uznávaní spätných nárokov na územia jednotlivých krajín, pričom to bolo založené na jednotných právnych princípoch.

Vo svojej podstate, suverenita tiež zahŕňa právo vzdať sa územia a izraelský ľud sa teraz musí rozhodnúť, či plne uplatní svoje právo na určité územia Judska a Samárie a pre udržanie mieru prenechá ostatné oblasti svojim palestínskym rivalom. Je zarmucujúce, že predošlé pokusy Izraela dosiahnuť mier prepustením sporných území Palestíncom sa stretli s odmietnutím, násilím a krviprelievaním.

Trumpov plán reprezentuje jasný odklon od neúspešných mierových snáh z minulosti. Dramaticky mení trend uplynulých desaťročí, pričom medzinárodné spoločenstvo pomaly ustupuje v prospech práv Izraela bez požiadaviek na vzdanie sa Palestínskych území. Tento plán taktiež po prvýkrát otestuje skutočné zámery palestínskych autorít.

Zatiaľ čo má mierový plán veľa výhod pre Izrael, taktiež vyžaduje bolestivé ústupky a zahŕňa značný bezpečnostný risk. Je množstvo iných faktorov, ktoré je potrebné zobrať do úvahy, ako napríklad dopady v regióne a šance na znovuzvolenie prezidenta Trumpa. No tieto rozhodnutia sú na občanoch Izraela a vedenie a členovia pobočiek ICEJ po celom svete budú za nimi stáť v zodpovednej role oddaných priateľov a podporovateľov bez ohľadu na výsledok.

Dr. Jürgen Bühler
Prezident ICEJ

Otvorený list ICEJ dánskej biblickej spoločnosti

Naša sesterská pobočka v Českej Republike, preložila reakciu centrály ICEJ v Jeruzaleme, na uvedenie nového dánskeho prekladu Biblie, ktorý na väčšine miest vynecháva slovo „Izrael“.

Otevřený dopis ICEJ Dánské biblické společnosti

V reakci na uveřejnění nového dánského překladu Bible, který na většině míst vynechává slovo „Izrael“, zaslalo Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém otevřený dopis generální tajemnici Dánské biblické společnosti paní Birgitte Stoklund Larsen. 

Velmi nás zklamalo, když jsme se dozvěděli, že Dánská biblická společnost nedávno zveřejnila nový překlad Bible, v němž jsou desítky výskytů slova „Izrael“ v Novém i Starém Zákoně vypuštěny nebo nahrazeny jinými výrazy. Jedná se o neobhajitelný útok na integritu Svatých písem a jejich nepomíjejících pravd.

Není zkrátka možné vymazat izraelský národ z Božího plánu spásy pro celé lidstvo a upřít jim v něm jeho ústřední roli, o níž soustavně svědčí originální text celého hebrejského a řeckého Písma.

Je pravda, že někdo se může rozhodnout vykládat biblické pasáže způsobem, který se snaží nahradit Izrael církví, nebo jinak upírá židovskému národu jedinečné místo, které v Bibli zaujímá. Je to vážný omyl, jehož se mnozí křesťané dopouštějí po staletí. Je to však přece jen něco jiného nežli přímo překládat konkrétní místa v Bibli tak, že se klíčové odkazy na Izrael prostě ztratí. Chtěli snad překladatelé zbavit identity samého Boha? Sám se přece v Písmu opakovaně označuje jako „Bůh Izraele“. (Viz např. Exodus 5:1; 2. Samuelova 12:7; Žalm 72:18; Izaiáš 45:3; Jeremiáš 31:23; Ezechiel 44:2; Malachiáš 2:16; Matouš 15:31; Lukáš 1:68; Skutky 13:17.)

Vnímáme, že Dánská biblická společnost uvádí na svou obranu před podobnou kritikou, že tento časově i finančně náročný překlad byl potřebný k tomu, aby naplnil požadavky dánských křesťanů, kteří nebyli spokojeni se stávajícími překlady Bible, v nichž mohli zaměnit biblický Izrael s moderním státem Izrael. Nepřekvapuje, že někteří křesťané se vyhýbají tomu, aby byly jejich politické názory konfrontovány Božím slovem. Ale v tomto případě jste se rozhodli změnit přímo posvátný text, abyste vyhověli sekulárním názorům.

