História

Začiatok

Koncom sedemdesiatych rokov minulého storočia začal Pán roznecovať srdcia veriacich po celom svete v súvislosti s ľudom Izraela a jeho prorockou úlohou v modernej dobe. Potom v lete roku 1980 izraelský parlament vyhlásil mesto Jeruzalem za nerozdelené, večné hlavné mesto štátu Izrael, ktoré ako také založil kráľ David takmer pred 3000 rokmi. V medzinárodnom politickom spektre vznikol protest, ktorý mal za následok zatvorenie ambasád trinástich krajín v Jeruzaleme.

Niekoľko kresťanov žijúcich v Izraeli potom organizovalo počas židovského Sviatku stánkov (hebr. Sukot) kresťanskú oslavu. Vnímali hlboké zranenie, ktoré Izrael stiahnutím zahraničných veľvyslanectiev utrpel a cítili volanie Pána, aby v tomto meste Veľkého Kráľa otvorili veľvyslanectvo kresťanov. Nazvali ho Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo v Jeruzaleme a zastupuje kresťanov z celého sveta, ktorí sa prihovárajú Izraelu slovami útechy a podpory. Veľvyslanectvo sa od tej doby snaží takpovediac „srdcom služobníka“ slúžiť ľuďom tejto krajiny.

Od začiatku malo ICEJ dva dominantné ciele; po prvé, slúžiť ako prostriedok útechy a požehnania, prostredníctvom ktorého môžu veriaci v národoch prejavovať svoju lásku a podporu Izraelu. Po druhé, ICEJ funguje ako prorocký hlas tejto generácie ohľadne neochvejného plánu Boha splniť jeho zmluvné prisľúbenia dané praotcom Izraela. A to konkrétne – aby nakoniec priviedol deti Izraela do ich zasľúbenej krajiny a potom aj k správnemu vzťahu s ich Bohom, Bohom Izraela.

KĽÚČOVÉ MOMENTY

Prvá kresťanská oslava Sviatku stánkov, september 1980

Tisíc kresťanov zo všetkých krajín prišlo do Jeruzalema, aby oslávili Sviatok stánkov piesňou, tancom, chválou a poklonou v súlade s proroctvom zo Zachariáša 14,16. Kresťania dostali pozvanie do synagógy vrchného izraelského rabína, kde dostali požehnanie od samotného rabína Šloma Gorena. Pätnásť kresťanských vodcov strávilo hodinu rozhovorom s vtedajším izraelským prezidentom Jicchakom Navonom v jeho dome, kde vyslovil aj tieto slová: „Hlboko ma dojímate“ a „Vážime si to, čo robíte“.

Pochodu Jeruzalemom sa vtedy zúčastnilo 400 kresťanov a izraelskí vojaci na znak ocenenia podpory kresťanov Izraelu povzbudzovali a mávali. Ľudia, ktorí lemovali trasu pochodu, opakovali v hebrejčine slová: „Požehnaní ste, ste požehnaní“. Bola to vzrušujúca predzvesť mesiášskeho proroctva zapísaného v Matúšovi 23,39: „Lebo hovorím vám: Odteraz ma neuvidíte dovtedy, kým nebudete hovoriť: „Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom““ a „Lebo ten, ktorý vás prijíma, mňa prijíma.“

Otvorenie ICEJ, september 1980

Teddy Kollek, vtedajší starosta Jeruzalema, bol prítomný na otváraní veľvyslanectva a hlboko sa ho dotklo, keď kresťanskí predstavitelia z rôznych národov pred ním prezentovali vlajku svojej krajiny a zaväzovali sa v mene všetkých kresťanských veriacich doma modliť sa za pokoj Jeruzalema. Teddy Kollek to pred očami všetkých kamier, novinárov a asi 1 000 kresťanov označil za jeden z najdojemnejších zážitkov vo svojom živote.

Pomoc s alijou do Izraela, 1991

ICEJ začalo pomáhať Židom z bývalého ZSSR, aby mohli prísť do Izraela. Spočiatku boli prílety možné  iba cez Budapešť a Varšavu, a tak bol vytvorený program Exobus, ktorý ich mal privádzať práve cez tieto mestá. Neskôr, keď boli k dispozícii už aj priame lety, ich Exobus zvážal z ich vzdialených dedín na letiská v Kyjeve a Odese. ICEJ tiež počas 8 rokov sponzorovalo 50 plne vyťažených letov s prisťahovalcami s cieľom pomôcť im prísť do Izraela. Táto práca stále prebieha a na ich privezenie sa využíva ešte viac autobusov a ďalších centier. 

