Knižné publikácie

Vždy sa nájde pár dobrých publikácií, ktoré obohatia naše vedomosti v oblasti Izraela a židovstva. Knihy nepredávame, ale vieme vám ich poslať za odporúčaný dar/príspevok na našu činnosť.

Autor: Martin R. Wilson
Názov: Náš otec Abraham – Židovské kořeny křesťanské víry
Vydavateľ: ICEJ CZ 1997
Odporúčaný príspevok: 8 €


Autor: Michael L. Brown
Názov: Máme ruce od krve
Vydavateľ: ICEJ CZ 2001
Odporúčaný príspevok: 6 €


Autor: Tass Saada
Názov: Sloužil jsem Arafatovi
Vydavateľ: Institut Williama Wilberforce 2014
Odporúčaný príspevok: 11 €


Autor: Erika Bezdíčková
Názov: Moje dlouhé mlčení (Život a holokaust)
Druhé rozšírené vydanie
Vydavateľ: Kartuziánské nakladatelství 2011
Odporúčaný príspevok: 6 €


Zostavil: Mojmír Kallus
Názov: Vyšehradská hagada
Vydavateľ: Vinice v ČR 2016
Odporúčaný príspevok: 11,50 €


Autor: Ludwig Schneider
Názov: Stokrát o Izraeli
Vydavateľ: ICEJ CZ 1997
Odporúčaný príspevok:  2 €