Mandát

Izaiáš 40: 1-2 

„Potešujte, potešujte môj ľud,“ vraví váš Boh. Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte mu, že sa skončila jeho otrocká služba,“

To je „biblický mandát“, Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem, ktorý si osvojilo pred štyrmi desaťročiami. 

Prorok Izaiáš hovorí: „Potešujte Jeruzalem.“ Iný preklad toho istého verša znie: „Hovorte nežne k Jeruzalemu.” 

Ľudia v mieri, radosti, víťazstve a požehnaní nepotrebujú slová útechy alebo nežnosti. No tí, ktorí opakovane čelia vojnám a konfliktom, útechu a nežnosť potrebujú. Žiaľ, v minulosti cirkev mnohokrát a v zásadných okamihoch takto nekonala…

V Medzinárodnom kresťanskom veľvyslanectve Jeruzalem sme v roku 1980 počuli povzbudenie z neba, ktoré nás vyzývalo, aby sme „hovorili úprimne s Jeruzalemom“. 

Izrael je stále na ceste k svojmu Bohom predurčenému poslaniu a my sme odhodlaní pri ňom stáť a riadiť sa slovami z Izaiáša 40: 1-2. 

Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem (ICEJ – International Christian Embassy Jerusalem) je organizáciou s medzinárodnou pôsobnosťou. Zastupuje veriacich, ktorých spája snaha porozumieť židovským koreňom kresťanstva a úlohe Izraela. Ich spoločným úsilím je zahojenie historickej trhliny medzi cirkvou a židovským ľudom. Ústredie ICEJ sídli v Jeruzaleme a svoje pobočky má vo viac ako 90 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 2000 pod názvom ICEJ Slovensko.