ALIJA

Buďte súčasťou alije

Číslo účtu SK23 0200 0000 0012 9716 0551 (VÚB)

variabilný symbol: 114 

Od zničenia Šalomúnovho chrámu v 6. storočí nášho letopočtu, žila väčšina židovského národa mimo krajinu  Izrael. „Alija“, návrat do tejto zeme, je odvtedy túžbou, ktorá spojuje Židov po celom svete. Hebrejské slovo „alija“ v doslovnom preklade znamená „vystúpiť hore“. Do krajiny Izrael – a obzvlášť do jej centra, Jeruzalema – sa vždy stúpa hore.

V roku 2021 ICEJ pomohlo 3 784 Židom k aliji. Všetci títo ľudia sú teraz bezpečne v Izraeli. Táto štatistika zahŕňa 1 559 záchranných letov sponzorovaných ICEJ a 2 225 Olim*, ktorým pozemné operácie ICEJ pri aliji asistovalo. Jedná sa o náš druhý najväčší rok alije a náš oficiálny celkový počet sa tak zvýšil na 163 841 Olim, ktorým sme pomohli od roku 1980. * – Židia navracajúci sa do Izraela

  • Prvý let sponzorovaný Kresťanským veľvyslanectvom pristál v máji 1990
  • Od doby prvého alijového letu, ICEJ financovalo viac ako 300 priamych letov Židov vracajúcich sa domov do Izraela
  • ICEJ podalo doposiaľ pomocnú ruku takmer 160 000 Židom pri ich návrate do izraelskej vlasti
  • Mnohí ďalší Židia čakajú, až na nich príde rada a budú sa môcť presťahovať do Izraela a záujem o aliju rastie napriek koronavírusu, v niektorých prípadoch dokonca kvôli nemu.

Jeremiáš 16:14-15

„Preto hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že sa už nebude viacej hovoriť: Ako že žije Hospodin, ktorý vyviedol synov Izraelových hore z Egyptskej zeme, ale: Jako že žije Hospodin, ktorý vyviedol synov Izraelových hore zo zeme severa a zo všetkých zemí, do ktorých ich bol rozohnal. A dovediem ich zpät do ich zeme, ktorú som dal ich otcom.“

Jednou z prvých iniciatív ICEJ po jeho založení v roku 1980 bolo zahájenie kampane na umožnenie vysťahovania sovietských Židov. Kresťania usporadúvali stretnutia v hlavných mestách po celom svete a požadovali: „Prepusť môj ľud!“. Keď v októbri 1989 spadla železná opona a Židia konečne získali možnosť vycestovať zo Sovietského sväzu, ICEJ im začalo pomáhať pri návrate domov do Izraela.

Niektorí z prvých vedúcich predstaviteľov Kresťanského veľvyslanectva, napríklad zakladateľka fínskej pobočky Dr. Ulla Järvilehto, podnikali prvé kroky v rámci pomoci Židom už predtým v 70. a 80. rokoch 20. storočia. Pomáhali malým skupinám zo sovietského bloku vysťahovať sa cez strediská v Budapešti a Viedni. Akonáhle sa sovietský komunistický systém zhrútil, otvorila sa možnosť priameho leteckého presťahovania veľkého počtu rusky hovoriacich Židov do Izraela.

Nie dlho potom nemecká pobočka ICEJ oslovila Židovskú agentúru s ponukou pomoci pri platbách za lety sovietských Židov a finská pobočka ICEJ sa rýchlo dohodla na úhrade druhej polovice nákladov. A tak 28. mája 1990 pristál špeciálny charterový let financovaný ICEJ, v ktorom na Ben-Gurionovom letisku pristálo niekoľko stoviek ruských Židov. Jednalo sa o prvý alijový let uplne sponzorovaný kresťanmi.

Delegácia Kresťanského veľvyslanectva čakala plná vzrušenia na letiskovej ploche, aby vo vlasti privítala exulantov, pri ktorých sa naplnili proroctvá, že židovský národ sa jedného dňa vráti do izraelskej zeme zo „severa“ a pohania mu pritom budú pomáhať (viz napr. Iz 43:6; Iz 49:22–23; Iz 60:4–16; Jr 31:8).

