Gerloff

Žít uprostřed židovského lidu

Pochopit Izrael

Vrátit se k židovským kořenům

Mým snem je, aby tato krátká videa mnohým pomohla nově objevit Bibli. Na takový krátký film je možné podívat se na domácí skupince nebo na biblické hodině, společně si pak otevřít Bibli a o čteném a shlédnutém oddíle si povídat. Nezlobím se na nikoho, kdo to vidí jinak. Jde prostě o impulz k přemýšlení o biblických myšlenkách. Důležité je, abychom začali mezi sebou a hlavně s naším Stvořitelem o tom kterém slově hovořit.  

Johannes Gerloff