Cena Knesetu, 1991

ICEJ funguje a pracuje bez toho, že by očakávalo nejaké ocenenia alebo uznania za svoju prácu. Keď sa to však deje, dodáva nám to väčšiu dôveryhodnosť a akceptáciu v samotnom Izraeli i medzi židovskou komunitou na celom svete. To uľahčuje našu prácu a službu pre nich. V apríli 1991 dostalo ICEJ ocenenie predsedu izraelského parlamentu (Kneset) za prínos pre kvalitu života. Finančnú čiastku sprevádzajúcu udelenie tohto ocenenia venovalo ICEJ na stavbu bytov pre sovietskych Židov. V odôvodnení  udelenia ceny pre ICEJ sa uvádzalo: „Nadácia odporúča udeliť cenu Medzinárodnému kresťanskému veľvyslanectvu za jeho nepretržitú a aktívnu činnosť vo vzdelávaní a informovanosti v Izraeli a v zahraničí za účelom posilnenia vzťahov medzi Židmi a kresťanmi, za jeho činnosť zameranú na porozumenie medzi Židmi a Arabmi v Izraeli a za jeho činnosť smerujúcu k prehĺbeniu židovského a sionistického povedomia medzi kresťanmi na celom svete a za podporu prisťahovalectva do Izraela.“

Pokánie v španielskom Tolede, 1992

V meste Toledo pokľakli v pokání a modlitbe stovky španielskych kresťanov, ktorí niesli transparenty s nápisom: „Prosíme, židovský národ, odpustite nám, čo sa stalo v roku 1492.“ V roku 1492 za vlády kráľa Ferdinanda a kráľovnej Izabely boli Židia vyhnaní zo Španielska. O päťsto rokov neskôr sa uskutočnilo stretnutie, na ktorom kresťania prosili židovský národ, zastúpený bývalým izraelským prezidentom Jicchakom Navonom a ďalšími poprednými predstaviteľmi španielskej židovskej obce, o odpustenie.

Prezident Navon na podujatie reagoval: „Stojím tu pred vami dojatý a naplnený rozpakmi. Som dojatý nad vrúcnosťou a náklonnosťou, ktorú preukazujete môjmu národu a som v rozpakoch, pretože nie sme na takéto gestá zvyknutí… Dovoľte mi, aby som vám úplne úprimne povedal, že naše srdce je plné hlbokej vďačnosti, pretože nám vraciate späť vieru v ľudstvo a zasadzujete do nás nádej na lepšiu budúcnosť v medziľudských vzťahoch a vzťahoch medzi náboženstvami.“

Parlamentný výbor kresťanských spojencov Izraela, 2004

ICEJ bolo spolu s ďalšími kresťansko-sionistickými služobnými organizáciami prizvané zúčastňovať sa s poslancami Knesetu v parlamentom výbore kresťanských spojencov Izraela. Cieľom tohto parlamentného výboru je zvyšovať povedomie izraelskej verejnosti o bezpodmienečnej podpore evanjelikálnych kresťanov, realizovať spoločné projekty sociálneho zabezpečenia pre chudobných v Izraeli a zapojiť kresťanov do úsilia o zlepšenie postavenia Izraela v medzinárodnom meradle.

Európska koalícia pre Izrael, 2005

Európska koalícia pre Izrael bola oficiálne založená v Bruseli na osobitnej konferencii o antisemitizme, ktorá bola organizovaná v spolupráci s Európskym židovským kongresom. Je to prvá oficiálna proizraelská lobby v Európskom parlamente a jej cieľom je vybudovať podporu pre Štát Izrael, poskytovať vyvážený pohľad na zložitý arabsko-izraelský konflikt a stavať sa proti vzrastajúcej vlne antisemitizmu a antisionizmu v Európe. ICEJ je hrdé na to, že patrí medzi proizraelské organizácie kresťanskej služby, ktoré sa zúčastňujú na tejto koalícii a majú celoeurópsku či celosvetovú podporu svojich členov.

Kresťanskí priatelia Jad Vašem, 2006

Počas Sviatku stánkov v októbri 2006 nadviazali ICEJ a Jad Vašem historické partnerstvo a vytvorili v Jad Vašem tzv. Kresťanský stôl (Christian Desk) s cieľom spojiť sily v boji proti antisemitizmu.