Kam toto bláznovství povede? Nahradíte jednoho dne slovo „církev“ názvem nějakého populárního socialistického hnutí? Nebo budete chtít nahradit jméno Ježíš jménem nějakého falešného spasitele? 

Možná právě proto apoštol Pavel tak rozhodně prohlašuje, že židovskému národu byla „svěřena Boží slova“ (Římanům 3:1-2). V průběhu dějin církve jsme my, věřící z pohanů, byli při překládání a uchovávání Bible často nedbalí a neuctiví. Zato Židé – kteří nám dali Starý i Nový Zákon – Svatá Písma střežili a uchovali nezměněné po mnoho generací. Když se pak objeví pokřivený překlad Bible, jak se vaše nejnovější dílo jeví, vede nás to k ještě větší vděčnosti židovskému národu za to, jak přesně chrání Boží neměnné slovo. 

Mezinárodní síť Biblických společností požívá v křesťanském světě velké úcty a široké podpory pro svůj vznešený úkol dopřát všem národům a etnickým skupinám příležitost poznat Boží slovo ve svém vlastním jazyce. Vaše dánská pobočka však nyní uvaluje hanbu na tuto uznávanou celosvětovou síť. Doufáme, že Spojené biblické společnosti budou Dánskou biblickou společnost za její nezodpovědný počin volat k zodpovědnosti. Co je však ještě důležitější: vyzýváme vás k pokání za to, že jste Božímu slovu způsobili takové příkoří, a to zejména ve světle takových varování, jaké nacházíme například ve Zjevení 22:18-19. 

Za ICEJ: Jürgen Bühler, Prezident, David Parsons, hlavní mluvčí

ICEJ víta Trumpov mierový plán, ale varuje pred delením krajiny

Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem (ICEJ) reaguje na zverejnenie dlho očakávanej mierovej iniciatívy amerického prezidenta Donalda Trumpa. ICEJ oceňuje úsilie, ktoré prezident Trump v posledných rokoch venuje snahe napomôcť trvalému mieru medzi Izraelom a Palestíncami; súčasne nabáda izraelský ľud k opatrnosti pred súhlasom s trvalým rozdelením krajiny, ktorá im bola zasľúbena. 

„Prezident Trump je veľkým priateľom Izraela a svojimi nedávnymi prielomovými rozhodnutiami o Jeruzaleme a Golanských výšinách už dramaticky pozmenil dynamiku chradnúceho mierového procesu na Blízkom východe,” povedal prezident ICEJ Dr. Jürgen Bühler. „Jeho plán je teraz snahou nájsť cestu k lepšej budúcnosti pre obidva národy na tomto spornom území.“ 

ICEJ na Trumpovom pláne oceňuje, že konečne zvrátil trend posledných desaťročí, kedy medzinárodné společenstvo postupne mazalo práva Izraela, bez toho, aby za to požadovalo od Palestíncov akékoľvek ústupky, čo bol prístup, ktorý ničomu neprospel a nakoniec viedol k mimoriadne nevyváženej rezolúcii Rady bezpečnosti OSN č. 2334.

Dr. Bühler dodal, že „Trumpov návrh je síce oveľa lepší ako predchádzajúce mierové plány a obsahuje mnoho prvkov, ktoré prospejú ako Izraelu, tak aj Palestíncom, viacmenej stále je to plán, ktorý počíta s trvalým rozdelením krajiny, ktorú Boh zasľúbil Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi a ich potomstvu.“ Vyslovil tiež obavu, že plán pripúšťa možnosť samostatného štátu ovládaného skorumpovaným palestínskym vedením, ktoré je pevne zabetónované v pozíciách odmietania Izraela a sústavne marí nádeje palestínskeho ľudu na lepšiu budúcnosť. 

„Zverejnenie Trumpovej mierovej iniciaíivy teraz znamená, že pred izraelskými občanmi stojí pri blížiacich sa tretích voľbách ešte závažnejšie rozhodnutie. Z úcty k izraelskej demokracii vyzývame všetkých kresťanov, aby sa modlili za jednotu a múdre rozhodnutie pre Izrael,“ povedall Dr. Bühler.

ICEJ