Slovenská pobočka

Slovenská pobočka ICEJ pôsobí ako občianske združenie od roku 2000. Združuje kresťanov z rôznych denominácií, ktorí porozumeli dôležitosti židovských koreňov kresťanskej viery a aktívne sa chcú pričiniť o šírenie povedomia o tom, že Izrael predstavuje dôležité svedectvo o Božej vernosti svojmu ľudu. Svoj hlas chceme pozdvihnúť v modlitbe za ochranu tohto národa a aj sa verejne angažovať v prospech Izraela, keď si to situácia vyžiada.

Riadenie slovenskej pobočky zabezpečuje tzv. výkonný výbor ICEJ:

Peter Švec, predseda

Karin Miháľová, tajomník

Zdenka Dubanová, člen výboru

Vlastimil Jurkuliak, člen výboru

Miroslav Almáši, člen výboru

Naše stanovy registrované na Ministerstve vnútra SR:
Stanovy