Sviatok Tóry

Simchat Tora Radosť z Tóry, je jedným z najveselších a najjasnejších sviatkov v živote hebrejského národa. Tento sviatok sa síce v Biblii nespomína, ale nie je v rozpore s Duchom Písma. Slávnostný sprievod so zvitkami Tóry, sprevádzaný tancami, čítanie Tóry v synagóge dokonca aj chlapcami, všeobecný jasot a radosť všetkého ľudu Izraela, vyjadrujú lásku každého Hebreja k svojmu Stvoriteľovi a vieru v Jeho Slovo. A niet sa čomu diviť, pretože Izraelu Boh zveril Slovo Božie. Ako hovorí list Rímanom 3:1-2 : ”V čom je teda prednosť Žida?…predovšetkým, že Židom boli zverené Slová Božie.“ 

Kráľ Dávid hovorí: „Ďakujem Ti celým srdcom, ospevujem Ťa pred božstvami. Skláňam sa oproti Tvojmu svätému chrámu, pre Tvoju milosť a  ospevujem Tvoje meno, lebo si zvelebil nadovšetko Svoje meno – Svoje slovo.“  Žalm 138:1-2