Prednášky o holokauste

V spolupráci so SNM – Múzeum židovskej kultúry v Bratislave a Dokumentačným strediskom holokaustu sme v roku 2012 vyškolili niekoľko lektorov z radov aktívnych kresťanov, ktorí získali potrebné vedomosti a metodiky k príprave samostatnej prezentácie s témou holokaustu.

Od začiatku projektu sme oslovili takmer 5000 študentov stredných škôl počas 100 prednášok. Naši lektori pôsobia v mestách Poprad, Košice, Nové Mesto nad Váhom a Bratislava, ale prednášky realizovali aj v iných regiónoch, odkiaľ prišla požiadavka na realizáciu prednášky.

Lektor Martin Hunčár počas prednášky v Žiline