Od doby prvého alijového letu, ICEJ financovalo viac ako 300 priamych letov Židov vracajúcich sa domov do Izraela. Keď k tomu pripočítame všetkých ostatných židovských prisťahovalcov, ktorým sme pomohli s vycestovaním, napríklad pri nadväzujúcich letoch, preprave na letisko, špeciálnymi grantmi pre potrebné rodiny, lekciami hebrejčiny, seminármi o aliji, veletrhmi, tábormi pre mládež apod., zistíme, že Kresťanské veľvyslanectvo podalo doposiaľ pomocnú ruku takmer 160 000 Židom pri ich návrate do izraelskej vlasti.

Sú medzi nimi okrem iných prisťahovalci z Argentíny, Arménska, Azerbajdžánu, Belgicka, Bieloruska, Brazílie, Českej republiky, Číny, Etiópie, Fínska, Francúzska, Gruzínska, Indie, Iránu, Južnej Afriky, Kanady, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Kuby, Lotyšska, Maďarska, Moldavska, Nemecka, Ruska, Spojených štátov amerických, Španielska, Švédska, Tadžekistánu, Turkmenistánu, Ukrajiny, Uzbekistánu, Veľkej Británie,Jemenu a Venezuely.

Mnohí ďalší Židia čakajú, až na nich príde rada a budú sa môcť presťahovať do Izraela a záujem o aliju rastie napriek koronavírusu, v niektorých prípadoch dokonca kvôli nemu. ICEJ potrebuje vašu pomoc pri zaistení ich návratu.

Podporte naše úsilie o aliju!

Prehľad činností ICEJ spojených s alijou

•  sponzorovanie letov do Izraela pre Židov, ktorí sa rozhodli pre aliju;

•   ponuky príspevkov pre potrebné rodiny, ktoré sa sťahují do Izraela;

•   zaistenie prepravy autobusov, vlaky a ďalšie dopravné prostriedky na letisko;

•   úhrada cestovného, ubytovania a ďalších výdajov nutných k tomu, aby Židia vybavili všetku dokumentáciu u Židovskej agentúry;

•   zaistenie špeciálnej lekárskej starostlivosti a pohotovostnej služby pre hendikepovaných počas cesty do Izraela;

• sponzorovanie seminárov a táborov o aliji organizovaných Židovskou agentúrou pre Izrael;

•   financovanie kurzov hebrejčiny a informatiky pre ruských Židov, ktorí sa pripravují na aliju;

•   organizácia „náborových“ akcií, ako sú koncerty, semináre a putovné výstavy, aby oslovili židovské komunity a povzbudili ich v rozhodnutí presťahovať sa do Izraela;

Hlavné trasy alije

Petrohrad–Helsinky: Prvá veľká trasa alije Kresťanského veľvyslanectva viedla cez Petrohrad a Helsinky. Doposiaľ sme prepravili cez 35 000 Židov zo severozápadneho Ruska na letisko v Petrohrade a Helsinkách a viac ako 4 000 Židov na letisko v Bielorusku. Všetci mierili ďalej do Izraela.

Kaliningrad: Od začiatku 90. rokov sme prepravili ďalších 5 000 Židov z kaliningradskej enklávy na hranici s Poľskom.

Ukrajina: Počas 90. rokov, kedy bolo Kresťanské veľvyslanectví hlavným sponzorom projektu Exobus, sme autobusmi prepravili viac ako 35 000 Židov do Kyjeva a ďalších miest k lietadlom alebo lodiam do Izraela. Od vypuknutia krízi s Ruskom v roku 2013 Kresťanské veľvyslanectvo sponzorovalo lety, prípravné semináre, programy o aliji a záležitosti spojené s cestovaním pre viac ako 2 000 ukrajinských Židov.

Stredná Ázia – Od roku 1996 Kresťanské veľvyslanectvo pomohlo viac než 8 000 Židom z Uzbekistánu a susedných muslimských republík vrátit sa domov.

Západná alija – V priebehu posledného desaťročia Kresťanské veľvyslanectvo pomohlo zvládnuť nárast alije z Francúzska, Nemecka, Severnej a Južnej Ameriky.

Etiópia –Kresťanské veľvyslanectvo veľa rokov sponzorovalo početné asimilačné programy pre židovských prisťahovalcov z Etiópie a od roku 2016 začalo financovať priame lety do Izraela. Takto prepravilo 1 920 etiópskych olim.

Bnej Menaše – Kresťanské veľvyslanectvo v spolupráci s organizáciou Šavej Israel prepravilo od roku 2012 celkom 1 065 členov komunity Bnej Menaše zo severovýchodnej Indie.