Členstvo v ICEJ Slovensko

Staňte sa členmi ICEJ a získate časopis Slovo z Jeruzalema a exkluzívny prístup k audioviziálnej produkcii.

Práca ICEJ na Slovensku je možná len vďaka finančnej podpore a my sme presvedčení, že je to tak správne. Naša existencia je závislá aj na tom, či budú darcovia v našej krajine považovať našu prácu za zmysluplnú. Sme vďační, že týmto spôsobom existujeme už dvadsať rokov. Najlepším a najstabilnejším zdrojom sú pre nás príspevky podporujúcich členov. Každý, kto nám zašle príspevok v určitej minimálnej čiastke, sa stáva podporujúcim členom, ktorý sa tak podieľa na našej práci. Od počiatku zasielame členom tlačený časopis Slovo z Jeruzalema (štyri čísla ročne).

Ak máte záujem o členstvo, napíšte nám na info@icej.sk a uveďte svoju korespondenčnú adresu, na ktorú Vám časopis máme zasielať. S prvým číslom obdržíte zloženku a inštrukcie k platbe alebo môžete členské uhradiť cez bankový účet. 

Podľa stanov ICEJ SVK sa podporujúcim členom stáva fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí s cieľmi ICEJ (odkaz na ciele) a ktorá prácu ICEJ na základe vlastného rozhodnutia podporuje finančnými príspevkami a darmi. 

Členský príspevok činí 25 Eur ročne.  Aké sú výhody členstva?

  • Podieľate sa na práci ICEJ
  • Získávate kvalitný tlačený, plnofarebný štvrťročne vychádzajúci časopis „Slovo z Jeruzalema“, ktorý obsahuje analýzy aktuálneho diania týkajúce sa Blízkeho východu, podrobné reportáže o projektoch ICEJ, unikátne historické texty, ale aj biblické vyučovania. 

Názov účtu: 
č. ú.: SK23 0200 0000 0012 9716 0551
variabilný symbol pre členské príspevky: 106 špecifický symbol: vaše ID pridelené po prvej platbe

Členovia ICEJ novo získávajú prístup k unikátnemu obsahu

S rozvojom technológií sa rozširujú možnosti, najmä v oblasti audiovizuálnej produkcie. Vďaka tomu, že sme celosvetovo prešli k online formátu programov, vzniká rozsiahla knižnica unikátnych nahrávok. To nás priviedlo k myšlienke sprístupniť ich aj našim členom. Budeme tieto videá postupne titulkovať, prípadne dabovať, aby boli dostupné českému a slovenskému publiku. K exkluzívnemu obsahu dostanú členovia odkaz, ktorý im umožní prístup k video knižnici. Chystáme sa aj na produkciu vlastnej relácie. Už v priebehu nasledujúceho roku predstavíme projekt ICEJ online v českom a slovenskom jazyku.

Členom ICEJ sprístupníme napríklad tieto relácie:

Diaľnica podľa Izaiáša 19
Tom Craig vysvetluje, ako kresťania v Egypte, Iraku, Libanone a ďalších krajinách interpretujú Izaiášove proroctvo z 19. kapitoly o tom, že „v ten deň povedie diaľnica z Egypta do Asýrie, takže Asyrčania budú chodit do Egypta a Egypťania do Asýrie a Egypťania budú uctievať Hospodina spolu s Asýrčanmi. V ten deň vytvorí Izrael s Egyptom a Asýriou trojicu; bude požehnaním uprostred zeme.“

Cesta snov
Dokument mapujúci príbeh komunity etiópskych Židov a ich túžbu po návrate do vlasti svojich predkov.

Jeden nový človek: Židia a Arabi v Izraeli
Rozhovor s mesiánskym pastorom z Tel Avivu Avim Mizrachim a arabským pastorom z Nazareta Saleemom Shalashom o tom, ako vyzerá súčasná realita súžitia Židov a Arabov v Izraeli.

Virtuálne prehliadky Izraela
V spolupráci s cestovnou kanceláriou Sar-El Tours vám predstavíme rôzne miesta v Izraeli z hľadiska histórie aj súčasnosti. Uvidíte postupne napríklad archeologické poklady Mesta Dávidovho, lokalitu Kasr-al-Jahúd pri Jordáne, kde pôsobil Ján Krstiteľ, alebo Údolie sĺz na Golanských výšinách, miesto krvavých bitiek z Jomkipurskej vojny v roku 1973.