Centrála ICEJ

Zamestnanci centrálnej pobočky v Jeruzaleme

Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem bolo založené v roku 1980 ako akt uznania biblického významu celého Jeruzalema a jeho unikátneho spojenia s židovským ľudom Izraela. Dnes zastupuje milióny kresťanov, cirkví a denominácií.

V obnove štátu Izrael vidíme Božiu vernosť voči starodávnej zmluve, ktorú ustanovil medzi sebou a židovským národom.

Výkonným riaditeľom ICEJ je Dr. JÜRGEN BÜHLER.

Ďalšie podrobnosti nájdete na webstránke www.icej.org 

— 

ICEJ Speaker: Dr. Juergen Buehler

Jürgen Bühler, pôvodným zameraním fyzik, slúži ako prezident Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem od roku 2011. Po získaní diplomu  na Univerzite v Ulme sa Jürgen v roku 1994 presťahoval do Izraela, aby spolupracoval na výskumnom projekte na Weizmannovom vedeckom inštitúte, kde získal doktorát z chémie. Jürgen sa stal zamestnancom Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva v Jeruzaleme v roku 1999 a od roku 2001 do roku 2011 pôsobil ako národný riaditeľ pre ICEJ-Nemecko. Je členom správnej rady ICEJ už osem rokov a päť rokov pôsobil ako medzinárodný riaditeľ.

V októbri 2011 predstavenstvo Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva požiadalo Jürgena, aby sa stal výkonným riaditeľom. Je ordinovaným služobníkom Nemeckej letničnej federácie (BFP) a pre svoje jedinečné biblické vzhľady do otázok týkajúcich sa Izraela, Cirkvi a národov, sa stal žiadaným rečníkom po celom svete.

Jürgen a jeho manželka Vesna žijú v Jeruzaleme a majú troch  synov a dcéru.

Rev. Mojmir Kallus, ICEJ Vide PresidentMojmír Kalus,  pastor Mojmír Kallus pôsobí ako  viceprezident ICEJ pre medzinárodné záležitosti od roku 2017.

Mojmir je národným riaditeľom ICEJ Česká republika od založenia pobočky v roku 1994 a v posledných rokoch pôsobil ako člen medzinárodnej správnej rady ICEJ. 

V postkomunistickom období navštevovalo krajinu veľa známych evanjelistov a Mojmír  im často slúžil ako tlmočník Mal teda česť pomáhať takým rešpektovaným služovníkom evanjelia, ako boli Billy Graham a Reinhard Bonnke. V roku 1998 založil kresťanský zbor spojený s hnutím Vinica. 

Mojmír sa dozvedel o Kresťanskom veľvyslanectve Jeruzalem v roku 1990 a svoju prvú cestu do Izraela vykonal v roku 1992, aby sa zúčastnil Sviatku stánkov. O dva roky neskôr bol menovaný do čela novej českej pobočky,  prvej v bývalej komunistickej krajine.

V priebehu rokov sa Mojmir stal jedným z najproduktívnejších a najúčinnejších národných riaditeľov ICEJ. V jednom  projekte sa mu podarilo zabezpečiť české a európske financovanie pre českú  a slovenskú pobočku o výučbe holokaustu vo verejných školách. Bojoval  proti antisemitizmu a presadzoval zákazy neonacistických skupín vo východnej Európe.

Mojmir využil svoje profesionálne kontakty  k úspešnému lobovaniu za Izrael v českom parlamente a českej vláde. Tiež sa ujal vedenia pri zakladaní niekoľkých nových pobočiek ICEJ vo východnej Európe, čo mu poskytlo cenné skúsenosti, keď začal otvárať nové pobočky v iných regiónoch sveta. Medzitým Mojmír pokračoval vo svojej pastoračnej úlohe pre mnohých českých kresťanov, ktorí veľmi rešpektujú jeho chápanie biblickej hebrejčiny. Mnoho rokov viedol piatkovú nočnú štúdiu Biblie o týždennej časti Tóry. Mojmíra v Jeruzaleme sprevádza jeho manželka Lucie a ich dcéra Matylda. 

ICEJ: David ParsonsDavid R. Parsons, právnik, spisovateľ a špecialista na otázky Blízkeho východu, v súčasnosti slúži ako viceprezident ICEJ  a   hovorca Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva v Jeruzaleme.  David Parsons je zodpovedný za styk s verejnosťou a  za kontakty s izraelským a zahraničným tlačovým zborom. Píše a edituje rôzne publikácie ICEJ o historických, strategických, politických a náboženských predmetoch. 

Parsons bol nedávno prispievajúcim kresťanským redaktorom Jerusalem Post Christian Edition, mesačného časopisu, ktorý bol vydávaný v spolupráci medzi Jeruzalem Post a ICEJ. Spoluorganizoval tiež rozhlasový program Front Page Jerusalem.

Parsons získal titul bakalára  z histórie (1981) a doktorát z práva (1986) na univerzite Wake Forest University a nastúpil do právnickej profesie. V rokoch 1991-1995 pôsobil ako generálny poradca  jedinej kresťanskej organizácie zaregistrovanej v Kongrese USA, ktorá lobovala za Izrael. V tejto úlohe pomáhal pri príprave zákonov a podporovaní právnych memoránd a svedčil pred kongresom v mene silných vzťahov medzi USA a Izraelom a súvisiacich otázok zahraničnej politiky.

Parsons začal slúžiť na Kresťanskom veľvyslanectve v roku 1995 ako koordinátor tretieho medzinárodného kresťanského sionistického kongresu. Od nástupu do funkcie mediálnych hovorcov pre ICEJ v roku 1997 vedie rozhovory s tlačovými a rozhlasovými novinármi z celého sveta, vrátane početných televíznych a rozhlasových vystúpení. Jeho články sú uverejňované  v novinách a časopisoch po celom svete.

ICEJ Speaker: Rev. Malcolm HeddingMalcolm Hedding má hlbokú schopnosť učiť a odovzdávať pravdu o Božom srdci pre národ a ľud Izraela. Je to zdatny teológ a jeden z dnešných najlepších  kresťanských rečníkov podporujúcich Izrael a Židov na celom svete.

Malcolm je povereným služobníkom v cirkvi  v Južnej Afriky a je držiteľom bakalárskeho titulu teológie, ako aj dvoch špeciálnych teologických diplomov. Viac ako 25 rokov sa podieľal na zakladaní zborov a potom sa presťahoval do Jeruzalema, kde stál na čele služby ICEJ. Počas svojej pastoračnej práce odvážne vyhlása Božiu lásku k krajine a ľudu Izraela, zároveň bol  hlasným odporcom juhoafrického režimu apartheidu.

V roku 2000 Predstavenstvo Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva v Jeruzaleme jednomyseľne zvolilo Malcolma Heddinga, za výkonného riaditeľa ICEJ v Jeruzaleme. Viac ako desať rokov bola jeho jasná vízia a silné vodcovské schopnosti obrovským požehnaním pre túto celosvetové službu. Malcolm veľa cestoval, kázal a vyučoval v kostoloch po celom svete a získal jedinečný pohľad na Telo Kristovo po celej zemi.

V júli 2011 Malcolm ukončil svoje desaťročné funkčné obdobie ako  výkonný riaditeľ ICEJ, v službe však naďalej pôsobi ako medzinárodný rečník a  člen Správnej rady ICEJ.

Malcolm a jeho manželka Cheryl teraz žijú v USA.  Majú tri deti a päť vnúčat.