Kresťanské vydanie Jerusalem Post (Jerusalem Post Christian Edition), 2006

Denník Jerusalem Post je najuznávanejším a najdôveryhodnejším zdrojom správ o Izraeli, Blízkom východe a židovskom svete. V roku 2006 sa denník obrátil na ICEJ s cieľom vytvoriť partnerstvo pri tvorbe jeho kresťanského vydania, aby kresťania na celom svete boli lepšie informovali o dianí v Izraeli. Vďaka dôležitým príspevkom od zamestnancov a riaditeľov ICEJ mohol Jerusalem Post Christian Edition ponúknuť kresťanom na celom svete kvalitný mesačník venovaný ich jedinečným záujmom.

Petícia Zastavme nukleárny Irán, 2008

18. septembra ICEJ doručilo generálnemu tajomníkovi OSN Pan Ki-munovi celosvetovú petíciu podpísanú viac ako 55 000 kresťanmi z viac ako 120 krajín na celom svete, v ktorej požadovali, aby bol iránsky prezident Mahmúd Ahmadínedžád obvinený z podnecovania ku genocíde proti Izraelu. Petícia bola doručená OSN v predvečer plánovanej návštevy iránskeho vodcu na jej Valnom zhromaždení v New Yorku, kde ho privítali masové zhromaždenia požadujúce silnejšiu medzinárodnú reakciu na narastajúcu jadrovú hrozbu z Iránu.

Sviatok stánkov pritiahol rekordný počet kresťanov, 2008

Výročnej oslavy Sviatku stánkov v Jeruzaleme organizovanej ICEJ sa zúčastnilo takmer 8 000 kresťanských pútnikov z takmer 100 krajín, čím boli prekonané všetky predchádzajúce rekordy v 29-ročnej histórii podujatia a to navzdory ekonomickému poklesu na svetových trhoch. Najväčšia delegácia s 1500 pútnikmi prišla z Brazílie, zatiaľ čo delegácie z Fínska, Nemecka, Nórska a Spojených štátov mali každá okolo 500 účastníkov.

Kampaň za bojkot Durbanu II, 2009

V piatok 17. apríla doručilo ICEJ do Bieleho domu petíciu, v ktorej vyzvalo prezidenta Obamu, aby odolal zvyšujúcemu sa tlaku na vyslanie delegácie na Durban II – druhý celosvetový samit OSN o rasizme. Cieľom takzvaného zhromaždenia o „ľudských právach“ bolo preskúmať výsledky nenávistného fiaska, ktoré sa konalo v Durbane v Južnej Afrike týždeň pred teroristickými útokmi z 11. septembra 2001.

Rovnako ako v roku 2001, aj Durban II sa mal stať ďalšou protizraelskou konferenciou s cieľom označiť Izrael za nelegitímny apartheidný štát. Príchod iránskeho prezidenta Ahmadínedžáda do Ženevy sľuboval, že celá udalosť zmení na frašku. Na mieste v Ženeve stáli národní riaditelia ICEJ zo Švajčiarska, Francúzska a Ruska so stovkami kresťanov a Židov ako súčasť série protestov po celom meste proti konferencii Durban II a na pamiatku holokaustu. V Prahe sa pod vedením národného riaditeľa ICEJ Mojmíra Kallusa konalo zhromaždenie v parlamentom Senáte, ktoré napokon viedlo k stiahnutiu českej delegácie z Durbanu II v priebehu niekoľkých hodín po Ahmadínedžádovej otváracej tiráde. V Jeruzaleme zase medzinárodný riaditeľ ICEJ Dr. Jürgen Bühler odmietol obvinenie Izraela z rasizmu v rozsiahlej diskusii na vplyvnom satelitnom kanáli v arabskom jazyku Al-Hurra.

