Venujte nám 2%

Venujte nám 2% alebo 3% z vami zaplatenej dane z príjmu

Vaša podpora a naša práca vytvárajú synergiu, ktorou spoločne reagujeme na Božiu výzvu potešovať ľud Izraela, čo je mottom služby Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem (ICEJ).

“Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.” Mt 25:45

Boh povedal, že kto bude žehnať Abrahámovým potomkom, teda židovskému národu, tomu aj On sám požehná. 

Všetkým Vám, ktorí ste nás touto cestou už podporili, zo srdca ďakujeme a budeme potešení, ak tak urobíte aj tento rok!

A Vás, ktorí v tomto čase vypĺňate daňové priznania, a zvažujete, kam presmerovať svoje 2% či 3%, pozývame pridať s k ICEJ Slovensko a spolu s nami potešovať Jeho ľud.

Vami zarobené peniaze budú mať pozitívny dosah na veci, na ktorých vám záleží!

Naše údaje:

Názov: Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem
Právna forma: občianske združenie
IČO: 31788785
Sídlo: Ševčenkova 9, 851 01 Bratislava

Číslo SID neuvádzajte.

TLAČIVÁ A POSTUP

Ako poukázať 2%?

Ak sa rozhodnete darovať nám 2 % Vašich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

  1. Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie za Vás robí zamestnávateľ?

Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane, to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne vo výške 3 €.

Stiahnite si a vyplňte PREDVYPLNENÉ VYHLÁSENIE o poukázaní 2% z dane , v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo do 25. apríla 2024 na adresu občianskeho združenia: Ševčenkova 9, 851 01. My sa postaráme o doručenie na príslušný daňový úrad.

  1. Podávate si daňové priznanie sami?

Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). 

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov: Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bratislava, Ševčenkova 1034/9, 851 01 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 31788785

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

  1. Postup pre právnické osoby

Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 1% (prípade 2%, ak spĺňate podmienku – darovanie 0,5% dane za rok 2023 na verejnoprospešný účel) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 €). V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). 

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov: Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bratislava, Ševčenkova 1034/9, 851 01 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 31788785

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  1. Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Ak by ste mali v súvislosti s poukázaním podielu dane otázky alebo nevedeli ako na to, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.