Obrazy z Jeruzalema

Magazín českej a slovenskej ICEJ o Izraeli.

Nová kapitola vo vzťahu medzi kresťanmi a židmi

V novom dieli magazínu ICEJ prinášame unikátne svedectvo spolupráce kresťanov s jednou z najvýznamnejších izraelských inštitúcií – pamätníkom obetí holokaustu Jad Va-šem. Holokaust znamená nielen prelomovú udalosť v dejinách židovského národa, ale tiež záväzok nezabudnúť vzdelávať ďalšie generácie.

ICEJ je oficiálnym kresťanským partnerom tejto inštitúcie, čo je vzhľadom k histórii vzťahov medzi kresťanmi a židmi možné označiť za naozajstný prielom a veľkú výsadu. Po dlhých storočiach šírenia protižidovských predsudkov, dnes stoja tieto komunity bok po boku v boji proti antisemitizmu a za zachovanie spoločných hodnôt, ktoré vychádzajú z biblického dedictva.

Na začiatku vás pozývame do Izraela a ukážeme, ako to vyzerá, keď sa celý národ na dve minúty zastaví, aby si pripomenuli obete šoa. Nasleduje rozhovor s riaditeľkou kresťanského oddelenia Sarou Granitzou a výzva pre kresťanov od nového riaditeľa Jad Va-šem Danyho Dajana.

V novom diele nechýbajú aktuálne informácie o pomoci Židom na Ukrajine a pozvánka na oslavu Sviatku stánkov.