Praktická pomoc po zemetrasení v Haiti, 2010

13. januára, len hodiny po zemetrasení o veľkosti 7,0 stupňa, ktoré zničilo karibský štát Haiti, vysoko vycvičený izraelský tím rýchlej reakcie práve ukončil vyčerpávajúcu 18-hodinovú záchrannú operáciu na mieste smrteľnej havárie vrtuľníka v hlbokej lesnej rokline blízko mesta Mexico City. „Boli sme najbližšie,“ uviedol Dovie Maisel z medzinárodnej záchrannej jednotky ZAKA, ktorá dorazila medzi prvými na miesto zemetrasenia v haitskom Port-au-Prince. „Boli sme tam takmer sami.“ Keď izraelský záchranný tím pristál v zóne zemetrasenia, vedenie ZAKA uskutočnilo s riaditeľom ICEJ Malcolmom Heddingom naliehavý telefonický hovor, v ktorom požiadalo veľvyslanectvo, aby s nimi spolupracovalo pri ich pátracích a záchranných operáciách na Haiti. Počas vyčerpávajúcej 38-hodinovej operácie, ktorá nasledovala, Maisel a jeho tím dokázali zachrániť osem študentov zo zrútenej viacposchodovej budovy univerzity. Išlo o záchrannú snahu podčiarknutú veľkorysosťou darcov ICEJ z celého sveta. V priebehu niekoľko hodín dorazili do Port-au-Prince zdravotníci ZAKA v rámci 200-člennej delegácie, ktorú tvorili príslušníci izraelskej armády, izraelského Červeného kríža a izraelskej humanitárnej organizácie IsraAID. Keďže príspevky od darcov prúdili aj naďalej, izraelský záchranný kontingent si ďalšími operáciami po celom svete vyslúžil pochvalu za hrdinské úsilie. Mobilná poľná nemocnica izraelskej armády bola označená ako jediná misia zahraničnej pomoci schopná vykonávať zložité chirurgické operácie v zóne katastrofy a jedna mladá žena, ktorej zachránili počas pôrodu život, dala z vďačnosti svojmu novonarodenému synovi meno „Israel“.

Domov pre preživších holokaustu v Haife, 2010

V apríli 2010 ICEJ venovalo pre preživších holokaustu nový domov v severnom pobrežnom meste Haifa. Domov v Haife, ktorý iniciovala nemecká pobočka ICEJ, preukazoval náš dlhodobý záväzok pomáhať odhadovaným 210 000 preživším holokaustu v Izraeli prežiť ich zostávajúcu časť života dôstojne. Tento domov v Haife, ktorý ICEJ sponzorovalo, dokázal pôvodne poskytnúť domov až 80 preživším a bol uznaný v celom Izraeli ako model pre riešenie rastúceho vnútroštátneho problému chudobných a núdznych ľudí, ktorí prežili šoa.

Domov v Haife – druhá fáza, 2011

Naša misia pre starších ľudí, ktorí prežili holokaust, sa v roku 2011 v severnom Izraeli ďalej rozšírila nákupom dvoch bytových domov na oboch stranách pôvodného zariadenia pre ich bývanie v Haife, ktoré finančne zabezpečilo ICEJ. Následné renovácie nám umožnili zväčšiť obytný priestor a ubytovať 125 ľudí, pričom im okrem ubytovania bola poskytnutá aj všetka strava a lekárska starostlivosť. V roku 2011 bolo fázovité rozšírenie ukončené. Dve chátrajúce susedné budovy sa premenili na viacúčelový komplex, ktorý zahŕňa atraktívne obytné priestory, kuchyňu a jedáleň, synagógu, nádvorie a lekársku a stomatologickú kliniku, ktorá zároveň slúži aj ďalším chudobným preživším v celom okolí Haify.

Lekári a zdravotné sestry z miestnych nemocníc sa dobrovoľne podieľajú na pokrytí zdravotných potrieb obyvateľov domova a jeho kuchyňa teraz podáva stravu aj iným preživším z okolitej komunity.

Etiópska alija, 2011

Rok sucha a politických nepokojov prinútil izraelské úrady, aby urýchlili dlhotrvajúce premiestnenie tisícov príslušníkov Falash Mura v Etiópii – starobylej a izolovanej komunity Židov, ktorí vždy medzi sebou živili sen sa jedného dňa vrátiť na Sion. V auguste 2011 na letisku Ben Gurion v Tel Avive pristál prvý let sponzorovaný ICEJ v rámci tejto zrýchlenej iniciatívy podporujúci aliju. Medzitým pobočky ICEJ z celého sveta získali ďalšie finančné prostriedky, aby pomohli priviezť tento posledný kontingent etiópskych Židov domov.

Je to posledná kapitola príbehu, ktorá sa začala asi pred 25 rokmi operáciou „Mojžiš“, dramatickou izraelskou záchranou tisícov etiópskych Židov, ktorí ušli z trpkej občianskej vojny a pokúsili sa prejsť pešo cez Sudán až do Izraela. Od tej doby ICEJ naďalej pomáha etiópskej komunite v Izraeli, finančne podporuje ich psychologickú terapiu, mimoškolské programy, letné tábory a vysokoškolské štipendiá pre ohrozenú etiópsku mládež a tínedžerov.

