Slovenská pobočka

Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem (ICEJ – International Christian Embassy Jerusalem) je organizáciou s medzinárodnou pôsobnosťou. Zastupuje veriacich, ktorých spája snaha porozumieť židovským koreňom kresťanstva a úlohe Izraela. Ich spoločným úsilím je zahojenie historickej trhliny medzi cirkvou a židovským ľudom. Ústredie ICEJ sídli v Jeruzaleme a svoje pobočky má vo viac ako 90 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 1998 pod názvom ICEJ Slovensko.

Svoj hlas chceme pozdvihnúť v modlitbe za ochranu tohto národa a aj sa verejne angažovať v prospech Izraela, keď si to situácia vyžiada.

Riadenie slovenskej pobočky zabezpečuje tzv. výkonný výbor ICEJ:

Zdenka Dubanová, predsedníčka

Karin Miháľová, tajomník

Peter Švec, člen výboru

Vlastimil Jurkuliak, člen výboru

Miroslav Almáši, člen výboru

Naše stanovy registrované na Ministerstve vnútra SR:
Stanovy