O sviatku stánkov

Už 42 rokov prichádzajú kresťania z celého sveta do Jeruzalema každú jeseň, aby oslávili slávnosť Stánkov, usporiadanú Medzinárodným kresťanským veľvyslanectvom Jeruzalem. Prichádzajú aby boli súčasťou dynamických zážitkov chvál a uctievania ľudí milujúcich Boha z celého sveta a ochutnali tak z radosti v Bohu ktorá má prísť.

Každý rok, bez ohľadu na aktuálnu politickú klímu, príde do Jeruzalema takmer 7000 kresťanov z vyše 100 krajín, aby ukázali, že stoja za Izraelom. Táto akcia sa stala najväčšou a najpopulárnejšou turistickou akciou v Izraeli. Koná sa v priestoroch nedávno otvorenej Pais Arény v Jeruzaleme.

Ako to prebieha počas osláv sviatku stánkov?

Celý sviatok zvyčajne zahajuje oslavná bohoslužba vo voľnom priestranstve v Ein Gedi pri Mŕtvom mori. Každý ďalší deň sa začína seminármi, ktoré prinášajú podrobné a vyvážené vyučovanie od starostlivo vybraných učiteľov, vedcov a verejne známych osobností. V seminároch nám ide o to, aby ponúkali široké, ale navzájom prepojené odhalenie zjavenej pravdy. Semináre sa každý rok stali akýmsi fórom na vyjadrovanie „aktuálnych právd súčasnosti“, šírených z Jeruzalema do národov. Prezentujú sa rôzne témy s osobitným zameraním na prorocké pohľady na Izrael, cirkev a eschatológiu.

Chválospevy vedie medzinárodný tím spevákov, hudobníkov, tanečníkov a iných umelcov. V pôsobivých večerných oslavách pravidelne vystupujú aj špeciálni hudobní hostia zo židovskej komunity. Hudba a uctievanie z osláv sviatku stánkov v Jeruzaleme mali výrazný vplyv na porozumenie kresťanov tzv. „dávidovskému uctievaniu“.

Kázanie Božieho slova je v programe zaradené každý večer ako nosná časť týchto stretnutí.

Nevyhnutnou a dôležitou súčasťou programu sviatku stánkov bývajú príležitosti modliť sa s ďalšími veriacimi z celého sveta a spoločne zdieľať modlitebné bremeno za Izrael. Príležitosť prikryť Jeruzalem vrúcnymi modlitbami jednoty je privilégiom, ktoré berú účastníci vážne. Pre národy je to možnosť doslovne byť „strážcami na hradbách“ Jeruzalema.

POCHOD JERUZALEMOM

Účastníci sa môžu pridať k tisíckam Izraelčanov počas pochodu Jeruzalemom. Pútnici majú na sebe ľudové kostýmy, prechádzajú centrom mesta a nesú transparenty s vyjadreniami lásky k Izraelu.

SVIATOK STÁNKOV 

Každý biblický sviatok daný národu Židov má tri aspekty. Majú sviatky zachovávať v prítomnosti, pripomínajúc si niečo čo Boh vykonal v minulosti, zatiaľ čo majú hľadieť do budúcnosti kvôli prorockému zámeru každého z týchto sviatkov. Toto v pravde dodržujú Židia každý týždeň na Šabat, ako aj v čase pútnických sviatkov – Pascha, Letnice a Stánky.

V priebehu sviatku Stánkov (hebr. Sukkot), sa židovský národ spolu zhromažďuje v meste Jeruzalem. Nie len preto, aby si pripomenuli Božie zaopatrenie v čase keď putovali púšťou, ale taktiež, aby spoločne hľadeli vpred do slávnej budúcnosti, kedy príde zasľúbený Mesiáš a všetky národy budú prichádzať do Jeruzalema, aby ho ctili.

Sviatok pre všetky národy

Stánky boli jedinečné v minulosti aj tým, že v „určený čas“ boli pohanské národy pozvané vystupovať do Jeruzalema spolu s židovským národom ku chvále Boha. Deut. 31:12 – Vtedy Boh povedal Mojžišovi: „Zhromaždi ľud, mužov, ženy, deti a cudzincov, ktorí bývajú v tvojich bránach, aby počuli a učili sa báť Hospodina, vášho Boha, aby zachovávali a plnili všetky slová tohto zákona.“

Keď neskôr Šalamún zasväcoval Hospodinovi chrám cez Sukkot, žiadal Boha, aby vypočul modlitby akéhokoľvek cudzinca, ktorý sa sem príde modliť. 2.Kronická 6:32-33: No i cudzinca, ktorý nepochádza z tvojho izraelského ľudu, keď príde zďaleka pre tvoje veľké meno, tvoju mocnú ruku a vystreté rameno, keď príde a bude sa modliť smerom k tomuto domu,  ty vypočuj z nebies, z miesta, kde prebývaš, a urob všetko, o čo bude k tebe cudzinec volať, aby všetky národy zeme poznali tvoje meno, báli sa ťa ako tvoj ľud Izrael a uvedomili si, že tento dom, ktorý som postavil, je po tebe pomenovaný. 

Niekoho to možno prekvapí, ale aj Ježiš zachovával Sviatok Stánkov. Ján 7:37-38: Posledný veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí Písmo: Prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra.“ 

Pripomínanie si Božieho zaopatrenia

Najzrejmejším symbolom sviatku Sukkot sú malé prístrešky, v ktorých majú Izraelci nariadené prebývať osem dní sviatku (Leviticus 23:33-43). Židovské rodiny preto stavajú provizórne stánky na ich terasách a balkónoch a zdobia ich farebným ovocím, stužkami a obrázkami. Niektoré rodiny tam aj jedia svoje pokrmy a cez noc prespávajú. Tieto sukkah – prístrešky sú pripomienkou pre Izrael, že prebývali v dočasnom útočisku keď štyridsať rokov putovali po púšti a boli úplne závislý na Hospodinovi. Boh ich verne celý čas zaopatroval všetkým čo potrebovali, aby mohli chodiť pred ním, a tak až do dnešných dní.

Ochutnávka Radosti, ktorá má prísť

Zachariáš predpovedal časy, kedy všetky národy budú raz za rok vystupovať do Jeruzalema, „aby sa poklonili kráľovi, Hospodinovi zástupov a svätili slávnosť Stánkov.“ Zachariáš 14:16. Preto aj my oslavujeme Stánky už teraz. Kvôli jeho prorockému zámeru a rozmeru. Počas celého veku Mesiáša, bude celý svet tento sviatok oslavovať, pretože celá zem bude poznamenaná Ježišovým návratom na zem. Pre tento čas, kedy sa kresťania hrnú do Jeruzalema oslavovať sviatok Stánkov, je to mocným prehlásením viery a manifestáciou toho, že veríme v Nebeské Kráľostvo v Miléniu a Ježišov návrat.