Prinášame stratených domov, 2012

ICEJ: Bnei Menashe Aliyah

Po roku byrokratických prieťahov dostali členovia indickej komunity Bnei Menaše (synovia Menašeho) všetky potrebné povolenia na začatie svojej dlho očakávanej cesty do Izraela v roku 2012 a ICEJ bolo so svojou pomocou pri tom. Návrat synov Menašeho je dramatickým naplnením Písma po tom, ako boli predkovia tohto starovekého izraelského kmeňa pred 2 700 rokmi po vpáde Asýrčanov vyhnaní zo svojej zeme. ICEJ bolo hrdým sponzorom prvého letu 54 olim (prisťahovalcov), ktorí v Izraeli pristáli 24. decembra.

Stávame sa priateľmi preživších holokaustu, 2013

ICEJ: Home for Holocaust Survivors

Vďaka pevne založeným základom a neustále sa zvyšujúcemu dopytu sa v roku 2013 rozrástla aj naša práca na Domove pre preživších holokaustu. V tomto roku obyvatelia domova navštívili našu výročnú oslavu počas Sviatku stánkov, pričom priniesli správu o domove a o veľkom požehnaní, ktorým pre nich je. Príspevky darcov nám pomohli dokončiť rekonštrukčné práce v mimoriadne potrebnej kuchyni, ktorá sa používa na vydávanie jedla nielen pre obyvateľov tohto domova, ale aj iných preživších v okolí Haify. Okrem nášho neustáleho sponzorovania Domova sme posilnili aj náš program adopcie, ktorý kresťanom na celom svete umožňuje spriateliť sa a podporovať jednotlivých preživších.

Rozširovanie ICEJ do arabských/moslimských krajín, 2013

ICEJ: Expansion into Arab/Muslim Nations

Do tohto roku otvorilo ICEJ svoju 8. pobočku v prevažne arabských/moslimských krajinách. Tento úžasný trend začal o dva roky skôr, ale tento rok sa zrýchlil do tej miery, že predpokladáme, že čoskoro budeme mať najmenej desať takýchto pobočiek. V niektorých krajinách sa všetky cirkvi plne postavili za ICEJ, a v niektorých dalo svoje požehnanie aj politické vedenie krajiny.

Premiér Netanjahu privítal obyvateľov z Domova pre preživších v Haife, 2016

ICEJ: PM Netanyahu with Holocaust Survivors

V deň pamiatky na holokaust pozvali izraelský prezident Reuven Rivlin a predseda vlády Benjamin Netanjahu obyvateľov Domova pre preživších holokaustu na súkromné ​​stretnutie, aby sa podelili o svoje príbehy a vzdali spoločne hold tým, ktorí v holokauste zahynuli.

Premiér Netanjahu priniesol vianočné pozdravy z centrály ICEJ, 2016

ICEJ: Benjamin Netanyahu at ICEJ Headquarters

Predseda vlády Netanjahu navštívil centrálu ICEJ a z našich priestorov predniesol svoj každoročný vianočný a novoročný pozdrav kresťanskému svetu. Pozdrav sledovali milióny kresťanov z celého sveta.

ICEJ USA vyzýva prezidenta Trumpa presťahovať veľvyslanectvo USA, 2017

ICEJ: US Embassy Tel Aviv

Zástupcovia americkej pobočky ICEJ zjednotili hlasy asi 60 významných kresťanských vedúcich predstaviteľov, ktorí vyzvali prezidenta Trumpa, aby presunul veľvyslanectvo USA z Tel Avivu do Jeruzalema a oficiálne uznal Jeruzalem za večné a nerozdelené hlavné mesto Izraela.

ICEJ USA oslavuje 70 rokov Štátu Izrael a presunutie veľvyslanectva USA, 2018

Americká pobočka ICEJ usporiadala vypredané podujatie pri príležitosti osláv založenia Štátu Izrael a presunu amerického veľvyslanectva do Jeruzalema. Medzi najdôležitejšie udalosti patrila slávnostná večera v Biblickom múzeu, list amerického viceprezidenta Mika Pencea a videopozdrav predsedu izraelskej vlády Netanjahua. Účastníci zastupovali viac ako 40 krajín a vyše 40 organizácií, ktoré sa spolupodieľali na finančnej podpore podujatia.

ICEJ: US Embassy Jerusalem